kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Avižieniuose spartinami vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimo darbai

Geriamojo vandens kokybė ir patikimas jo tiekimas gyventojams, tinkamas buitinių nuotekų surinkimas ir valymas yra svarbūs veiksniai, lemiantys Vilniaus rajono plėtrą, keliantys rajono gerovės lygį bei gyventojų higienos sąlygas ir sprendžiantys aplinkosaugines rajono problemas. Todėl Vilniaus rajono savivaldybė ir UAB „Nemėžio komunalininkas“ didelį dėmesį skyrė centralizuotam vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimui Vilniaus rajone. Nemėžyje, Skaidiškėse, Nemenčinėje, Juodšiliuose, Kalveliuose, Pagiriuose, Rudaminoje tinklų tiesimo darbai yra pilnai užbaigti, todėl vietos gyventojai gali sėkmingai naudotis naujais vandentiekio ir nuotekų tinklais.  


Valčiūnuose rangovas 2013 m. rudenį  baigė tiesti naujus centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus. Pasikeitus teisės aktams, skirtiems statybos užbaigimo procedūroms įforminti, rangovas koreguoja atitinkamus statybos darbų pridavimo statybos užbaigimo komisijai dokumentus. Komisijos nariai patikrina statinio atitiktį statinio projektui, išnagrinėja visus Komisijai pateiktus dokumentus, pagal tai nustato, ar įvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams. Planuojama, kad statybos užbaigimo aktas bus pasirašytas 2014 m. pavasarį.

Likusieji darbai bus baigti rudenį

Avižienių gyvenvietėje vandentiekio tinklų plėtra numatyta sujungiant į žiedą naujus ir esamus tinklus. Nuotekų surinkimo sistema plečiama paklojant naujus tinklus gyvenvietėje, nuotekos nuvedamos į Vilniaus miesto tinklus paklojant naujus magistralinius nuotekų tinklus iš Avižienių į Tarandės nuotekų tinklus. Rangovas ABF „VITI“ naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus Avižieniuose paklojo Durpių g., Riešutų g., Šaltinio g., Pavasario g., Gėlių g., Saulės g., Kaštonų g., Tujų g., Sodų g., Ąžuolo g., Sudervės g., Rožių g. ir Naujoji g., taip pat Tarandėje (Gailašių/ Kelpių g. ir Kelpių/ Benykštaičių g.). Naujų vandentiekio tinklų paklota apie 4 km, o nuotekų tinklų apie 11 km.  Rangovas iki 2013 m. rudens buvo įpareigotas rekonstruoti esamą buitinių nuotekų liniją Sudervės g., tačiau tinklų renovacijos darbai nebuvo užbaigti, nes daliai renovacijos darbų buvo atliekama parengto techninio projekto korektūra dėl esamų nuolydžių netinkamo Statybos techniniams reglamento reikalavimams. Nebaigti renovacijos darbai neleidžia užbaigti Avižieniuose visų tinklų klojimo darbų.

Statybos darbų atlikimui skirta parama pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis" 3 prioriteto priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra".

UAB „Nemėžio komunalininkas" informacija

Shadow up