*alt_site_homepage_image*

Pažymos, nuorašai, išrašai ir kita informacija

decoration
image

Priėmimas ir konsultavimas

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Informaciniai telefonai: (8 5) 275 1990, (8 5) 275 1961, (8 5) 275 6925

I–IV  7.30–16.30 val. V– 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

decoration Pažymos, nuorašai, išrašai

Savivaldybės archyve nuolat saugomų veiklos dokumentų kopijų ir nuorašų parengimas ir išdavimas

Paslaugos aprašymas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius parengia (neperduotų archyvui) savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės Tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų veiklos organizavimo klausimais ir žemės klausimais kopijas, nuorašus, išrašus, patvirtina ir išduoda fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems teisę gauti prašomą informaciją.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Bendrasis skyrius

Paslaugos vadovas: Renata Zelenkevič tel. (8 5) 275 1529

Paslaugos vykdytojas: Justina Olechnovič tel. (8 5) 240 0543

Aprašymas interesantui: Fizinis ar juridinis asmuo, norintis gauti (neperduotų archyvui) savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės Tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų veiklos organizavimo klausimais ar žemės klausimais kopijas, nuorašus, išrašus, pateikia prašymą, nurodydamas, kokiu būdu nori gauti parengtus dokumentus (paštu, el. paštu ar atsiims asmeniškai).

Prašymai gali būti siunčiami:
● paštu, adresu Rinktinės g. 50, Vilnius;
● el. paštu, adresu vrsa@vrsa.lt;
● per „e-pristatymas“ sistemą;
● pateikiami tiesiogiai į dokumentų priėmimo langelį.

Prašymus priima:
Bendrojo skyriaus vyresnioji raštvedybos inspektorė Irena Rozvodovskaja 2-ame langelyje, tel. (8 5) 240 0617.
Bendrojo skyriaus vyresnioji raštvedybos inspektorė Danguolė Vilčinskaja, 201 kab., tel. (8 5) 273 0564.
Pirmadieniais, trečiadieniais 7.30 - 16.30 val.,
antradieniais, ketvirtadieniais 7.30 - 17.30 val.,
penktadieniais 7.30 - 15.15 val.

Parengtas (neperduotų archyvui) savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės Tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų veiklos organizavimo klausimais ir žemės klausimais kopijas, nuorašus, išrašus pareiškėjas gaus automatiškai pagal prašyme nurodytą pageidavimą (paštu, el. paštu ar atsiims asmeniškai 3-ame langelyje Rinktinės g. 50, Vilnius).

 

Prašymų apie gautas draudžiamąsias pajamas ar darbo stažą priėmimas ir archyvo pažymų išdavimas valstybės institucijoms ir gyventojams

Paslaugos aprašymas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos archyve saugomi Vilniaus rajono likviduotų kolūkių, tarybinių ūkių, žemės ūkio bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių bei individualių įmonių darbo apskaitos dokumentai. Pagal šiuos dokumentus Archyvas parengia likviduotose įmonėse dirbusiems darbuotojams darbo užmokesčio pažymas (kai skiriama senatvės, invalidumo pensija ir kt.), tikslina darbo stažą, atlieka visas kitas funkcijas, susijusias su šių dokumentų saugojimu. Šią paslaugą gyventojai gali gauti Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje priėmimo laiku arba paštu ar el. paštu atsiuntę reikiamus dokumentus. Archyve saugomi tik Vilniaus rajone veikusių ir tik likviduotų įmonių dokumentai.
Vilniaus mieste veikusių ir likviduotų įmonių dokumentai saugomi Vilniaus miesto savivaldybės Personalo departamento archyve, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.

