*alt_site_homepage_image*

Dėl planuojamo gydymo paskirties pastato Kalino k. statybos projektinių pasiūlymų viešo aptarimo

decoration

Informuojame, kad rengiamas statybos projektas dėl gydymo paskirties pastato (slaugos ligoninės) Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Kalino g. 1, griaunat esamus pastatus. Statinio panaudojimo paskirtis: gydymo.

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „In Ace“.

Projekto vadovė: Jolanta Stefanovič, el. paštas: jolanta@inace.lt, stefanovič.jolanta@gmail.com, tel. +370 5 2469657, +370 654 87450 , Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Sporto g. 3.

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 – 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos;

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2023-06-08 16.00 val. Riešės seniūnijos patalpose adresu: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Sporto g. 3.

Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama čia.


Daugiau informacijos apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą rasite čia.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.


Įvertinkite naujieną