kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašas

2015-09-07 Vilniaus rajono savivaldybės taryba patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašą, kuris apibrėžia valstybės lėšų, skiriamų Vilniaus rajono savivaldybės mokinių ugdymui pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) (toliau – NVŠ) programas 2015 m. spalio-gruodžio mėn., skyrimo principus, lėšų naudojimą, reikalavimus švietimo teikėjui ir NVŠ programoms, NVŠ programų vertinimo, kokybės užtikrinimo ir atsiskaitymo už NVŠ lėšas tvarką.


Neformaliojo švietimo teikėjai – savivaldybės, valstybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos ar laisvieji mokytojai, kūrėjai, pageidaujantys užimti Vilniaus rajono mokinius įdomia ir prasminga popamokine veikla bei ketinantys pretenduoti į valstybės skiriamas krepšelio lėšas turi:

1. iki 2015 m. rugsėjo 11 d. užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) ir užregistruoti programas Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR).

Tai galima padaryti keliais būdais:

1.1. Pačiam teikėjui prisijungus prie ŠMIR adresu https://www.smir.smm.lt  pateikti (užpildyti) visus savo įstaigos duomenis. Jei bandant savarankiškai iškyla nesklandumų ar klausimų, prašome kreiptis į registro administratorius Švietimo informacinių technologijų centro (toliau – ITC) darbuotojus Egidijų Čeponį el. p. Egidijus.Ceponis@itc.smm.lt, tel. (8 5) 235 6131 arba Sevirą Maželį, el. p. Seviras.Mazelis@itc.smm.lt, tel. (8 5) 2356145.

1.2. Dėl registracijos kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus registrų tvarkytoją Boleslavą Raguckį, el.p. Boleslav.Ragucki@vrsa.lt, tel. (8 5) 263 6200, 427 kab., kuriam papildomai pateikiami:

 - registracijos juridinių asmenų registre pažymėjimo (jei NVŠ teikėjas – juridinis asmuo), verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos (jei teikėjas – fizinis asmuo) kopija;

- nuostatų, įstatų ar kito dokumento, kuriame įteisinta vaikų švietimo veikla, kopiją (jei teikėjas – juridinis asmuo) arba dokumento (-ų), pagrindžiančio (-ų), kad NVŠ teikėjas turi teisę dirbti neformaliojo švietimo mokytoju, kopiją (-as) (jei teikėjas – fizinis asmuo);

- Laisvieji mokytojai užpildo laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę (Aprašo 1 priedas).

1.3. Užregistruoti programas KTPRR galima prisijungus  adresu https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/index.xhtml užpildyti  pasižadėjimą bei teikėjo anketą ir išsiųsti ją ITC. ITC darbuotojas Mažvydas Jablonskis, el. p. Mazvydas.Jablonskis@itc.smm.lt suteikia teikėjui prisijungimo teisę. Gavus prisijungimus būtina registre pateikti reikalingą informaciją apie programą(-as).

2. iki 2015 m. rugsėjo 14 d. Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui pateikti NVŠ teikėjo atitikties reikalavimams nustatymo paraiškos formą (2 priedas) ir NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (4 priedas). NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistę Violeta Purpurovič, el.p. Violeta.Purpurovic@vrsa.lt, tel. (8 5) 2109684.

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašas

Sprendimas dėl Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo

Shadow up