*alt_site_homepage_image*

Skelbimas apie būstų pirkimą

decoration

Perkančioji organizacija – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, į. k. 188708224.

Perkančiosios organizacijos rekvizitai – Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p. vrsa@vrsa.lt, tinklalapis www.vrsa.lt.

Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Skelbiamų derybų būdu perkami:

  • 9 vieno kambario būstus, esančius Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje;
  • 5 dviejų kambarių būstus, esančius Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje;
  • 4 trijų kambarių būstus, esančius Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

Būstai perkami socialinio būsto reikmėms.

Pirkimas skaidomas į dalis – galite rasti čia.

Perkamiems būstams keliami reikalavimai – galite susipažinti čia.

Pasiūlymų vertinimo kriterijai – atsižvelgiant į derybų rezultatus ir remiantis vertinimo kriterijais, nustatytais pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymų priėmimo vieta pasiūlymas kartu su priedais turi būti sunumeruotas, susiūtas ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas kandidato arba jo įgalioto asmens parašu įdėtas į voką ir užklijuotas. Pasiūlymai su dokumentais registruojami Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriuje (Vilnius, Rinktinės g. 50) darbo dienomis 8.00 – 16.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.00 val. (pietų pertrauka 11.30 – 12.15 val.) iki 2023 m. kovo 10 d. 15.00 val. Pasiūlymai su dokumentais teikiami užklijuotame voke su užrašu: „Vilniaus rajono savivaldybės administracijos būstų pirkimo komisijai, Būsto pardavimas pagal pirkimo ... dalį“, ant voko nurodomi kandidato rekvizitai – turto savininko vardas ir pavardė, kontaktinis adresas ir telefono numeris. Užklijuoti vokai paliekami Vilniaus rajono savivaldybės administracijos dokumentų priėmimo 2-ame langelyje, 1-ame aukšte. Papildoma informacija teikiama tel. (8 5) 273 0407, (8 5) 240 0535, bei el. p. bozena.bednova@vrsa.lt, justyna.belunska@vrsa.lt.

Kalba, kuria turi būti parengta paraiška lietuvių.

Pasiūlymų pateikimo terminas – 2023 m. kovo 10 d. 15.00 val.

Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, vyks 2023 m. kovo 13 d. 10.00 val.


Įvertinkite naujieną