kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Priimamos paraiškos 2015 metų viešųjų darbų programai vykdyti

Vilniaus rajono savivaldybės administracija kartu su Vilniaus teritorine darbo birža organizuoja darbdavių atranką 2015 m. viešųjų darbų programai vykdyti.


 

Organizuojami tik laikino pobūdžio visuomenei naudingi darbai pagal šį sąrašą:

1. Teritorijos tvarkymo darbai (šiukšlių rinkimas, šienavimas, sniego valymas, autobusų stotelių priežiūra, gėlynų priežiūra, miško pakraščių tvarkymas).

2. Socialinės bei visuomeninės paskirties objektų kvalifikacijos nereikalaujantys pagalbiniai statybos ir remonto darbai.

3. Istorijos ir kultūros paveldo, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų tvarkymo pagalbiniai darbai.

4. Socialinės bei visuomeninės paskirties įmonėse, įstaigose bei organizacijose archyvinių dokumentų tvarkymo  pagalbiniai darbai.

Siekdami atrinkti darbdavius 2015 m. viešiesiems darbams atlikti, skelbiame paraiškų priėmimą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriuje (Rinktinės g. 50, 215 kab.) iki 2014 m. gruodžio 15 d. 9 val. Paraiškos pateikiamos vokuose su užrašu „Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijai“.

Komisijai pateiktuose vokuose turi būti:

- prašymas (laisvos formos), kuriame nurodoma informacija apie pareiškėją: pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir faksimilinio ryšio numeriai, elektroninis paštas, išvardijami ir detaliai aprašomi planuojami vykdyti konkretūs viešieji darbai;

- duomenys apie lėšų poreikį viešųjų darbų programai (nurodomi: laikinų darbų pavadinimai, vykdymo laikas, darbo vietų skaičius, mokėjimo už darbą sąlygos, skiriamos lėšos, lėšų šaltiniai);

- subjekto registracijos pažymėjimo kopija (seniūnijoms teikti nereikia).

Informacija teikiama Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tel. 275 5064 ir Vilniaus teritorinės darbo biržos tel. 213 9747

Shadow up