kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų teikėjams

Pagal  LR Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1 patvirtintą Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą,  visi mokiniai, besimokantys pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir toliau turės galimybę rinktis papildomas neformaliojo švietimo programas. Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo projektas bus teikiamas tvirtinti artimiausiai Savivaldybės Tarybai (posėdis vyks 2016 m. sausio 29 d.). Pagal naująją tvarką, NVŠ programos galės būti finansuojamos 9 mėnesius: vasario-birželio ir rugsėjo-gruodžio mėnesiais.


Neformaliojo švietimo teikėjai – savivaldybės, valstybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos ar laisvieji mokytojai, kūrėjai, pageidaujantys užimti Vilniaus rajono mokinius įdomia ir prasminga popamokine veikla bei ketinantys pretenduoti į valstybės skiriamas krepšelio lėšas turi atlikti sekančius žingsnius.

Kviečiame rengti NVŠ programas (1 priedas) ir teikti Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui. Dėl papildomos informacijos kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistę Violeta Purpurovič, el.p. Violeta.Purpurovic@vrsa.lt, tel. (8 5) 2109684.

Informacija apie atitinkančias reikalavimus NVŠ programas bus paskelbta Savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.vrsa.lt kartu su kvietimu vaikams (tėvams, globėjams, rūpintojams) registruotis į vieną pasirinktą NVŠ programą.   

Shadow up