*alt_site_homepage_image*

Dėl planuojamų paslaugų paskirties pastatų Vanaginės k. statybos projektinių pasiūlymų viešo aptarimo

decoration

Informuojame, kad rengiamas statybos projektas dėl paslaugų paskirties pastatų Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k., Vanaginės sodų 4-oji g. 2B. Statinių panaudojimo paskirtis: paslaugų.    

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Vilniaus archprojektas“.

Projekto vadovas: Gintautas Blažiūnas, Vilniaus m., Kalvarijų g. 1-2.6, el. paštas vilnius@archprojektas.lt, tel. +370 612 16518.

Statytojas: UIITSIB „NORDSPACE“.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 – 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-09-01 16:00 val. Susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu, vaizdo transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmZhM2FmNGQtYWRiMC00ZjMwLThkNTgtMGIxZDdiYjI1Y2Yw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c5ce8a03-c421-4d50-9fde-776e3fdde5c8%22%2c%22Oid%22%3a%22e3fda645-6ad6-4d30-a216-2f9a1599de3b%22%7d

Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama čia.


Daugiau informacijos apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą rasite čia.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.


Įvertinkite naujieną