Paslaugos kategorija: 2. Archyvo paslaugos

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Bendrojo skyriaus archyvo poskyris

Paslaugos vadovas: Marija Voitkun tel. (8 5) 275 5446 mob. tel.: +37068613947

Paslaugos vykdytojas: Alina Aliancevič mob. tel.: +370 670 47172

Aprašymas interesantui: 1. Pateikia prašymą (prašymai gali būti siunčiami paštu ar el. paštu, pateikiami tiesiogiai);
2. Asmens tapatybės patvirtinantis dokumentas;
3. Darbo knygelės bei socialinio draudimo pažymėjimo įrašų kopiją (tik tie lapai, iš kurios darbovietės reikalinga pažyma, ir pirmas lapas su asmens vardu, pavarde ir gimimo metais); Moterims būtina nurodyti ir mergautinę pavardę, ir kuriais metais ji buvo keista. Jeigu buvo išėjusi gimdymo atostogų, taip pat būtina nurodyti, kuriais metais gimdė.
4. Tiesiogiai prašymai priimami interesantų 2-ame langelyje, Rinktinės g. 50, Vilniuje

pirmadieniais, trečiadieniais 7.30-16.30
antradieniais, ketvirtadieniais 7.30-17.30
penktadieniais 7.30-15.15
tel. (8 5) 275 6925, el. p. vrsa@vrsa.lt

Informacija: Kiti paslaugos vykdytojai: 1. Vyriausioji specialistė Marija Voitkun, Bendrojo skyriaus Archyvo poskyris,tel.:  (8 5) 275 4446 , mob. tel.: +37068613947, faks.: (8 5) 275 1990, el. p.: marija.voitkun@vrsa.lt
2. Vyriausioji specialistė Mažena Skorulskienė, Bendrasis skyrius, tel.: (8 5) 275 5061, faks.: (8 5) 275 1990, el. p.: mazena.skorulskiene@vrsa.lt
3. Vyresnioji raštvedybos inspektorė Irena Rozvodovskaja, Bendrasis skyrius, tel.: (8 5) 275 6925, mob. tel.: +37068246887, faks.: (8 5) 275 1990, el. p.: irena.rozvodovskaja@vrsa.lt


Reglamentuojantys teisės aktai:

Archyvinių pažymų išdavimas kultūros darbuotojams

Paslaugos aprašymas: Asmuo pateikti prašymą gali tiesiogiai ar paštu. Į asmenų prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jei asmuo nėra išreiškęs pageidavimo atsakymą gauti kitu būdu. Išduodamos archyvo pažymos apie draudžiamąsias pajamas ir darbo stažą gyventojams senatvės pensijai skirti ar perskaičiuoti, našlių ar našlaičių pensijai skirti. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus archyvas saugo buvusių rajono kultūros centrų, Centrinės bibliotekos ir jos kaimo filialų personalo dokumentus nuo 1951 m.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Kultūros, sporto ir turizmo skyrius

Paslaugos vadovas: Lilija Andruškevič tel. (8 5) 273 0253

Paslaugos vykdytojas: Jolanta Taraškevič tel. (8 5) 275 2497

Informacija: Asmenys, pageidaujantys gauti pažymą pateikia Bendrojo skyriaus langelyje:
1. Prašymą išduoti pažymą, kuriame nurodomi vardas, pavardė, tėvavardis, mergautinė pavardė, santuokos data, jei dirbta tuo laikotarpiu (moterims), gimimo data, gyvenamoji vieta ir kontaktinis telefonas. Prašyme nurodo, kokia pažyma reikalinga (darbo stažo, pajamų ar kt.), kur, kada ir kuo dirbta. Jeigu dingusi darbo knygelė, nurodo bent apytiksles datas. Vyrams nurodyti tikslų tarnybos armijoje laikotarpį, jeigu dirbta prieš tarnybą kariuomenėje ar po jos. Moterims nurodyti tikslias vaikų gimimo datas, jei vaikai gimę 1984 - 1994 m. laikotarpiu.
2. Darbo knygelės įrašų kopiją (tik tie lapai, iš kurios darbovietės reikalinga pažyma ir pirmas lapas su asmens vardu, pavarde ir gimimo metais)
3. Įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas fizinis asmuo.
Archyvo pažyma išsiunčiama paštu, jeigu toks pageidavimas nurodytas prašyme, arba ji atsiimama Savivaldybėje.
Pažymos neišduodamos, jeigu:
1. Pateikti ne visi reikiami dokumentai.
2. Pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų.
Prašymai priimami:
Pirmadienį 7.30 - 16.30 val.
Antradienį 7.30 - 16.30 val.
Trečiadienį 7.30 - 16.30 val.
Ketvirtadienį 7.30 - 16.30 val.
Penktadienį 7.30 - 15.15 val.

