*alt_site_homepage_image*

Sodininkų bendrijos „Elektronika-3“ narių žiniai

decoration

2022 m. balandžio mėn. 29 d. (penktadienį) 19.00 val. šaukiamas Sodininkų bendrijos „Elektronika-3“ ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo vieta: Magnolijų 3-ioji g. 11, Purnuškių k., Riešės sen., Vilniaus r.  (prie tvenkinio).

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl ūkinės (valdybos ataskaitos) ir finansinės ataskaitos (metinės atskaitomybės) pristatymo ir tvirtinimo;

2. Dėl revizijos metinės ataskaitos pristatymo ir tvirtinimo;

3. Dėl tikslinių 2022 m. įnašų:

3.1 Dėl sutaupyto nario mokesčio nukreipimo tikslinei paskirčiai;

3.2 Dėl 100 Eur tikslinio įnašo dydžio 2022-iems metams, skirto eilės tvarka: UAB Topokada apmokėti, Magnolijų 1-osios ir Gilių 3-osios gatvių posūkių praplatinimo darbams apmokėti;

4. Dėl 2022 m. pajamų - išlaidų sąmatos patvirtinimo;

5. Dėl Bendrijos registravimo adreso keitimo;

6. Dėl valdybos nario rinkimo, paaiškėjus aplinkybei, kad valdybos nariu išrinktas asmuo nėra bendrijos narys;

7. Dėl įvažiavimo keliukų į sodininkų valdomus sklypus reglamentavimo.

Susirinkus mažiau nei pusei sodininkų bendrijos narių (balsų), susirinkimą laikyti neįvykusiu. Pakartotinį bendrijos ataskaitinį visuotinį narių susirinkimą šaukti: 2022 m. gegužės mėn. 14 dieną (šeštadienį), 12.00 val., pagal tą pačią darbotvarkę, toje pačioje vietoje.

Vadovaujantis LR sodininkų bendrijų įstatymo 2003.12.18 Nr.IX-1934 16 straipsnio 1 punktu suteikta iniciatyvos teise susirinkimą šaukia bendrijos valdyba.

Su susirinkime svarstomais dokumentais galima susipažinti Bendrijos internetinėje svetainėje adresu www.elektronika3.lt 

 

Sodininkų bendrijos „Elektronika-3“ valdyba


Įvertinkite naujieną