kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Rajono mokyklų vadovai pateikė veiklos ataskaitas

Balandžio 21 d. Vilniaus rajono savivaldybės admininistracijos Tarybos posėdžių salėje Vilniaus rajono gimnazijų ir vidurinių mokyklų vadovai visuomenei pristatė jų vadovaujamų įstaigų 2015 metų pasiekimus, problemas bei perspektyvas.


 

Ataskaitų išklausyti susirinko Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, mero pavaduotojas Jan Gabriel Mincevič, Tarybos nariai ir kt. Prieš tai susitikimo dalyviai išklausė garbingo svečio – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Polonistikos centro vedėjo, profesoriaus, habilituoto daktaro Algio Kalėdos. Žymus filologas kvietė Vilniaus rajono abiturientus studijuoti Vilniaus universitete.

Vilniaus universiteto Polonistikos centras kviečia lenkų, lietuvių ir rusų mokyklų abiturientus įgyti aukštąjį filologinį išsilavinimą (specialybė – lenkų filologija). „Mūsų centras yra vienintelė akademinė struktūra Lietuvoje, siūlanti lenkų kalbos ir literatūros studijas „nuo nulio“, t. y. visiškai neturint pradinių lenkų kalbos įgūdžių“, – sakė VU Filologijos fakulteto Polonistikos centro vedėjas prof. habil. dr. Algis Kalėda.

Be to, kas yra labai svarbu, nuo antro studijų kurso studentai įgyja galimybę rinktis papildomą specialybę (anglų, lietuvių ar kitų kalbų, net matematikos). O tai reiškia, kad baigdami VU jie gauna du diplomus ir įgyja dvi specialybes. Tai daro juos daug patrauklesnius Lietuvos ir užsienio darbo rinkose.

Vilniaus rajono administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Violeta Purpurovič kalbėjo apie minimalios ir vidutinės vaiko priežiūros priemonių taikymą, o vyr. specialistė Marina Symonovič švietimo įstaigų vadovams pristatė finansinių ataskaitų aktualijas.

Antroji susitikimo dalis buvo skirta Vilnius rajono mokyklų vadovų 2015 m. veiklos ataskaitoms. Vadovai pristatė nuveiktus darbus, džiaugėsi pasiekimais, o taip pat pasidalijo savo vadovaujamos mokyklos rūpesčiais. Ne vienas vadovas dėkojo Vilniaus rajono savivaldybei už geranorišką bendradarbiavimą, palaikymą ir skatinimą judėti pirmyn, už mokyklų ir sporto aikštelių įrengimą ir remontą. Dėkojo ir džiaugėsi atliktomis mokyklų renovacijomis ar kitais smulkesniais remontais, mokyklos tvora ar gautu autobusiuku. Didžiausią susirūpinimą mokyklų vadovams kelia silpna dalies mokinių mokymosi motyvacija, per menka dalies tėvų atsakomybė už savo vaikų mokymąsi ir elgesį. Tai pat kai kurios mokyklos susiduria su mokytojų, norinčių dirbti priešmokyklinio ar pradinio ugdymo pakopoje, stoka.

Visos ataskaitos per rajono Tarybos posėdį bus teikiamos tvirtinti.

Shadow up