*alt_site_homepage_image*

Dėl planuojamo paslaugų paskirties pastato Kalino k. statybos projektinių pasiūlymų viešo aptarimo

decoration

Informuojame, kad rengiamas statybos projektas dėl paslaugų paskirties pastato (priėmimo-išdavimo punkto) Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Miško g. 2B. Statinio panaudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Trakuva“.

Projekto vadovė: Filomena Kvedaravičienė, Trakai, Vytauto g. 16, el. paštas info@trakuva.lt, tel. +370 699 65971.

Statytojas: UAB „Renmag“.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-08-16 16.00 val. Riešės seniūnijos patalpose, adresu Vilniaus r. sav., Riešės k., Sporto g. 3.

Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama čia.


Daugiau informacijos apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą rasite čia.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.


Įvertinkite naujieną