*alt_site_homepage_image*

Informacija apie numatomą Nemenčinės miesto krantinės teritorijos sutvarkymo statybos projektą

decoration

Informuojame, kad pradedamas rengti Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, kitos paskirties inžinerinių statinių Pakrantės g. 7, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav., kompleksinis krantinės teritorijos sutvarkymo statybos projektas.

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Panprojektas“.

Projekto vadovė: Sonata Šleivienė, Respublikos g. 44, Panevėžys, LT-35222, el. paštas: sonata@panprojektas.lt, tel. +370 665 84995.

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemenčinės miesto seniūnija.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 – 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-08-24 15.00 val.

Susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu. Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzljNzFhMGQtZDM3MC00OWY3LTkxOWMtMWZkMGQ2YmRiZWNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0302478-12ca-4f59-95f8-a65afe03cc17%22%2c%22Oid%22%3a%22c6abd4dd-8482-4aba-8d7e-5d521eb8cc12%22%7d

Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama čia.


Daugiau informacijos apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą rasite čia.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.


Įvertinkite naujieną