kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kovo 11-osios minėjimas Paberžės „Verdenės“ gimnazijoje

Tėvyne, tu gražiausias
pasaulyje altorius.


Kovo 11-oji – atgimusios Lietuvos šventė, garbės ir orumo atkūrimo diena, kuri kiekvieno lietuvio širdyje yra ne tik istorinė data, bet ir visų kartų ateities šauklys. Prieš 27-erius metus mes sulaukėme išsvajotosios Laisvės. Atkurta Nepriklausomybė tapo ateities pagrindas, kurį branginame ir saugome, nepaisydami visų iššūkių ir sunkumų.


Kovo 10 d. Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijoje Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo diena buvo paminėta linksmai, pilietiškai ir įsimintinai. Šventinę dieną gimnazijos bendruomenė pradėjo klausydamasi gimnazijos radijo laidos, skirtos 27-osioms Valstybės atkūrimo metinėms, pirmame aukšte visą dieną buvo demonstruojamas filmas, skirtas šiai ypatingai progai. Vėliau visi dalyvavo iškilmingame renginyje.

Šventėje taip pat dalyvavo garbingi svečiai: Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Robert Komarovski, Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos narys Algis Šatas, Vilniaus rajono Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas Jaroslav Suboč, Paberžės seniūnijos seniūnas Genrik Gerulskij, Karaliaus Mindaugo šaulių rinktinės vadas, majoras Mindaugas Milius, Krašto apsaugos savanorių pajėgų štabo kapitonas Šarūnas Kisnierius, seržantas Gintaras Blintstrubas, Vilniaus rajono švietimo įstaigų atstovai.

Sugiedojus Lietuvos Respublikos himną, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai pavaduojanti gimnazijos direktorių Marijana Prusakaitė-Semionova tarė sveikinimo žodį bei pristatė šventės svečius. Kalbėję svečiai linkėjo daug naujų minčių, įkvėpimo kibirkštėlės, vienybės jausmo bei taikos Lietuvos padangėje.

Šventinį minėjimą tęsė gimnazistų pasirodymai. Gimnazijos IG-IIIG klasių mokiniai atliko meninę – poetinę kompoziciją „Žodis į širdį“. Susirinkusiems dainavo folkloro grupė „Verdenė“, kuri atliko dainą „Jei karalium būčiau...“, jungtinis choras atliko dainą „Lietuva“, gimnazijos penktos klasės mokiniai pristatė lietuvių liaudies šokį „Kalvelis“. Renginio vedėjos, gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Violetos Kaziūnienės skaitomi žodžiai ir deklamuojamos eilės suteikė renginiui pilnatvės. Kovo 11-oji diena – itin reikšminga tiek Lietuvos piliečiams, tiek šalies istorijai. Tikėkime savo laisve ir nepamirškime, kad: „Tėvynę reikia nuolat kurti ir lipdyti, lipdyti, lipdyti ir kurti. Nes jeigu tik sustoji, tai jinai ir miršta“, – šiais poeto Justino Marcinkevičiaus žodžiais baigėsi pirmoji iškilmingo minėjimo dalis. Pertraukos metu šventės dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti Krašto apsaugos savanorių pajėgų ginklų parodą.

Šventę vainikavo neįprastas renginio akcentas – iškilminga Jaunųjų šaulių pasižadėjimo ir Šaulių priesaikos ceremonija. Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės Paberžės būrys iškilmingai priesaikos ceremonijai buvo išrikiuotas „Verdenės“ gimnazijos kieme. Rikiuotės vadas – vyresn. leitenantas Vytautas Garšva. Lietuvos šaulių sąjunga yra savanoriška pilietinio ugdymo ir pilietinės savigynos visuomeninė organizacija, džiugu, kad ir Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijos Jaunieji šauliai kasmet papildo Lietuvos šaulių sąjungos gretas. Po Šaulių priesaikos ceremonijos Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės kariai iššovė tris salves: už Lietuvos Respubliką, už Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos Šaulių sąjungą bei už Paberžės „Verdenės“ gimnazijos bendruomenę.

Kovo 11-oji nulėmė tai, kad esame orūs tarp kitų tautų ir šalių, kad esame laisvi, pripažinti, kad galime laisvai bendrauti tarpusavyje ir su kitomis tautomis, ji išvadavo nuo kasdieninės baimės būti persekiojamu, varžomu ir įtarinėjamu savo tautos žmogumi. Bet svarbiausia šios dienos dovana – būti laisvu, būti savimi, o visiems kartu būti atskira ir niekieno nevaldoma tauta, valstybe su savo teritorija, papročiais ir, žinoma, kalba. Tad švęskime laisvę!

Paberžės „Verdenės“ gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Kaziūnienė
istorijos vyresnioji mokytoja Renata Boguslavska


     
     
     
     
     
   

 

Shadow up