kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Darbo grupių susitikimas Vilniaus r. psichologinėje-pedagoginėje tarnyboje

2015 m. sausio 29 d. Vilniaus r. psichologinėje-pedagoginėje tarnyboje įvyko lenkų ir rusų kalbos įvertinimo kortelių darbo grupių susitikimas, kurio metu svarstyti kalbos įvertinimo kortelių sudarymo aspektai, aptarti rišliosios kalbos, gramatinės sandaros, žodyno, tarties, foneminio suvokimo, garsų analizės uždaviniai, siūlyti pavyzdžiai. Nutarta lenkų ir rusų kalbos įvertinimo korteles apipavidalinti iliustracijomis.


Džiaugiamės, kad Vilniaus rajono specialieji pedagogai ir logopedai aktyviai dalyvauja kuriant efektyvesnes priemones vaiko įvertinimui lenkų ir rusų kalbomis.

Česlava Urbanovič
Beata Juknevičiūtė

 

Shadow up