*alt_site_homepage_image*

Dėl planuojamo administracinės paskirties pastato Paliepių k. statybos projektinių pasiūlymų viešo aptarimo

decoration

Informuojame, kad rengiamas statybos projektas dėl administracinės paskirties pastato Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Paliepių k., Lyglaukių g. 40. Statinio panaudojimo paskirtis: administracinė.

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „NG architects“.

Projekto vadovas: Ignas Vengalis, el. paštas info@ngarchitect.lt, tel. +370 601 55332, Vilniaus m., Konstitucijos pr. 23, C korpusas, 515 kabinetas (penktas aukštas).

Statytojas: UAB „Progresyvūs namai“.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 09.00 – 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-09-16 15.00 val., viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us04web.zoom.us/j/73336445444?pwd=MLQOQWn_tTW2j4wkF62wMdS39Tc8zw.1

Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama čia.


Daugiau informacijos apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą rasite čia.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.


Įvertinkite naujieną