*alt_site_homepage_image*

Siūlomas darbas buhalteriui

decoration

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius ieško vyriausiojo specialisto.

Reikalavimai:

 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su buhalterine apskaita ir atskaitomybe;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities vadybos ir (ar) verslo administravimo, ar ekonomikos studijų krypties išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį buhalterinį išsilavinimą;
 • mokėti savarankiškai organizuoti, planuoti savo darbo veiklą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • išmanyti buhalterinės apskaitos principus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programinių paketu ir kitomis programomis.

Pagrindinės funkcijos:

  • tvarko banko operacijas, įsipareigojimų, išankstinių apmokėjimų, finansavimo sumų, pajamų, sąnaudų apskaitą;
  • tvarko Didžiąją knygą;
  • vykdo Europos sąjungos ir kitų šaltinių finansuojamų projektų ir kitų priskirtų programų lėšų buhalterinę apskaitą;
  • tvarko švietimo įstaigų paramos lėšų apskaitą;
  • tvarko maisto produktų suminę apskaitą;
  • užtikrina lėšų panaudojimą pagal sąmatas;
  • sudaro ketvirtines ir metines biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas;
  • rengia ketvirtinę ir metinę finansinę atskaitomybę;
  • užtikrina finansinių, ūkinių operacijų teisėtumą ir tinkamą dokumentų įforminimą;
  • įkelia finansinę atskaitomybę į VSAKIS;

Pareiginės algos bazinio dydžio koeficientas: 9,31.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis darbo valandomis į Buhalterinės apskaitos skyrių, tel. Nr. +370 5 275 00 95. Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti el. paštu: janina.sakeviciene@vrsa.lt

 

Asociatyvi nuotr. unsplash.com


Įvertinkite naujieną