*alt_site_homepage_image*

Licencijos ir leidimai

decoration
image

Priėmimas ir konsultavimas

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Informaciniai telefonai: (8 5) 275 1990, (8 5) 275 1961, (8 5) 275 6925

I–IV  7.30–16.30 val. V– 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

decoration Licencijos ir leidimai

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Įmonėms vienkartinės licencijos išduodamos naudojantis Licencijų informacine sistema www.licencijavimas.lt

Yra šių rūšių vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:
1. verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose;
2. verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose;
3. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose;
4. verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse;
5. verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse.

Vienkartinės licencijos gali būti išduodamos teisę verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais turinčioms įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams.

Vienkartinės licencijos išduodamos ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikui.

Paraišką suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, paštu, per pasiuntinį, elektroniniu paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Pranešimus, susijusius su licencijos išdavimu, galima gauti: telefonu, elektroniniu paštu, tiesiogiai licencijas išduodančioje institucijoje, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą.

Draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais:
1. Lenkų kultūros festivalio „Kwiaty Polskie“ („Lenkų Gėlės“) metu;
2. etnokultūrinių festivalių metu;
3. švenčių, masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių metu, jei renginyje dalyvaus nepilnamečiai;
4. švenčių, masinių renginių, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai, Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų dienai paminėti, metu;
5. sporto varžybų, renginių (bėgimo estafetėse, dviračių maratono, moto kroso, lenktynių) metu.

 

 

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodamos visų rūšių Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms.

Lietuvos Respublikoje prekiauti leidžiama alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, – nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose savivaldybės tarybos nustatyto kurortinio, poilsio ir turizmo sezono laikotarpiu.

Licencijos išduodamos poilsio ir turizmo sezono trukmės laikotarpiui nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. 

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti papildyta, jeigu įmonė pakeičia sandėlio, kuriame laikomi ir iš kurio paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresą, prekybos alkoholiniais gėrimais laiką arba prekybos vietos adresą.

Licencija gali būti patikslinta, kai įmonė keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, taip pat kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), – jeigu nesikeičia kiti įmonę identifikuojantys duomenys.

Licencijos turėtojas privalo informuoti licenciją išdavusią instituciją apie pasikeitusį įmonės pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą įmonės kodą (suteiktą naują kodą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo įregistravimo.

Licencijos galiojimas sustabdomas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 341 straipsnio 4, 9 ir 10 dalyse nustatytais atvejais.

Licencijos galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16, 17, 18, 19 dalyse nustatytais atvejais.

Paraišką suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją, paštu, per pasiuntinį, elektroniniu paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Įmonėms licencijos išduodamos, patikslinamos, papildomos, licencijų galiojimas sustabdomas, licencijų galiojimo sustabdymas ir licencijų galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema www.licencijavimas.lt.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

 Šiame aprašyme aprašyti visi paslaugos atvejai: išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas.

Įmonėms licencijos išduodamos, patikslinamos, papildomos, licencijų galiojimas sustabdomas, licencijų galiojimo sustabdymas ir licencijų galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema www.licencijavimas.lt

Yra šių rūšių licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:
1. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
2. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų;
3. verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento;
4. verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento. 

Išdavimas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduodamos įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams neterminuotam laikui.

Įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais stacionariosiose viešojo maitinimo vietose, jų turima neterminuota mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencija suteikia teisę aptarnauti pirkėjus lauko sąlygomis ne didesniu kaip 40 metrų atstumu nuo stacionariosios viešojo maitinimo vietos įrengtose aptarnavimo vietose (zonose). 

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, įrengtose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, išduodamos tik tuo atveju, jeigu pagrindinis įėjimas, skirtas pirkėjams, nesutampa su įėjimu į namo laiptinę.

Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi tame pačiame pastate ar skirtinguose pastatuose įrengtuose keliuose savo padaliniuose (alkoholinių gėrimų parduotuvėse, alkoholinių gėrimų skyriuose, restoranuose, kavinėse, bufetuose, įskaitant uždaruosius, baruose, atskirose prekybos salėse ir panašiai), kurie aptarnauja pirkėjus ar išduoda alkoholinius gėrimus padavėjams, išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekviename padalinyje. Jeigu vienoje mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietos aptarnavimo salėje įrengti keli tą pačią veiklą (mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo) vykdantys padaliniai, kuriuose parduodami alkoholiniai gėrimai, išduodama viena licencija. Jeigu vienoje mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietos aptarnavimo salėje įrengti keli padaliniai, kuriuose vykdoma mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo veikla, licencijos išduodamos kiekvienos rūšies veiklai.

Jeigu mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, verčiamasi automobilinėse parduotuvėse, iš kurių aptarnaujami kaimo gyventojai savivaldybių tarybų nustatyta tvarka, išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekvienoje automobilinėje parduotuvėje ir aptarnaujamų kaimų pavadinimai įrašomi į licenciją.

Papildymas.

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildoma, jeigu licencijos turėtojas:
1. pakeičia arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus;
2. pakeičia orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius;
3. pakeičia prekybos alkoholiniais gėrimais laiką;
4. pakeičia prekybos vietos pavadinimą ar adresą;
5. pakeičia arba papildo viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius;
6. įrengia viešbučio kambariuose minibarus.

Patikslinimas.

Licencija patikslinama, kai:
1. licencijos turėtojas prašo išbraukti sandėlių, kuriuose laikomi ir (ar) iš kurių paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, automobilinių parduotuvių, orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius;
2. licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys;
3. kai keičiasi licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo licencijos turėtojo;
4. kai licencijos turėtojas keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, kai keičiamas licencijos turėtojo kodas (suteikiamas naujas kodas), – jeigu nesikeičia kiti licencijos turėtoją identifikuojantys duomenys.
5. Licencija patikslinama ir tais atvejais, kai savivaldybės taryba apriboja įmonės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką.

Galiojimo sustabdymas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas sustabdomas, jeigu:
1. įmonės, Europos juridiniai asmenys ir jų filialai, kurie buvo įspėti apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, per nustatytą laiką nepašalina nurodytų pažeidimų. Licencijas išduodanti institucija nustato licencijos sustabdymo terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir negali būti ilgesnis negu 30 dienų;
2. gautas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos departamento pranešimas apie įmonės, Europos juridinio asmens ar jo filialo kaip maisto tvarkymo subjekto registravimo galiojimo sustabdymą už nustatytus pažeidimus (sustabdomas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas toje prekybos vietoje, kurioje nustatyti maisto tvarkymo subjekto padaryti maisto tvarkymo reikalavimų pažeidimai, licencijos sustabdymo terminas nustatomas atsižvelgiant į maisto tvarkymo subjekto registravimo galiojimo sustabdymo terminą).
3. paaiškėja, kad įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas yra sustabdę licencijoje verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nurodytą veiklą ir apie tai nėra informavę licenciją išdavusios institucijos;
4. įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas, turintys licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, sustabdę licencijoje nurodytą veiklą, pateikia licenciją išdavusiai institucijai prašymą sustabdyti licencijos galiojimą (licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas sustabdomas toje alkoholinių gėrimų prekybos vietoje, kurioje laikinai nevykdoma mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais).
Licencija sustabdoma įmonės nurodytam laikotarpiui arba neterminuotam laikui. Licencijoje nurodytos veiklos sustabdymu laikomas laikinas mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais nevykdymas, trunkantis ne trumpiau kaip vienus metus.

Galiojimo sustabdymo panaikinimas.

 Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu:
1. įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kuriems buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 34(1) straipsnio 4 dalies 1 punktą, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą pašalinę nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, apie tai praneša licenciją išdavusiai institucijai;
2. licenciją išduodanti institucija gauna Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos departamento pranešimą apie įmonės, Europos juridinio asmens ar jo filialo kaip maisto tvarkymo subjekto registravimo galiojimo sustabdymo panaikinimą (kai licencijos galiojimas buvo sustabdytas pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 34(1) straipsnio 4 dalies 2 punktą);
3. įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kuriems buvo sustabdytas licencijos galiojimas, atnaujinę licencijoje nurodytą veiklą, praneša apie tai licenciją išduodančiai institucijai.

