kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos posėdyje apsvarstyta daug klausimų, priimta svarbių sprendimų

Š. m. gegužės 3 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje Tarybos nariai svarstė nekilnojamojo turto mokesčio tarifų klausimą. Nuo tarifų dydžio priklausys, kokio dydžio mokesčius mokesčio mokėtojai mokės 2014 metais. Vilniaus r. savivaldybės teritorijoje galios šie turto mokesčio tarifai: 0,6 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės ir 1 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės patalpoms ir statiniams, kurie yra nenaudojami arba yra apleisti, arba neprižiūrimi. Tokie pat tarifai galioja ir šiais mokestiniais metais.


Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, 2012 metais už Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esantį nekilnojamąjį turtą mokesčio sumokėjo: fiziniai asmenys 139,7 tūkst. Lt ir juridiniai asmenys 4675 tūkst. Lt. Taigi, 2012 metais 97,1 proc. mokesčio pajamas sudarė juridinių asmenų sumokėtas mokestis. Fizinių asmenų, kaip mokesčio mokėtojų, skaičius galėjo keistis dėl jų nuosavybės teise turimo turto perdavimo naudotis juridiniam asmeniui, tokiu atveju mokestį deklaruoja juridinis asmuo.  Kadangi 2012 metais pagal galiojančius 0,6 ir 1 proc. tarifus visų mokesčio mokėtojų apskaičiuota mokesčio suma sudarė 4 814,7 tūkst. Lt, 2013 metais pagal galiojančius 0,6 ir 1 proc. tarifus planuojamos nekilnojamojo turto mokesčio pajamos apie 3 mln. Lt, 2014 metais siūloma taikyti tuos pačius 0,6 ir 1 proc. mokesčio tarifus.

Tarybos posėdyje patvirtintas Vilniaus r. Kenos pagrindinės mokyklos pavadinimo pakeitimas. Kenos pagrindinės mokyklos direktorei prašant suteikti mokyklai Česlovo Milošo vardą ir gavus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pritarimą, mokyklai suteiktas Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokyklos vardas. Buvo patvirtinti mokyklos nuostatai.

Tarybos nariai taip pat patvirtino UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

Tarybos posėdyje patvirtintas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymas Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų vietiniams keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti. Bendras Vilniaus rajono savivaldybės kelių ilgis sudaro apie 2359 km, iš jų: 1735 km – vietinės reikšmės keliai ir 624 km gatvių. Keliai su asfaltbetonio danga sudaro – 15 proc., žvyro danga – 83 proc. ir keliai su grunto danga – 2 proc. Gaunamo finansavimo neužtenka planuojamiems keliams ir gatvėms rekonstruoti,  prižiūrėti bei saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Darbai bus pradėti, kai kiekviena seniūnija parengs darbų sąmatas.

Shadow up