 

Archyvinių pažymų apie darbo užmokestį ir stažą išdavimas

Paslaugos aprašymas: Archyvinių pažymų apie darbo užmokestį ir stažą išdavimas.

Paslaugos kategorija: 2. Archyvo paslaugos

Paslaugos suteikimo trukmė:  VRSA įsipareigoja paslaugos rezultatą parengti ir perduoti klientui ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo. Jei VRSA specialistas negali parengti paslaugos rezultato (prašymas neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų), VRSA įsipareigoja apie tai informuoti klientą ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Žemės ūkio skyrius

Paslaugos vadovas: Ruslan Narunec tel. +370(5)2725299

Paslaugos vykdytojas: Birutė Polikevičienė tel. +370(5)2753208

Informacija:

1. Pateikti prašymą raštu, kuriame nurodoma kokia archyvinė pažyma reikalinga (apie darbo stažą ir/ar gautas pajamas), asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, likviduoto juridinio asmens, kuriame asmuo dirbo, pavadinimas, eitos pareigos, priėmimo ir atleidimo iš darbo datos, moters pavardė iki santuokos ir santuokos data, jei dirbta tuo laikotarpiu, vyrai nurodo tikslų tarnybos armijoje laikotarpį, jeigu dirbta prieš tarnybą ar po jos.
2. Pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. Pateikti darbo knygelės (socialinio draudimo pažymėjimo) kopija (pirmas lapas su asmens vardu, pavarde ir gimimo data, lapai su darbovietės, iš kurios reikalingi duomenys, įrašais).
4. Pateikti  įgaliojimą, jei kreipiasi asmens atstovas.
Kai prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis pateikia asmens tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

Prašymo forma

Klientus konsultuoja šiais būdais:

·         Telefonu: (8 5) 275 3208
·         El. paštu: birute.polikeviciene@vrsa.lt
·         Atvykus į VRSA: I aukšte (klientų aptarnavimo zonoje). Rezervuoti laiką specialisto konsultacijai (susitikimui VRSA) galima:
–        Atvykus į VRSA (klientų aptarnavimo zonoje).
–        Internetu (VRSA.lt).
–        Telefonu: (8-5) 275 3208.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Žemės sklypo savininkams melioracijos archyvinių dokumentų išdavimas (toponuotraukoms, geodezijos planams)

Paslaugos aprašymas: Melioracijos archyvinės medžiagos M 1:10000 ir M 1:2000 išdavimas.

Paslaugos kategorija: 2. Archyvo paslaugos

Paslaugos suteikimo trukmė: VRSA įsipareigoja paslaugos rezultatą parengti ir perduoti klientui ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo. Jei VRSA specialistas negali parengti paslaugos rezultato (prašymas neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų), VRSA įsipareigoja apie tai informuoti klientą ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Žemės ūkio skyrius

Paslaugos vadovas: Ruslan Narunec tel. +370(5)2725299

Paslaugos vykdytojai: Danguolė Tamašauskaitė tel. +370(5) 240 0546, Vladislava Ursul tel. +370(5) 272  6319

Informacija: 1. Nusausintu plotų (M 1:10000) melioracijos archyvinė medžiaga reikalinga tikslinant žemės sklypų geodezinius (tikslinius) matavimus - servitutui nustatyti. 2. Drenažo tinklų melioracijos archyvinė medžiaga (M 1:2000) reikalinga topografinės medžiagaai rengti ir derinti. Topografinės medžiagos pagrindu atliekami projektavimo darbai: kaimo plėtros, koncepcijos, detaliems, techniniams projektams ir t.t. 3. Melioracijos archyvinės medžiagos gavimui pateikiami šie dokumentai: 3.1. Žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimo kopija. 3.2. Žemės sklypo plano kopija.

