kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Patvirtinti Vilniaus rajono švietimo įstaigų nuostatai bei reorganizavimo priemonės

2018 m. balandžio 25 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas svarbus sprendimas, kurio pasėkoje buvo patvirtintos mokyklų reorganizavimo priemonės, didžiausias leistinas etatų skaičius bei nauji Vilniaus rajono švietimo įstaigų nuostatai. Sprendimas priimtas siekiant sėkmingai vykdyti Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrąjį planą.


Vilniaus rajono Mostiškių vaikų darželis bus prijungtas prie Vilniaus rajono Mostiškių mokyklos-daugiafunkcio centro ir taps Mostiškių ikimokyklinio ugdymo skyriaus dalimi, o Vilniaus rajono Čekoniškių pagrindinė mokykla bus prijungta prie Vilniaus rajono Zujūnų gimnazijos ir taps Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyriumi.

Iki naujų mokslo metų pradžios, minėtų mokyklų vadovai privalės teisės aktų nustatyta tvarka išregistruoti iš Juridinių asmenų registro Vilniaus r. Mostiškių vaikų darželį ir Vilniaus r. Čekoniškių pagrindinę mokyklą bei parengti ir patvirtinti savo vadovaujamos ugdymo įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą neviršijant leidžiamo etatų skaičiaus.

Tuo pačiu Tarybos sprendimu buvo patvirtinta nauja Vilniaus rajono švietimo įstaigų nuostatų redakcija. Nauji nuostatai patvirtinti Vilniaus rajono Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijoje, Pagirių gimnazijoje, Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinėje mokykloje,  Glitiškių mokykloje-darželyje, Kabiškių mokykloje-darželyje, Medininkų mokykloje-darželyje ir Rudausių mokykloje-daugiafunkciame centre. Mokyklų vadovai, kuriose patvirtinti nauji nuostatai, iki 2018 m. rugpjūčio 30 d. turės pasirašyti ir įregistruoti patvirtintus savo vadovaujamos ugdymo įstaigos nuostatus Juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.

Švietimas yra viena iš svarbiausių Vilniaus rajono savivaldybės sričių, todėl tikimės, kad priimtas sprendimas padės efektyviau vystyti Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų infrastruktūrą švietimo kokybei užtikrinti.


Shadow up