kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos posėdyje paminėtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis

2018 m. vasario 20 d. Vilniaus rajono savivaldybėje posėdžiavusi Vilniaus rajono savivaldybės Taryba aptarė 33 aktualių visuomenei darbotvarkės klausimus bei priėmė reikšmingus sprendimus biudžeto, ekonomikos, švietimo ir kitose srityse. Posėdžio metu taip pat buvo paminėtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis.


Posėdžio pradžioje Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst tradiciškai pasveikino visus atvykusius į posėdį: Lietuvos Respublikos Seimo narį Česlovą Olševskį, Tarybos narius, Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktorių Kęstutį Velikianecą, Savivaldybės darbuotojus ir kitus garbius svečius.

Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktorius Kęstutis Velikianecas pasinaudodamas proga įteikė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjui Tadeušui Buiko savanorio ugniagesio pažymėjimą ir ženklą. Priešgaisrinės tarnybos direktorius visus norinčius paragino prisidėti prie kilnios misijos, taip pat pasidžiaugė, kad savanorių ugniagesių gretos Vilniaus rajone vis didėja.

Taryba patvirtino 2018 m. Vilniaus rajono savivaldybės biudžetą. Didėjanti ekonominė gerovė ir efektyvus išteklių panaudojimas leido 2018 metams numatyti didesnį nei praėjusiais metais biudžetą. Numatoma, kad 2018 metų pajamos kartu su 2017 metų lėšų likučiu (per 9 mln.) sieks 78 mln. 536 tūkst. eurų. Asignavimams numatoma skirti 90 mln. 406,9 tūkst. Eur.

Įsibėgėjus Tarybos posėdžiui buvo patvirtintas globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, kuris padės sukurti pagalbos priemonių visumą, kuri užtikrintų globojamo, rūpinamo arba prižiūrimo vaiko poreikius ir sudarytų sąlygas visaverčiam vaiko fiziniam, emociniam, protiniam, dvasiniam ir  socialiniam vystymuisi globos centruose.

Tarybos sprendimu patvirtintas sprendimo „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės  bendrojo  ugdymo  mokyklų  tinklo  pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano pakeitimo“ projektas. Buvo parengti Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2016-2020 metų tinklo pertvarkos bendrojo plano pakeitimai. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus atliktą Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo analizę, kuri parodė esamos švietimo būklės privalumus ir trūkumus bei, kad yra būtina pertvarkyti kai kurias švietimo įstaigas.

Kitu sprendimo projektu nutarta patvirtinti kelių ir gatvių įtraukimo tvarkos aprašą bei kriterijus, pagal kuriuos keliai ir gatvės bus įtraukiami į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą.

Posėdžio metu pritarta naujoms Vilniaus rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklėms, susijusioms su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu. Šiuo sprendimu siekiama  patvirtinti naujos redakcijos Vilniaus rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisykles, Leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos aprašą, Visuomenės ir kapinėse palaidotų asmenų artimųjų giminaičių informavimo apie kapinių panaikinimą tvarkos aprašą, Kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo sąlygų aprašą ir Kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašą, atsižvelgiant į pakeitimus.

Tarybos posėdžio pabaigoje buvo iškilmingai paminėtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. Visi susirinkę Tarybos nariai, darbuotojai bei į posėdį atvykę rajono gyventojai galėjo pasiklausyti Vilniaus rajono Buivydiškių vyrų vokalinio ansamblio „Seni draugai“ dainų, kurie savo pasirodymą pradėjo nuo Lietuvos himno „Tautinė giesmė“ giedojimo.

Daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas kviečiame skaityti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt. Taip pat primename, kad Vilniaus rajono gyventojai turi galimybę stebėti tiesioginę Tarybos posėdžių transliaciją internetu bei pasižiūrėti įvykusių posėdžių vaizdo įrašus, kuriuos galima rasti čia.

Shadow up