Klientus konsultuoja šiais būdais:

·         Telefonu: (8-5) 240 0546
·         El. paštu: danguole.tamasauskaite@vrsa.lt
·         Telefonu: (8-5) 272 6319
·         El. paštu: vladislava.ursul@vrsa.lt
·         Atvykus į VRSA: I aukšte (klientų aptarnavimo zonoje). Rezervuoti laiką specialisto konsultacijai (susitikimui VRSA) galima:
–        Atvykus į VRSA (klientų aptarnavimo zonoje).
–        Internetu (VRSA.lt).
–        Telefonu: (8-5) 240 0546; (8-5) 272 6319.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Savivaldybės archyve ilgai saugomų likviduotų įmonių dokumentų kopijų, išrašų ir nuorašų parengimas ir išdavimas

Paslaugos aprašymas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos archyve saugomi Vilniaus rajono likviduotų kolūkių, tarybinių ūkių, žemės ūkio bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių bei individualių įmonių darbo apskaitos dokumentai. Pagal šiuos dokumentus Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Archyvo poskyris teikia saugomų archyve likviduotų įmonių dokumentų kopijas, išrašus, nuorašus, suteikia sąlygas susipažinti su saugomais dokumentais bei teikia kitas pagal kompetenciją priskirtas paslaugas.

Paslaugos kategorija: 2. Archyvo paslaugos

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Bendrojo skyriaus archyvo poskyris

Paslaugos vadovas: Marija Voitkun tel. 52755446 tel. mob. +37068613947

Paslaugos vykdytojas: Marija Voitkun tel. 52755446 tel. mob. +37068613947

Prašymo forma

Aprašymas interesantui:

1. Pateikia prašymą (prašymai gali būti siunčiami paštu ar el. paštu, pateikiami tiesiogiai).
2. Asmens tapatybės patvirtinantis dokumentas.
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą teikia įgaliotas asmuo.
4. Tiesiogiai prašymai priimami interesantų 2-ame langelyje, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
pirmadieniais, trečiadieniais 7.30-16.30
antradieniais, ketvirtadieniais 7.30-17.30
penktadieniais 7.30-15.15
tel. (8 5) 275 6925, el. p. vrsa@vrsa.lt

Kiti paslaugos vykdytojai:

1. Vyresnioji specialistė Alina Aliancevič, tel.(85)2371255, mob. tel.: +37067047172, faks.: +37052751990, el. p.: alina.aliancevic@vrsa.lt
2. Vyriausioji specialistė Mažena Skorulskienė, tel. (85)2755061, faks.: +37052751990, el. p.: Mazena.skorulskiene@vrsa.lt
3. Vyresnioji raštvedybos inspektorė Irena Rozvodovskaja, tel. (85)2756925, mob. tel.: +37068246887, faks.: +37052751990, faks.: +37052751990, el. p.: irena.rozvodovskaja@vrsa.lt


Reglamentuojantys teisės aktai:

Likviduotų nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių asmenų ir valstybės institucijų, įstaigų ar įmonių dokumentų priėmimas ir pažymų išdavimas

