kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Įgyvendinamas teritorijų planavimo projektas savivaldybėje

Vilniaus rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros plėtros  specialiojo plano parengimas“ (toliau – Projektas), kuris yra finansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ (Projekto Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-01-020). Projekto vertė 211,7 tūkst. Lt.
Rengiamas Vilniaus rajono teritorijos inžinerinės ir susiekimo infrastruktūros specialus planas užtikrins darnią inžinerinių tinklų ir susiekimo komunikacijų plėtrą Vilniaus rajono teritorijoje, specialiajame plane bus nustatytos inžinerinių komunikacijų koridorių ir infrastruktūros teritorijų naudojimo sąlygos. Specialusis planas prisidės prie efektyvaus planavimo bei viešojo administravimo efektyvumo didinimo įgyvendinant aplinkosauginius, gyventojų kokybės gerinimo, susiekimo ir inžinerinės infrastruktūros tobulinimo projektus.


Shadow up