kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Švietimo sistemos naujovė – brandos darbas

Sausio 4 dieną rajono švietimo atstovai rinkosi į Vilniaus rajono savivaldybės Didžiojoje salėje vykusį seminarą apie būsimųjų abiturientų žinių tikrinimui įvedamą naujovę – brandos darbą. Tiesa, brandos darbas nebus privalomas, o pasirenkamas.


Seminarą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistams ir Vilniaus rajono švietimo įstaigų direktoriams bei jų pavaduotojams pravedė Nacionalinio egzaminų centro direktorė Saulė Vingelienė ir Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja dr. Asta Ranonytė.

Seminaro metu aptarta nauja, dar 2015 metais patvirtinta Brandos darbo programa, kurią švietimo įstaigos galės pradėti vykdyti nuo 2017-2018 mokslo metų. Nacionalinio egzaminų centro atstovės supažindino susirinkusius su brandos darbo, kurį galės rinktis dabartiniai vienuoliktokai, pagrindiniais principais, jo vykdymu bei vertinimo kriterijais.

Brandos darbas – tai bus 5 mėnesių trukmės mokinio gilinimosi į pasirinktą sritį tiriamojo pobūdžio darbas, kuris vėliau turės būti pristatytas vertinimo komisijai. Jis skirtas patikrinti ir įvertinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, įgytas mokantis pagal vidurinio ugdymo programą, pvz. gebėjimą komunikuoti, bendradarbiauti, planuoti mokymąsi, atrinkti, apdoroti informaciją ir kt. Darbo rengimui vadovaus bei konsultacijas mokiniui teiks paskirtas mokytojas.

Šis darbas nebus privalomas. Parengusieji ir puikiai apgynusieji (gavę ne mažesnį kaip 9 balų įvertinimą) brandos darbą abiturientai gaus papildomų balų stodami į aukštąsias mokyklas. Abituriento brandos darbas bus prilyginamas mokykliniam egzaminui, tačiau tai nėra privalomo lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino atitikmuo. Privalomas, kaip ir dabar, bus tik lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas. Toliau, norėdami įgyti vidurinį išsilavinimą, moksleiviai galės rinktis kitų dalykų egzaminus arba brandos darbą, galės būti pasirenkami ir abu minėti variantai.

Sprendimą dėl brandos darbo rengimo būsimieji dvyliktokai turės priimti iki 2017 m. rugsėjo 18 d. Pasirinkę sau aktualią ir įdomią temą dvyliktos klasės mokiniai darbą turėtų parengti iki 2018 metų kovo 16 d. Brandos darbas gali padėti pamatus būsimomis studijoms, o įgytos žinios tikrai pravers studijų metu.

Daugiau informacijos galima rasti Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje: http://www.nec.lt/532/.


Shadow up