Galiojimo panaikinimas.

Licencijos galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16, 17, 18, 19 dalyse nustatytais atvejais.

Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu:
1. įmonė pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą;
2. įmonė likviduojama ar reorganizuojama, baigia veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo;
3. už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus (Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16, 17, 18, 19 dalyse nustatytais atvejais).

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama įmonėms, pageidaujančioms verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams (toliau kartu – juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai).

Jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais:

 keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako visose tuo pačiu adresu esančiose mažmeninės prekybos vietose (tokioje licencijoje turi būti nurodyta kiekviena tuo pačiu adresu esanti mažmeninės prekybos vieta);

keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais, jam išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;

keliose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (tokioje licencijoje turi būti nurodyta kiekviena keleiviams vežti skirta transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir transporto priemonės registravimo valstybinis numeris).

Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (toliau – pranešimas) pateikimo savivaldybės, kurios teritorijoje ketinama verstis šia veikla, vykdomajai institucijai dienos, o verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse – savivaldybės, kurios teritorijoje yra Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo, pageidaujančio verstis (besiverčiančio) mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, buveinė, vykdomajai institucijai. Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos dienos. 

Paslaugos gavėjui licencija išduodama per Licencijų informacinę sistemą (LIS), kurioje paslaugos gavėjas ir kiti suinteresuoti asmenys gali ją peržiūrėti.

Patikslinimas (papildymas).

 Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais turi būti patikslinta, kai:
1. juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;
2. numatomos papildomos ar keičiamos mažmeninės prekybos vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų.

Galiojimo sustabdymas ir galiojimo sustabdymo panaikinimas.

Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas:
1. pateikia prašymą sustabdyti licencijos galiojimą;
2. buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą pagal Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – Tabako kontrolės įstatymas) 11 straipsnio 11 dalies 2 punktą ir per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir nepranešė apie jų pašalinimą licenciją išdavusiai institucijai;
3. buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą pagal Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 11 dalies 3 punktą ir per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos, neinformavo licenciją išdavusios institucijos, kad atnaujino veiklą;
4. pateikia pranešimą, kuris neatitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nustatytų reikalavimų pranešimo turiniui.

Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas:
1. pateikė prašymą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą;
2. per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą pašalino nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, ir pranešė apie jų pašalinimą licenciją išdavusiai institucijai;
3. atnaujino veiklą ir pranešė apie tai licenciją išdavusiai institucijai.

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas panaikinamas:

1. jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje nurodyto pranešimo pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dieną neatitiko 11 straipsnio 2 dalies 1–7 ir (ar) 10 punktuose nustatytų reikalavimų;
2. jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą;
3. jeigu juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba užsienio juridinio asmens filialas baigia ar baigė veiklą ir yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro;
4. jeigu juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, jų vadovams ar kitiems darbuotojams (veikusiems juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vardu ar dėl jų interesų) yra įsiteisėjęs 11 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas, nutartis, įsiteisėjęs muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimas dėl nuobaudos skyrimo;
5. šio Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5, 7 ir 8 dalyse nustatytais pagrindais;
6. jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą pagal 11 straipsnio 12 dalį arba kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal 11 straipsnio 13 dalies 3 punktą, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir apie jų pašalinimą nepranešė licenciją išdavusiai institucijai;
7. kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų filialas 11 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka nepagrindė, kad juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai ar jų filialui, ar jų vadovams nėra įsiteisėjusio 11 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyto apkaltinamojo teismo nuosprendžio, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo.

Pranešimai teikiami (-raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją Rinktinės g. 50, Vilniuje, paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu vrsa@vrsa.lt arba elektroniniu būdu – naudojantis elektroninės valdžios vartais (e-paslaugos).

 

Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama įmonėms, pageidaujančioms verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams (toliau kartu – juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai).

Jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais:

- keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais visose tuo pačiu adresu esančiose mažmeninės prekybos vietose (tokioje licencijoje turi būti nurodyta kiekviena tuo pačiu adresu esanti mažmeninės prekybos vieta);

- keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais, jam išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais;

- keliose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais visose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (tokioje licencijoje turi būti nurodyta kiekviena keleiviams vežti skirta transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir transporto priemonės registravimo valstybinis numeris).

Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais (toliau – pranešimas) pateikimo savivaldybės, kurios teritorijoje ketinama verstis šia veikla, vykdomajai institucijai dienos. Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos dienos. 

Paslaugos gavėjui licencija išduodama per Licencijų informacinę sistemą (LIS), kurioje paslaugos gavėjas ir kiti suinteresuoti asmenys gali ją peržiūrėti.

Patikslinimas (papildymas).

 Licencija uri būti patikslinta, kai:
1. juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;
2. numatomos papildomos ar keičiamos mažmeninės prekybos vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi susiję gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai.

Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas:
1. pateikia prašymą sustabdyti licencijos galiojimą;
2. buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą pagal Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – Tabako kontrolės įstatymas) 11 straipsnio 11 dalies 2 punktą ir per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir nepranešė apie jų pašalinimą licenciją išdavusiai institucijai;
3. buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą pagal Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 11 dalies 3 punktą ir per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos, neinformavo licenciją išdavusios institucijos, kad atnaujino veiklą;
4. pateikia pranešimą, kuris neatitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nustatytų reikalavimų pranešimo turiniui.

Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas:

1. pateikė prašymą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą;
2. per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą pašalino nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, ir pranešė apie jų pašalinimą licenciją išdavusiai institucijai;
3. atnaujino veiklą ir pranešė apie tai licenciją išdavusiai institucijai.

Licencijos galiojimas panaikinamas:

1. jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje nurodyto pranešimo pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dieną neatitiko 11 straipsnio 2 dalies 1–7 ir (ar) 10 punktuose nustatytų reikalavimų;
2. jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą;
3. jeigu juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba užsienio juridinio asmens filialas baigia ar baigė veiklą ir yra išregistruotas iš Juridinių asmenų registro;
4. jeigu juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, jų vadovams ar kitiems darbuotojams (veikusiems juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vardu ar dėl jų interesų) yra įsiteisėjęs 11 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas, nutartis, įsiteisėjęs muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimas dėl nuobaudos skyrimo;
5. Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5, 7 ir 8 dalyse nustatytais pagrindais;
6. jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą pagal 11 straipsnio 12 dalį arba kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal 11 straipsnio 13 dalies 3 punktą, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir apie jų pašalinimą nepranešė licenciją išdavusiai institucijai;
7. kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų filialas 11 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka nepagrindė, kad juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai ar jų filialui, ar jų vadovams nėra įsiteisėjusio 11 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyto apkaltinamojo teismo nuosprendžio, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo.

Pranešimai teikiami (-raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją Rinktinės g. 50, Vilniuje, paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu vrsa@vrsa.lt arba elektroniniu būdu – naudojantis elektroninės valdžios vartais (e-paslaugos). 

Licencijos (licencijos kopijos) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje išdavimas, pratęsimas, pakeitimas, pasikeitus joje įrašytiems duomenims

Šiame aprašyme aprašyti visi paslaugos atvejai: licencijos ar licencijos kopijos išdavimas, pakeitimas, pasikeitus joje įrašytiems duomenims, pratęsimas ar panaikinimas

Atvejai:

A. Licencijos ar licencijos kopijos išdavimas.

Licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančią teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje išduoda Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Licencijos išduodamos vežėjams. Vežėjas - įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius ir krovinius. Įmonė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 2 straipsnyje. Licencija išduodama tik tiems vežėjams, kurie atitinka Kelių transporto kodekso 8 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

Licencijos išduodamos dešimčiai metų.

Licencijos kopiją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančią teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje išduoda Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius. Vežėjo, turinčio licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, naudojamai keleiviams vežti transporto priemonei išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija. Kelių transporto priemonė turi būti valdoma ar naudojama nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomojama, įregistruota Lietuvos Respublikoje ir turėti bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklus.