Paslaugos aprašymas: Vilniaus rajono savivaldybės Archyvas priima saugoti likviduotų Vilniaus rajono registruotų įmonių ir organizacijų (nesant tiesioginių jų funkcijų perėmėjų ) dokumentus, kurių saugojimo terminai nepasibaigę toliau saugoti.
(Dokumentų saugojimo terminus nustato Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu). Pažymos dėl įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro išduodamos tuo atveju, kai dokumentai yra sutvarkyti pagal Dokumentų ir archyvų įstatymo reikalavimus bei vadovaujantis Likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu. Pagrindiniai dokumentų sutvarkymo ir perdavimo reikalavimai:
1. Bylos sudaromos iš vienų kalendorinių metų dokumentų (šis reikalavimas netaikomas tęsiamoms byloms). Jei atitinkamos rūšies dokumentų apyvarta nedidelė, į bylą gali būti dedami kelerių kalendorinių metų dokumentai, jei bylos apimtis nebus didesnė nei 200 lapų. Bylos sudaromos pagal dokumentų rūšį, temą, formą. Dokumentai į bylą dedami chronologinė tvarka (byla pradedama anksčiausiu, baigiama vėliausiu dokumentu). Ilgai saugomų dokumentų bylų lapai turi būti sunumeruoti, įformintas antraštinis lapas ir baigiamasis įrašas.
2. Ilgai saugomų dokumentų bylos turi būti įrašytos į apyrašus. Bylos apyrašuose grupuojamos pagal metus, iš apyrašo eilės numeris užrašomas ant bylų.
3. Trumpai saugomų dokumentų bylos įrašomos į sąrašus. Į sąrašą pirmiausia surašomos anksčiausiai baigtos bylos, po to vėlesnių metų ir t.t. Iš sąrašo eilės numeris užrašomas ant bylų.
4. Sutvarkytos bylos sudedamos į archyvines dėžutes, atitinkančias bylų formatą. Ant dėžučių turi būti nurodytas įmonės pavadinimas, apyrašo (sąrašo) numeris, jose esančių bylų numeriai (nuo...iki), kurių metų bylos ir bylų saugojimo terminas.
5. Įstaiga (įmonė) turi surašyti pažymą apie įmonės veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą. Pažymoje turi būti nurodyta įstaigos (įmonės) istorija (įsteigimas, veikla, struktūra, reorganizavimas, likvidavimas, pavaldumas ir dokumentų sutvarkymo apibūdinimas (ar visi dokumentai išsaugoti, ar dokumentai sutvarkyti laikantis reikalavimų, kokie sudaryti apyrašai, sąrašai).
6. Jei likvidatorius perduotinų dokumentų neturi, savivaldybės administracijai teikiamas prašymas išduoti pažymą dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų. Prašyme nurodoma:
6.1. likviduojamo juridinio asmens pavadinimas, kodas, veiklos laikotarpis;
6.2. priežastys, dėl kurių dokumentai neperduodami saugoti nustatyta tvarka;
6.3. dokumentų praradimo priežastis (apibūdinami prarasti dokumentai, jei tokie atvejai žinomi, ir pateikiami nurodytąsias priežastis pagrindžiantys dokumentai ar jų kopijos;
6.4. laikotarpis, kuriuo sudarytų dokumentų nerasta ir (ar) kuriuo jie nebuvo sudaromi.
7. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 10 straipsnio nustato, kad nevalstybinės organizacijos, privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys veiklos dokumentų valdymą organizuoja vadovaudamiesi įstatymais, kitais teisės norminiais aktais ir atsižvelgdami į savo prievoles bei poreikius, todėl nesutvarkytos ar sutvarkytos ne pagal teisės aktų reikalavimus bylos į Archyvą nepriimamos.
8. Sutvarkyti archyviniai dokumentai priimami pateikus prašymą ir surašius perdavimo aktą.

Likviduojant įmonę į Savivaldybės archyvą perduodami ilgai saugomi ir trumpai saugomi dokumentai, kurių saugojimo terminas nėra pasibaigęs:
1. Įsakymai personalo klausimais (priėmimo, perkėlimo, atleidimo, atostogų vaiko priežiūrai, nemokamų atostogų);
2. Įsakymų personalo klausimais registras;
3. Darbuotojų asmeninės sąskaitos arba atlyginimų apskaičiavimo žiniaraščiai;
4. Darbuotojų darbo sutartys (nuo 1996 m.);
5. Darbo sutarčių registracijos žurnalas;
6. Nelaimingų atsitikimų aktai ir jų tyrimo dokumentai;
7. Nelaimingų atsitikimų registracijos žurnalas.

