kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Maišiagalos LDK Algirdo gimnazijoje – inauguracijos šventė

Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo vidurinei mokyklai spalio 24-oji  buvo ypatinga — ugdymo įstaiga iškilmingai inauguruota į gimnaziją. Dar šių metų pavasarį Švietimo ir mokslo ministro įsakymu sėkmingai akredituota mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo programa, o gegužės 30 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje pakeistas šios švietimo įstaigos pavadinimas, tipas bei patvirtinti nuostatai.


Inauguracijos iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo kun. Juzef Aškelovič. Pamaldų metu kunigas laimino visą gimnazijos bendruomenę ir iškilmingai pašventino naująją gimnazijos vėliavą.

Po mišių, kurios vyko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kartu su šventės dalyviais  išsirikiavę į  eiseną sparčiu žingsniu visi patraukė gimnazijos link.

„Šiandien atverčiame naują – gimnazijos istorijos puslapį. Džiaugdamiesi ir didžiuodamiesi šiuo mūsų bendruomenės pasiekimu prisimename, kad dideliems „žygiams“ mus įkvepia garbingas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo vardas“, - šiais žodžiais prasidėjo oficiali inauguracijos ceremonija. 

Mokyklos direktorė Kristina Bajevienė, Vilniaus rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič bei Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis iškilmingai atidengė paminklinį akmenį Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Algirdui, simbolizuojantį išmintį, ištvermę ir amžinumą. Paminklinio akmens idėjos autoriai ir įgyvendintojai: buvęs mokyklos direktorius Valdas Faustas Kuzelis bei Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis, idėjos mecenatas - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos regioninių mokyklų skyriaus vedėjas Jonas Vasiliauskas.

Šventę tęsė Lietuvos Respublikos himno giedojimas ir gimnazijos bendruomenės priesaikos skaitymas. 

Vėliau gausus būrys mokinių, tėvelių, mokytojų ir svečių buvo pakviesti į gimnazijos aktų salę. Į inauguracijos šventę pasveikinti mokyklos bendruomenės atvyko garbingi svečiai: parapijos kunigas Juzef Aškelovič, Vilniaus rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič, mero patarėja Juliana Jedinskaja-Osipovič, Švietimo skyriaus specialistė Valentina Kvaracijienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas Jonas Vasiliauskas, Maišiagalos seniūnijos seniūnas Stefan Orševski, Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis, „Vilnijos“ draugijos pirmininko pavaduotoja Nijolė Balčiūnienė, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės viršininko pavaduotojas Gaudentas Aukštikalnis, Maišiagalos vaikų darželio-lopšelio direktorė Ivona Marija Matveiko, Maišiagalos kun. J.Obremskio gimnazijos direktorė Alfreda Jankovska, Paberžės „Verdenės“ gimnazijos direktorė Vanda Nivinskienė, buvę mokyklos mokytojai ir kiti garbūs svečiai.

Sveikinimo kalboje direktorė Kristina Bajevienė pirmiausia padėkojo už aktyvų gimnazijos bendruomenės darbą ir žadėjo, jog visi kartu sieks pateisinti modernios ir šiuolaikiškos gimnazijos vardą.

Šventės dalyvius nuoširdžiai pasveikino ir gimnazijos statusu pasidžiaugė Lilija Andruškevič, linkėdama tolesnio gimnazijos klestėjimo bei sėkmės įgyvendinant ateities planus ir sumanymus. Labiausiai prisidėjusiems prie gimnazijos kūrimo mokytojams vedėja įteikė padėkos raštus.

Vilniaus rajono savivaldybės merės Marijos Rekst vardu mero patarėja Juliana Jedinskaja-Osipovič įteikė gimnazijos vadovams padėkos raštus bei potvarkį, kuriuo skiriama 1000 Lt gimnazijos reikmėms.

Padėkos raštais aktyvius, nusipelniusius bendruomenės narius siekiant gimnazijos statuso apdovanojo ir gimnazijos direktorė.

Šventė buvo pilna ne tik dalyvavusių svečių šiltų žodžių, palinkėjimų ir dovanų gimnazijai, bet ir smagių dainų bei šokių, kūrybingų mokinių pasirodymų, nuotaikingo filmuko apie mokyklos istoriją. Susirinkusiųjų akis džiugino LK Vilniaus įgulos karininkų ramovės tautinių šokių ansamblis „Neris”.

Džiugu, kad dar viena gimnazija papildė Vilniaus rajono savivaldybės gimnazijų sąrašą.

Shadow up