*alt_site_homepage_image*

2022 metų valstybinio radiologinio aplinkos monitoringo ataskaita

decoration

Radiacinės saugos centras teisės aktų nustatyta tvarka 2022 metais atliko aplinkos gama dozės galios, aplinkos dozės ekvivalento, aplinkos elementų (oro, paviršinio vandens, dugno nuosėdų, biotos), maisto produktų ir jų žaliavų, pašarų ir jų žaliavų bei geriamojo vandens valstybinį radiologinį aplinkos monitoringą Lietuvoje.

Informuojame, kad valstybinio radiologinio aplinkos monitoringo gautų rezultatų apibendrinanti ataskaita pateikiama suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei Radiacinės saugos centro tinklapyje adresu www.rsc.lt/RSC ataskaitos/2022 m. valstybinio radiologinio monitoringo ataskaita.


Įvertinkite naujieną