kaires_puses_index
 
 
 
 
 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Wizyta Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Czarnym Borze

We wtorek, 31 października 2017 roku w Czarnym Borze złożyła wizytę Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie Urszula Doroszewska. W przededniu Dnia Wszystkich Świętych Ambasador odwiedziła groby pochowanych tu sióstr urszulanek, złożyła wieńce i zapaliła znicze.


Wizycie Ambasador towarzyszyli: mer samorządu rejonu wileńskiego M. Rekść, starosta gminy Czarny Bór T. Aszkielaniec, ksiądz proboszcz parafii w Wojdatach, rektor kościoła pw. bł. Michała Sopoćki w Czarnym Borze J. Witkowski oraz dyrektor gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze M. Jasiulewicz, którzy również upamiętnili zmarłe siostry zakonne, zapalając znicze i składając wieńce w kwaterze pamięci sióstr urszulanek. W nostalgicznej atmosferze ks. J. Witkowski wygłosił modlitwę w intencji zmarłych.

Następnie honorowi goście i gospodarze gminy udali się do kościoła pw. bł. Michała Sopoćki, gdzie ksiądz J. Witkowski opowiedział o historii świątyni oraz konsekracji kościoła. Następnie goście zwiedzili gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze, gdzie dyrektor placówki oświatowej M. Jasiulewicz zapoznał z historią działalności szkoły w Czarnym Borze za czasów Urszuli Ledóchowskiej i czym żyje gimnazjum w dniu dzisiejszym. Ambasador RP Urszula Doroszewska oraz władze samorządowe i lokalne odwiedzili sale zajęć przeznaczone dla najmłodszych, pracownie przedmiotowe, salę sportowo-koncertową, bibliotekę oraz stołówkę.

Podczas spotkania z gronem pedagogicznym gimnazjum Ambasador życzyła satysfakcji z własnego rozwoju zawodowego oraz radości z wyników pracy – z osiągnięć uczniów i wychowanków, cieszyła się z tego, że rozpoczęta praca sióstr urszulanek w Czarnym Borze jest kontynuowana przez gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej.

Była to wspaniała misja pamięci, chwila wyciszenia i modlitwy.

Dyrektor gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze, Mieczysław Jasiulewicz

Autor zdjęć: Jolanta Lachowiczenie.

 

Shadow up