*alt_site_homepage_image*

Viešoji tvarka ir saugus eismas

decoration
image

Priėmimas ir konsultavimas

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Informaciniai telefonai: (8 5) 275 1990, (8 5) 275 1961, (8 5) 275 6925

I–IV  7.30–16.30 val. V– 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

decoration Viešoji tvarka

Akustinio triukšmo matavimas

Paslaugos aprašymas: Ši paslauga teikiama norint nustatyti keliamo triukšmo lygį, manant bei turint pagrįstų įrodymų, kad yra viršijami leistini triukšmo ribiniai dydžiai Vilniaus rajono teritorijoje.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Viešosios tvarkos skyrius

Paslaugos vadovas: Tadeuš Buiko, tel. + 370 5 275 3147

Paslaugos vykdytojas: Kšištof Subatovič, tel. + 370 5 275 5663

Aprašymas interesantui: Tarpininkaujant Viešosios tvarkos skyriui triukšmo fizikinius matavimus atlieka Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos fizikinių veiksnių tyrimų skyrius. Kylant ginčams dėl keliamo triukšmo bei pažeidžiamų triukšmo ribinių dydžių, galima raštiškai kreiptis į Viešosios tvarkos skyrių.


Reglamentuojantys teisės aktai:

 
Žmogaus palaikų gabenimo, saugojimo, laidojimo organizavimas bei kontrolė

Paslaugos aprašymas: Paslauga apima žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar žmogaus palaikų gabenimo teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams, žmogaus palaikų saugojimo, nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, sprendimo laidoti priėmimo, pervežimo, laidojimo, palaikų gabenimo, taip pat žuvusiųjų ir mirusiųjų laikymo (saugojimo) sąlygas, kapavietės skyrimo ir laidojimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarką.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Viešosios tvarkos skyrius

Paslaugos vadovas: Tadeuš Buiko, tel. + 370 5 275 3147

Paslaugos vykdytojas: Tadeuš Buiko, tel. + 370 5 275 3147

Informacija: Mirusiųjų, žuvusiųjų, nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų ir palaikų, dėl kurių mirusiojo artimieji nesikreipia, gabenimo paslaugos apima pradinį palaikų iš įvykio vietos vežimą, palaikų gabenimą patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams atlikti, palaikų laikymą (saugojimą), laidojimą. Minimas paslaugas teikia Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje konkurso būdu atrinktas žuvusiųjų, mirusiųjų palaikų transportavimo paslaugas teikiantis teikėjas.

Teritorijos tvarkymo ir švaros, atliekų tvarkymo, želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros užtikrinimas

Paslaugos aprašymas: Ši paslauga apima skundų, prašymų, kreipimųsi dėl teritorijos tvarkymo ir švaros, atliekų tvarkymo, želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros pažeidimų nagrinėjimą.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Viešosios tvarkos skyrius

Paslaugos vadovas: Tadeuš Buiko, tel. + 370 5 275 3147

Paslaugos vykdytojas: Tomaš Daukševič, tel. + 370 5 275 5663

Aprašymas interesantui: Skundus, prašymus, pranešimus dėl teritorijos tvarkymo ir švaros, atliekų tvarkymo, želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros pažeidimų galima siųsti seniūnijai, pagal galimo pažeidimo padarymo vietą, Vilniaus rajono savivaldybės administracijai arba Viešosios tvarkos skyriui.

Kiti paslaugos vykdytojai: Ježi Tomaševski, tel. + 370 5 240 1308, el. p. jezi.tomasevski@vrsa.lt; Jurijus Koreivo, tel. + 370 5 240 1670, el. p. jurij.koreivo@vrsa.lt; Barbara Zacharevič, tel. + 370 5 240 1050, barbara.zacharevic@vrsa.lt.