kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sztuka badań

Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie od października 2019 r. do kwietnia 2020 r. uczestniczy w projekcie nauczania twórczego „Sztuka badań: tworzenie partnerstwa szkół (2019–2020 r. szk.)“. Projekt wciela w życie Rada Brytyjska (Britų taryba) i asocjacja „Twórcze połączenia“ („Kūrybinės jungtys“) wraz z Centrum Rozwoju Edukacji.


Projekt „Sztuka badań: tworzenie partnerstwa szkół“ jest częścią programu więzi kulturowych, realizowanego we wszystkich trzech krajach bałtyckich przez Radę Brytyjską. Celem projektu jest odkrywanie, badanie i kształcenie umiejętności niezbędnych w edukacji XXI w. Dzięki uczestniczeniu w projekcie szkoła otrzymuje praktyczną pomoc w rozwiązywaniu aktualnych wyzwań edukacyjnych, współpracuje z przedstawicielami zawodów twórczych, stosuje sprawdzone metody w rozwiązywania problemów, wykorzystuje różne możliwości integracji międzyprzedmiotowej.

Koordynatorem projektu w naszym gimnazjum jest wicedyrektor do spraw nauczania, Honorata Romanowska,  kuratorem - nauczycielka języka litewskiego, Raminta Tauraitė. Uczestnicy projektu – uczniowie klasy IIGb, współpracując tworzą film krótkometrażowy  „Przyjazna  klasa“.

Wraz z nauczycielkami języka litewskiego Ramintą Tauraitė, Danutė Mikalauskienė, nauczycielką języka angielskiego Joanną Malūnavičiūtė-Lachowicz i nauczylką wychowania fizycznego Jeleną Kazanskają uczniowie szukają odpowiedzi na główne pytanie projektu: „Dlaczego warto nauczyć się  słuchać i słyszeć innych?“ Cały zespół, wraz z aktorką Marią Korenkaitė, integruje treści nauczania, uczy się i bada nie tylko w murach szkoły. Uczniowie za każdym razem przekonują się, że wykorzystując niestandardowe sposoby - gry ruchowe, sztuki wizualne, refleksję, zmysły- uczenie się może być atrakcyjne i ciekawe.

W murach gimnazjum został założony również „Klub nauczycieli“. „Klub nauczycieli“ - to model doskonalenia zawodowego, zachęcający do współpracy i dzielenia się doświadczeniem. Z klubem pracuje agent twórczy, grafik Aušra Vismantaitė. Członkowie klubu rozwiązują aktualne problemy, doskonalą kompetencje niezbędne do kształcenia  umiejętności potrzebnych  uczniom XXI wieku.

Realizując projekt, dążymy do zwiększenia otwartości na doświadczenie, uczymy się wspólnie i wspólnie realizujemy przyświecające nam cele. Wierzymy, że dzieki temu unikalnemu projektowi będą zachodziły jakościowe zmiany wśród uczniów i nauczycieli.  Raminta Tauraitė
nauczycielka języka litewskiego, kurator projektu

Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie

Shadow up