*alt_site_homepage_image*

Dėl planuojamo prekybos paskirties pastato Bajorų k. statybos projektinių pasiūlymų viešo aptarimo

decoration

Informuojame, kad rengiamas statybos projektas dėl prekybos paskirties pastato Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Šaulio g. 70. Statinio panaudojimo paskirtis: prekybos.

Projektinius pasiūlymus parengė: Šarūno Kiaunės projektavimo įmonė.

Projekto vadovas: Šarūnas Kiaunė, el. paštas kiaunes@yahoo.com,  tel. +370 687 45666, Kauno m., Jazuitų skg 1-2.

Statytojas: UAB „Egilis“.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 – 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-05-31 16:00 val. Avižienių seniūnijos patalpose adresu Vilniaus r. sav., Avižieniš sen., Avižienių k., Sudervės 9.

Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama čia.


Daugiau informacijos apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą rasite čia.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.


Įvertinkite naujieną