kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Net 4 nauji sporto aikštynai – prasmingam laisvalaikiui

Vilniaus rajono savivaldybė ir toliau skatindama sveiką gyvenseną bei sporto kultūrą, siekia sudaryti palankias sąlygas fizinio aktyvumo ir įvairių sporto veiklų plėtojimui Vilniaus rajone. Gavusi tarybos pritarimą, Savivaldybė pateikė pirmines paraiškas net 4 sporto aikštynų įrengimo projektams Paberžės, Mickūnų, Medininkų ir Marijampolio seniūnijose pagal Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos priemonę „LEADER – 19.2 – SAVA – 7 „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas“.


Projektų įgyvendinimo metu planuojama įrengti sporto aikštynus, pritaikant juos bendruomenės poreikiams. Mickūnuose, Medininkuose, Paberžėje ir Marijampolyje sporto erdvės iškils prie gimnazijų. Kiekvieno aikštyno įrengimas užtruks apie 24 mėnesius. Rezultatai ne tik pagerins gyvenimo kokybę Vilniaus rajono kaimiškose teritorijose, bet ir sukurs patrauklią ir patogią aplinką prasmingam jaunuomenės bei kitų gyventojų užimtumui ir laisvalaikiui.

Kiekvieno projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 80 proc. Gavus užtikrintą finansavimą, Savivaldybė įsipareigojo iš biudžeto lėšų padengti ne mažiau kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų bei padengti tinkamas ir netinkamas finansuoti, tačiau Projektams įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia Projektams skiriamas finansavimas.

Shadow up