kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sėkmingas VEIK programos startas Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinėje mokykloje

Šiais laikais dauguma vaikų labai stokoja įgūdžių, reikalingų funkcionuoti šiuolaikinėje visuomenėje. Pagrindinį vaidmenį šiame ugdyme atlieka artimiausia vaiko aplinka. Visų pirmą tai yra tėvai, kurie yra atsakingi už vaiko parengimą gyvenimui, vertybių formavimą, buvimą tinkamo elgesio pavyzdžiu. Tačiau dideli reikalavimai keliami ir mokyklai. Mokykla laikosi nuostatos, kad reikia visapusiškai ugdyti vaiką, bet mokyklinės programos turinys, geriausiu atveju, ugdo vaiko intelektą ir fizines savybes.


Labai džiaugiamės, kad šiais mokslo metais mūsų mokykla, siekdama teigiamo poveikio saugios aplinkos kūrimui, dalyvavo tarp 11-os Lietuvos mokyklų, kuriose šiais mokslo metais pradėta diegti prevencinė Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) programa. Pagrindinis programos tikslas – stiprinti mokinių emocinius ir socialinius įgūdžius.

Dalyvaudami VEIK programoje, mokiniai buvo mokomi atpažinti ir įvardinti jausmus, stiprinti savitvardą ir impulsų kontrolę, parodant būdus, kaip galima nukreipti impulsyvų elgesį socialiai priimtina linkme, mokėsi laikytis ribų, stebėti savo emocines būsenas, lavino gebėjimą suprasti kitus žmones, atjausti bei ieškoti tinkamų problemų sprendimų.

Užsiėmimus vaikams vedė VEIK mokymus baigusios programos vadovės – soc. pedagogė, istorijos vyresn. mokytoja Milda Daškevičienė ir pradinio ugdymo vyresn. mokytoja Liudmila Švarcienė. Grupės veikloje dalyvavo 11 mokinių iš 5-6 klasių, kurie sėkmingai įveikė kiekvieną programoje numatytą žingsnį. Jie mokėsi pažinti savo stipriąsias puses, atpažinti jausmus ir tinkamai juos reikšti, veiksmingai spręsti kasdienines problemas. Mokiniai modeliavo situacijas iš savo kasdienio gyvenimo ir perteikdavo jas vaidindami kitiems grupės nariams. Ši metodika judrių ir loginių žaidimų pagalba subūrė vaikus, jie tapo draugiškesni, labiau bendraujantys. Paskutinį VEIK programos užsiėmimą vainikavo kelionė į Ukmergės r. Vidiškių pagrindinę mokyklą, kur vyko baigiamasis dviejų VEIK grupių susitikimas. Nepaprastai gražiame šios mokyklos sode mokiniai turėjo galimybę save pristatyti bendraamžiams, smagiai pažaisti įvairius žaidimus, pasidalinti savo mintimis apie VEIK programą ir pasivaišinti bei pabendrauti prie bendro vaišių stalo. Abiejų mokyklų mokiniai gavo padėkas už dalyvavimą programoje.

Šeimos Santykių instituto, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro bei Europos Sąjungos fondų investicijų programos „Kuriame Lietuvos ateitį“ dėka turėjome galimybę dalyvauti šioje prevencinėje programoje. Siūlome diegti netradicinį ugdymo Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) modelį kiekvienoje mokykloje ir tuo pačiu skatinti bendradarbiavimą tarp mokinių, tėvų, mokytojų ir kitų institucijų.


 

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Liudmila Švarcienė

 

 

Shadow up