kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Iškilmingas medicinos patriarchų profesorių Prano ir Petro Norkūnų atminimo įamžinimas

Informuojame, kad 2017 m. birželio 18 dieną „Lietuvių švietimo draugija Rytas“ organizuoja iškilmingą pagerbimą, skirtą Lietuvos šviesuoliams, patriotams, medicinos patriarchams, broliams profesoriams nusipelniusiems Lietuvos gydytojams, chirurgams, Pranui ir Petrui Norkūnams atminti.


Renginio programa:

13.00 val. – iškilmingos šv. Mišios Parudaminio Kristaus Atsimainymo bažnyčioje (Vilniaus g. 18, Parudaminys, Vilniaus r.);

14.00 val. – iškilminga atminimo lentos, kur gimė broliai, profesoriai Pranas ir Petras Norkūnai, atidengimo ceremonija (P. Norkūno g. 2, Marijampolio k., Vilniaus rajonas).

 

Čia gimėm ir užaugom,
Čia mūsų jaunystės neblėstantis žavesys...

Pranas (1908-1992) ir Petras (1912-2016) Norkūnai gimė Vilniaus r. Marijampolio kaime, čia lankė „Lietuvių švietimo draugijos Rytas“ įsteigtą pradinę mokyklą, kuriai vadovavo kunigas, būsimas Vilniaus Arkivyskupas, kankinys Mečislovas Reinys. Vėliau pamečiui broliai pėsti vaikščiojo iš Marijampolio 25 kilometrus iki Vilniaus. Mokslus tęsė pirmoje Lietuvoje, lietuviškoje–Vilniaus lietuvių–Vytauto Didžiojo gimnazijoje, tapo jos abiturientais.

Pranas Norkūnas studijavo mediciną, jo pėdomis pasekė ir brolis Petras, abu baigė medicinos studijas. Jie apgynė daktaro disertacijas ir habilitacijos procedūrą. Suteikti profesoriaus moksliniai vardai. Dirbo chirurgijos, taip pat onkologijos mokslo srityje, buvo jos pradininkai Lietuvoje.

Daugelis žmonių plačiame pasaulyje yra dėkingi profesoriams už išgelbėtas gyvybes. Jie patys važiuodavo ir lankydavo savo buvusius ligonius visoje Lietuvoje ir už jos ribų. Dabartinė gydytojų karta brolių Norkūnų operacijas ir atliktus sudėtingus tyrimus skaičiuoja tūkstančiais, jie negailėjo savo laiko ir jėgų vykdant amžiną Hipokrato priesaiką.

Gyvenimą profesoriai Norkūnai taip pat buvo pasišventę ir savo Alma Mater – Vilniaus universitetui. Čia dirbo įvairiose vadovaujamose pareigose, kas begalėtų suskaičiuoti kiek studentų bakalaurantų ir magistrantų mokslinių darbų vadovauta, o kiek parengta mokslo daktarų, kurie sėkmingai apsigynė disertacijas. Prof. Pranas ir Petras Norkūnai per savo gyvenimą skaitė begales paskaitų, parašė daug mokslinių publikacijų, išleido leidinių.

Profesoriams habilituotiems mokslo daktarams Pranui ir Petrui Norkūnams už ilgametį prasmingą darbą buvo suteikti Lietuvos nusipelniusio gydytojo vardai.

 

Parengta bendradarbiaujat su
„Lietuvių švietimo draugija Rytas“

Nuotr. https://lmbtau.files.wordpress.com/2012/12/petras_norkc5abnas1.pdf

Shadow up