kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pranešimas Vilniaus rajono gyventojams apie mokinių pavėžėjimo išlaidų kompensavimą

Vilniaus rajono savivaldybės administracija nuo 2013 m. rugsėjo 2 d. gavo daugybę paklausimų telefonu bei raštu dėl mokinių pavėžėjimo į Vilniaus miesto mokyklas. Gyventojai teiraujasi dėl kokios priežasties Jų vaikams už kelionę į Vilniaus miesto mokyklas nuo naujųjų mokslo metų pradžios tenka mokėti pilną bilieto kainą.


Informuojame, kad nuo 2013 m. liepos 13 dienos pasikeitė Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas. Pagal minėto įstatymo 6 straipsnio 1 dalies naujosios redakcijos nuostatas, savivaldybės, kurių teritorijoje yra švietimo ir vaikų globos įstaigos, savo nustatyta tvarka kompensuoja visas važiavimo išlaidas „kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų 9–12 klasių (gimnazijų 1–4 klasių), profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams, šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą ar įstaigą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais; neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis; priešmokyklinio ugdymo ir 1–8 klasių mokinių pavėžėjimas kompensuojamas iki artimiausios atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdančios mokyklos”.

Vadovaujantis minėto įstatymo nuostatomis savivaldybė, kurios teritorijoje randasi švietimo įstaiga,  privalo kompensuoti važiavimo išlaidas:

- kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems priešmokyklinio ugdymo ir 1–8 klasių mokinių pavėžėjimas kompensuojamas iki artimiausios atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdančios mokyklos;

- kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų 9–12 klasių (gimnazijų 1–4 klasių), profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams, važiuojantiems į mokyklą ar įstaigą iki 40 km ir atgal.

Pažymime, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracija kompensuoja vaikų pavėžėjimo išlaidas į Vilniaus rajono teritorijoje esančias mokymo įstaigas. Šiuo metu, kaip ir kasmet yra formuojami pavežamų mokinių sąrašai, sudaromos su vėžėjais sutartys dėl mokinių pavėžėjimo.

Kartu pažymime, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Vilniaus miesto mokyklos  nesudarė 2013/2014 mokslo metais į mokyklas pavežamų mokinių sąrašų ir nepasirašė sutarčių dėl Vilniaus rajone gyvenančių mokinių pavėžėjimo į Vilniaus mokyklas. Papildomai pažymime, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija iki šiol neatsiskaitė už mokinių pavėžėjimą už 2012/2013 mokslo metų laikotarpį.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą pažymime, kad Vilniaus miesto mokyklų administracijos privalo sudaryti mokinių, kuriems pagal Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymą priklauso važiavimo išlaidų kompensavimas, sąrašą, o Vilniaus miesto savivaldybės administracija privalo sudaryti sutartis dėl minėtų vaikų pavėžėjimo išlaidų kompensavimo į Vilniaus miesto mokyklas. Dėl Jūsų vaikų pavėžėjimo išlaidų kompensavimo į Vilniaus miesto mokyklas raginame kreiptis į mokyklos administraciją ir į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją.

Shadow up