*alt_site_homepage_image*

Sodininkų bendrijos „Žalesėlis“ narių dėmesiui

decoration

Sodininkų bendrijos „Žalesėlis“ (toliau – Bendrija) valdyba praneša, kad 2023 m. gegužės 27 d. šaukiamas Bendrijos narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas už 2022 m.

Susirinkimas vyks 11.00 val. prie bendrijos valdybos pastato. 

Darbotvarkė: 

1. Procedūriniai klausimai.
2. Bendrijos valdybos ataskaita už 2022 m. ir jos tvirtinimas.
3. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2022 m. ir jos tvirtinimas.
4. Bendrijos 2024 m. sausio 1 d. – 2024 m. gruodžio 31 d. finansinės pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
5. Vadovaujantis galiojančiu LR Sodininkų bendrijų įstatymu parengtų SB „Žalesėlis“ įstatų tvirtinimas.
6. Pagrindinių 2023–2024 m. darbų tvirtinimas.
7. Kiti klausimai.

Su dokumentų projektais galima susipažinti Bendrijos valdybos pastate kiekvieną šeštadienį nuo 11.00 val. iki 14.00 val.

Jeigu šiame susirinkime nebus bendrijos narių kvorumo, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2023 m. birželio 10 d. 11 val. prie bendrijos valdybos pastato.


Bendrijos nariai kviečiami dalyvauti. 


Įvertinkite naujieną