kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Mokymai „Ūkinės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės“ Mickūnuose

2013 m. spalio 28 – 30 dienomis Mickūnų miestelio bendruomenės patalpose Aleksandro Stulginskio universitetas organizavo nemokamus mokymo kursus tema „Ūkinės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės“ į kuriuos buvo kviečiami jaunieji ūkininkai. Projektas finansuojamas iš ES lėšų. Kursų organizatorė – Gražina Gudaitienė, kursus skaitė Adelė Astromskienė ir Lina Martirosianienė.


 

Pirmą mokymo kursų dieną buvo apžvelgiama „Ekonominės veiklos planavimo ir finansavimo galimybių“ programa, ūkio ekonomikos planavimo esmė ir reikšmė bei ūkio ekonominiai ir veiklos veiksniai. Teorinė medžiaga buvo įvairinama praktinėmis užduotimis ir testais.

Antrą mokymo dieną buvo nagrinėjami ūkiniai sprendimai ir jų ekonominis pagrindimas. Šiai temai išanalizuoti buvo atliekamas praktinis darbas, susijęs su pasėlių struktūros planavimu, sąnaudų poreikio, išlaidų ir pajamų skaičiavimu.

Trečią dieną buvo gvildenami investiciniai ir finansiniai sprendimai ir jų ekonominis planavimas ūkyje, ūkio veiklos ekonominis vertinimas bei apžvelgta ūkinės veiklos rizika ir jos valdymas.

Išklausiusiems trijų dienų mokymo kursus buvo išduodami kvalifikacijos pažymėjimai. 

Shadow up