kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Parengta maisto produktų, jų žaliavų, geriamojo vandens ir iš aplinkos gautos išorinės apšvitos stebėsenos ataskaita

Radiacinės saugos centras skelbia 2020 m. atliktos maisto produktų, jų žaliavų, geriamojo vandens ir iš aplinkos gautos išorinės apšvitos stebėsenos rezultatus.


Gyventojų apšvitos stebėsena dėl gamtinių ir dirbtinių radionuklidų maiste ir jo žaliavose bei geriamajame vandenyje vertinama kiekvienais metais, siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

2020 m. ištyrus pagrindinių maisto produktų (pieno, mėsos, žuvies, bulvių, kopūstų, grūdų) ir grybų iš įvairių Lietuvos miškų bei geriamojo vandens mėginius, nustatyta, kad ilgaamžių dirbtinių radioaktyviųjų cezio 137Cs ir stroncio 90Sr aktyvumo koncentracija maisto produktuose ir jų žaliavose, atrinktose skirtinguose Lietuvos regionuose, taip pat ir Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) ir Baltarusijos atominės elektrinės (toliau – Baltarusijos AE) poveikio teritorijose, nedidelė. Tik natūralių vandens telkinių žuvyse ir miško grybuose nustatyta didesnė radioaktyviojo cezio 137Cs aktyvumo koncentracija. Kadangi gyventojai šių produktų mažiau vartoja, žuvų ir grybų užterštumas radioaktyviuoju ceziu 137Cs nelemia reikšmingos gyventojų apšvitos. Geriamajame vandenyje dirbtinės kilmės radionuklidų nenustatyta, o metinė efektinė apšvitos dozė, gaunama dėl jame esančių gamtinių radionuklidų, gerokai mažesnė nei 0,1 mSv.

Vertinant gyventojų gaunamą apšvitą dėl ore ir dirvožemyje esančių radionuklidų, atlikti aplinkos dozės ekvivalento tyrimai Ignalinos AE ir Baltarusijos AE galimose įtakos zonose ir palyginimui Kupiškio rajone bei Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Šių tyrimų rezultatai rodo, kad šiuo metu išmontuojamoje Ignalinos AE vykdomi darbai ir Baltarusijos AE veikla papildomos išorinės apšvitos Lietuvos gyventojams nelemia. Išmatuotos aplinkos dozės yra artimos ankstesnių metų tyrimų rezultatams.

2020 m. maisto produktų, jų žaliavų, geriamojo vandens ir iš aplinkos gautos išorinės apšvitos stebėsenos ataskaitą galite rasti čia.


Radiacinės saugos centro informacija
Asociatyvi nuotr. pixabay.com 

Shadow up