*alt_site_homepage_image*

Sodininkų bendrijos „Žara“ narių dėmesiui

decoration

2022 m. gegužės 28 dieną, 10 val. kviečiamas sodininkų bendrijos „Žara“ visuotinis bendrijos narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Valdybos ataskaita.

2. Revizijos komisijos ataskaita.

3. Dėl pritarimo įrengti antžeminę konteinerinę atliekų aikštelę.

Valdyba siūlo: pritarti antžeminės konteinerinės atliekų aikštelės įrengimui dabar esančios atliekų aikštelės vietoje, pagal kordinates 5702212, 6075214.

4. Įmokų nustatymas sklypų savininkams 2023 metams.

Valdyba siūlo: SB „Žara“ teritorijoje visiems esantiems sklypų savininkams nustatyti metinę 10 Eur už 1 arą įmoką.

  1. Išlaidų paskirstymas 2023 metams.

Valdyba siūlo:

- Valdybos išlaidoms, susijusioms su bendrijos veikla, skirti 500 Eur.

- Kelių pralaidų remontui: Žaros 7-osios ir Žaros 4-osios susikirtime pralaidai remontuoti skirti 2 000 Eur. Žaros 2-osios ir Žaros 16-osios susikirtime pralaidai remontuoti  skirti 1 100 Eur.

- Kelių remontui - 7 500 Eur.

6. Dėl lėšų kompensavimo savininkams, prisidėjusiems prie Vilnojos ir Kalno gatvių asfaltavimo.

Valdyba siūlo: kompensuoti po 50 Eur.

7. Ūkinių išlaidų kompensavimas valdybos nariams (neatsiskaitytinai).

Valdyba siūlo: skirti 410 Eur.

8. Naujų bendrijos narių priėmimas.

9. Valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimai.

10. Diskusijos, pasisakymai aktualiais bendrijos reikalais.

Valdyba siūlo: apsvarstyti Žaros 2-osios ir Žaros 7-osios asfaltavimo galimybę.

 

Susirinkimo vieta: SB „Žara“ teritorijoje, Žaros 2-oji g. prie skelbimo lentos.

Susirinkimo pradžia: 10.00  val.

 

Neįvykus visuotiniam susirinkimui, pakartotinis susirinkimas pagal šią darbotvarkę kviečiamas 2022 m. birželio 18 d., 10 val., toje pat vietoje.

 

SB „Žara“ valdyba


Įvertinkite naujieną