*alt_site_homepage_image*

Dėl planuojamo dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimo Gamyklos g. projektinių pasiūlymų

decoration

Informuojame, kad rengiamas statybos projektas dėl Gamyklos g. atkarpos palei žemės sklypą, adresu Gamyklos g. 66, ir Gamyklos g. pėsčiųjų – dviračių tako Rudaminos k., Vilniaus r. sav. Statinio panaudojimo paskirtis: kelių (gatvių).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „URBAN LINE“.

Projekto vadovė: Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė, Vilnius, Liepkalnio g. 85, el. paštas ausrine.geciene@urbanline.lt, tel. +370 655 65381.

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 – 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-04-19 17:00 val. Supažindinimas su projektiniais pasiūlymais vyks nuotoliniu būdu per nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGUyNDg4NmUtZmU5OS00YTQwLTg5MzQtNTI5YTdmMGQ5NmM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d034cba3-045c-4e5b-aff1-23ec0d90092d%22%2c%22Oid%22%3a%22c69c07b1-c6c7-4f3e-b5c8-0687672c7872%22%7d

Prisijungus „chat“ laukelyje  prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.

Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama čia.


Daugiau informacijos apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą rasite čia.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.


Įvertinkite naujieną