*alt_site_homepage_image*

Vilniaus rajono savivaldybės piliečių chartija

decoration

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Piliečių chartija – vieša ir savanoriškai inicijuota deklaracija, kurioje nustatomi Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbo principai, klientų aptarnavimo tvarka, savivaldybės administracijos įsipareigojimai ir galimi klientų kreipimosi į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją būdai.

Piliečių chartija parengta tam, kad paslaugas gaunantis asmuo – savivaldybės administracijos klientas – galėtų tikėtis sutarto (Piliečių chartijoje nustatyto) paslaugos kokybės standarto, o, Vilniaus rajono savivaldybės administracijai jo netenkinus, – žinotų būdus, kaip gali atitaisyti skriaudą ar pateikti skundą.

 

Aptarnaudami klientus, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos specialistai vadovaujasi šiomis vertybėmis:

  • KOKYBĖ | teikdami paslaugas pagal principą „arčiau namų“, laikosi tokių kokybės standartų ir procedūrų, kurios užtikrintų klientų ir rajono gyventojų pasitenkinimą.
  • PROFESIONALUMAS | laikosi įstatymų ir kitų privalomųjų teisinių reikalavimų, gerbdami visų suinteresuotųjų šalių teises bei interesus.
  • ATSAKINGUMAS IR SKAIDRUMAS | garantuoja skaidrumą, viešumą ir nešališkumą visuose sprendimuose, siekdami užkirsti kelią bet kokiai korupcijai.
  • BENDRADARBIAVIMAS | nuolatos siekia gerinti bendradarbiavimą su visomis suinteresuotomis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos veikla šalimis.
  • TOBULĖJIMAS | vertina ir ugdo kūrybiškumą, skatina naujas idėjas, orientuojasi į naujoves teikdami paslaugas ir vykdydami veiklą, investuoja į žmogiškųjų išteklių ugdymą, siekdami aukštos darbo kultūros.

Laikydamasi šių principų, Vilniaus rajono savivaldybės administracija klientams įsipareigoja:

  • Teikti paslaugas, atitinkančias visų suinteresuotų šalių reikalavimus ir lūkesčius.
  • Užtikrinti kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001 standarto reikalavimus, funkcionavimą ir nuolat tobulinti jos rezultatyvumą.
  • Remti darbuotojų iniciatyvą gerinant paslaugų kokybę ir nuolatos kelti jų kvalifikaciją.
  • Plėsti šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimą teikiant paslaugas.
  • Sudaryti sąlygas rajono gyventojams prisidėti prie savivaldybės paslaugų gerinimo ir atsižvelgti į jų pasiūlymus.

 

Pažymėti klaidą
Loading