kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Skaudi netektis: Anapilin iškeliavo vicemeras dr. Gabriel Jan Mincevič

Trečiadienį, gruodžio 7 d., Santariškių klinikose užgeso Vilniaus rajono savivaldybės vicemero dr. Gabrielio Jano Mincevičiaus gyvybė. Žinia apie netikėtą šios iškilios asmenybės, mokslininko, politiko, muziko, teologo, pedagogo mirtį sukrėtė ne tik jį pažįstančius žmones, bet ir viso Vilnijos krašto visuomenę.


Dr. Gabriel Jan Mincevič gimė 1938 m. kovo 25 d. Vilniaus rajono Sužionių apylinkėje, valstiečių šeimoje. Savo švietėjišką darbą ir jaunimo ugdymą pradėjo 1968 m. Vilniaus 26-ojoje vidurinėje mokykloje, kur dėstė muziką. 1975–1992 m. dirbo Nemenčinės vidurinėje mokykloje.

Net tris kadencijas iš eilės tauta išrinko dr. Gabrielių Janą Mincevičių Lietuvos Respublikos Seimo nariu – 1992-1996 m., 1996-2000 m. ir 2000-2004 m. Seime dalyvavo Tautinių mažumų bei Švietimo, mokslo ir kultūros komitetų darbe. Nuo 2007 m. aktyviai veikė kaip Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys ir Savivaldybės mero pavaduotojas, atsakingas už švietimo politikos įgyvendinimą bei kultūrinę veiklą Vilniaus rajone.

Dr. Gabriel Jan Mincevič buvo žinomas kaip Vilnijos krašto švietimo, teologijos mokslų žinovas, o taip pat ir kultūros aktyvistas, Vilniaus apylinkių tautosakos rinkėjas ir puoselėtojas. Jo įsteigti ansambliai Vilniaus kraštui būdingą kultūrą, lenkų liaudies dainas ir šokius pristato ne tik Vilniaus regiono ir Lietuvos publikai, bet taip pat ir užsienio žiūrovams. 1989 m. gegužės 13 d. dr. Gabriel Jan Mincevič pastangomis įvyko pirmas lenkų kultūros festivalis Lietuvoje „Lenkų gėlės“ („Kwiaty polskie“) Nemenčinės amfiteatre, kurio pagrindinis tikslas suburti ir puoselėti lenkų liaudies kultūrą Vilniaus regione. Dr. Jan Gabriel Mincevič taip pat yra religinės poezijos ir dainų festivalio „Garbiname Tave, Viešpatie“ („Ciebie, Boże, wysławiamy“) organizatorius. Festivalis organizuojamas nuo 1991 m., siekiant suteikti jaunimui galimybę išreikšti savo religinius jausmus dainose ir poezijoje.

Už didžius nuopelnus ir aukštus pasiekimus dr. Gabriel Jan Mincevič ne kartą pelnė aukščiausius apdovanojimus: buvo Oskaro Kolbergo, šv. Brolio Alberto premijų laureatas, už Vilniaus rajono savivaldybės bendradarbiavimo ryšių stiprinimą su Lenkija jam suteiktas „Nusipelnęs lenkų kultūrai“ apdovanojimas, pirmajame dienraščio „Kurier Wileński” paskelbto skaitytojų plebiscite pelnė „1998 metų Lietuvos lenko“ titulą. Apdovanotas ordinu už nuopelnus Lenkijos Respublikai, Nacionalinio švietimo komisijos medaliu, Dąbrowskio Mazurko mylėtojų draugijos garbės medaliu, gavo draugijos „Wspólnota Polska“ garbės aukso ženklą, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės garbės aukso ženklą, Lenkijos Respublikos žurnalistų sąjungos aukso taurę, apdovanotas medaliu „Pro Patria“. 2008 m. ir 2011 m. dr. Gabriel Jan Mincevič pelnė Didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio apdovanojimą „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“.

Dr. Gabriel Jan Mincevič penktadienį, gruodžio 9 d., nuo 12 val. bus pašarvotas salėje Nr. 2 prie Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios Vilniuje. Šeštadienį nuo 9 val. karstas bus įneštas į Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią, o į amžiną kelionę dr. Gabrielį Janą Mincevičių išlydėsime po šv. Mišių, kurios vyks 12 val. toje pačioje bažnyčioje. Velionis bus laidojamas Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje.


Shadow up