Paslaugos kategorija: 2. Archyvo paslaugos

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Bendrojo skyriaus archyvo poskyris

Paslaugos vadovas: Marija Voitkun tel. (8 5) 275 5446,  mob.tel.: +37068613947

Paslaugos vykdytojas: Alina Aliancevič mob.tel.: +370 670 47172

Prašymo forma

Dokumentų perdavimo aktas

Aprašymas interesantui:

Kitas paslaugos vykdytojas- Vyresnioji raštvedybos inspektorė Irena Rozvodovskaja, tel. (8 5)2756925 ,mob. tel.: +37068246887 ,faksas: +37052751990 , el. p.: irena.rozvodovskaja@vrsa.lt

Prašymą dėl pažymos ir dokumentų perdavimo toliau saugoti reikia pateikti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui. Prie prašymo pateikiami šie dokumentai:
1. Įmonės registravimo pažymėjimo kopija;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažyma apie apdraustųjų asmenų turėjimą arba neturėjimą;
3. Įgaliojimas (jei įmonė likviduoja įmonės įgaliotas asmuo);
4. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
5. Jei įmonė bankrutavusi, teismo sprendimą dėl įmonės pabaigos.
Konsultacijos dėl archyvinių dokumentų tvarkymo ir pridavimo į archyvą teikiamos
tel. (8 5) 237 1255, el. p. alina.aliancevic@vrsa.lt

Sutvarkyti archyviniai dokumentai priimami iš anksto suderinus laiką, dokumentai turi būti pristatyti į saugyklą, Piliakalnio g. 50, Nemenčinės m. (UAB „Nemenčinės komunalininkas“ pastate, 3 aukšte).


Reglamentuojantys teisės aktai:

Savivaldybės viešojo administravimo subjektų veiklos dokumentų (savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kt.) kopijų ir išrašų parengimas ir išdavimas

Paslaugos aprašymas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius parengia (neperduotų archyvui) savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės Tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų veiklos organizavimo klausimais ir žemės klausimais kopijas, nuorašus, išrašus, patvirtina ir išduoda fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems teisę gauti prašomą informaciją.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Bendrasis skyrius

Paslaugos vadovas: Renata Zelenkevič tel. (8 5 )275 1529

Paslaugos vykdytojas: Justina Olechnovič tel. (8 5) 240 0543

Aprašymas interesantui: Fizinis ar juridinis asmuo, norintis gauti (neperduotų archyvui) savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės Tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų veiklos organizavimo klausimais ar žemės klausimais kopijas, nuorašus, išrašus, pateikia prašymą, nurodydamas, kokiu būdu nori gauti parengtus dokumentus (paštu, el. paštu ar atsiims asmeniškai).

Prašymai gali būti siunčiami:
● paštu, adresu Rinktinės g. 50, Vilnius;
● el. paštu, adresu vrsa@vrsa.lt;
● per „e-pristatymas“ sistemą;
● pateikiami tiesiogiai į dokumentų priėmimo langelį.

Prašymus priima:
Bendrojo skyriaus vyresnioji raštvedybos inspektorė Irena Rozvodovskaja 2-ame langelyje, tel. +370(5)2400617.
Bendrojo skyriaus vyresnioji raštvedybos inspektorė Danguolė Vilčinskaja, 201 kab., tel. +370(5)2730564.
Pirmadieniais, trečiadieniais 7.30 - 16.30 val.,
antradieniais, ketvirtadieniais 7.30 - 17.30 val.,
penktadieniais 7.30 - 15.15 val.

Parengtas (neperduotų archyvui) savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės Tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų veiklos organizavimo klausimais ir žemės klausimais kopijas, nuorašus, išrašus pareiškėjas gaus automatiškai pagal prašyme nurodytą pageidavimą (paštu, el. paštu ar atsiims asmeniškai 3-ame langelyje Rinktinės g. 50, Vilnius).