Licencijos kopijos išduodamos iki licencijos galiojimo laiko pabaigos.

B. Licencijos ar licencijos kopijos pakeitimas, pasikeitus joje įrašytiems duomenims.

Esant pagrindui pakeisti duomenis licencijose (licencijų kopijose) (pavyzdžiui, pasikeitus fizinio asmens vardui (-ams), pavardei (-ėms), gyvenamajai vietai arba juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, buveinei ir kita), licencijos (licencijų kopijos) turi būti pakeistos per 5 darbo dienas nuo licencijas išduodančios institucijos nustatytos formos prašymo ir dokumentų, patvirtinančių pakeitimo esmę, gavimo licencijas išduodančioje institucijoje.

C. Licencijos ar licencijos kopijos galiojimo pratęsimas.

Pratęsiant licencijos ar licencijos kopijos galiojimą išduodama nauja licencija ar licencijos kopija.

D. Licencijos ar licencijos kopijos galiojimo panaikinimas.

Licencijas išduodanti institucija pagal kompetenciją teisės aktų nustatytais pagrindais:
- sustabdo licencijos (licencijos kopijos) galiojimą ir panaikina jos galiojimo sustabdymą;
- panaikina licencijos (licencijos kopijos) galiojimą;
- pripažįsta fizinį asmenį, einantį transporto vadybininko pareigas, netinkamu vadovauti vežėjo transporto veiklai.

Licencijas išduodanti institucija, nustačiusi, kad vežėjas gali nebeatitikti vieno iš Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nustatytų reikalavimų, savo nustatyta tvarka raštu nedelsdama įspėja vežėją apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą. Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą sustabdyti ar panaikinti licencijos galiojimą Reglamento (EB) Nr.1071/2009 13 straipsnio 1 dalyje, Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 7 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnyje, Reglamento (EB) Nr. 1073/ 2009 21 straipsnio 1 dalyje ir 22 straipsnyje nustatytais atvejais ir terminais.

Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, jeigu vežėjas:
- nurodyta tvarka ir terminais nepraneša apie vežėjo valdymo centro adreso pakeitimą;
- nurodyta tvarka ir terminais nepraneša apie transporto vadybininko pakeitimą, atleidimą iš darbo, mirtį ar pripažinimą neveiksniu;
- nurodytais terminais negrąžina licencijos pasikeitus joje įrašytiems duomenims.

Licencijas išduodanti institucija gali priimti sprendimą sustabdyti licencijos kopijos galiojimą esant pažeidimams, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede, ar kartojantis kitiems pažeidimams, arba tuo atveju, kai vežėjas per Taisyklių 39.4 punkte nurodytą terminą negrąžina licencijos kopijos pasikeitus joje įrašytiems duomenims.

Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimą, jeigu:
- vežėjas pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą;
- likviduojamas ar reorganizuojamas vežėjas baigia veiklą kaip juridinis asmuo;
- vežėjas bankrutuoja;
- vežėjas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą ar kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, per nustatytą laiką nepašalino nurodytų pažeidimų;
- paaiškėja, kad dokumentuose licencijai gauti pateikti klaidingi duomenys.

Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą panaikinti licencijos kopijos galiojimą, jeigu:
- vežėjas pats atsisako naudotis licencijos kopija;
- paaiškėja, kad licencijos kopijai gauti pateikti klaidingi duomenys;
- vežėjas nurodytais terminais negrąžina licencijos kopijos, kurios galiojimas sustabdytas;
- vežėjas per galiojimo sustabdymo terminą nepanaikino priežasčių, dėl kurių sustabdytas licencijos kopijos galiojimas;
- panaikinama licencija.

Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą panaikinti licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymą, kai vežėjas pašalina licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymo priežastis.

Vežėjas visus dokumentus ir informaciją gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis arba tiesiogiai kreipdamasis į Savivaldybės administraciją.

Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas

Ši paslauga skirta įmonėms turinčioms atitinkamą licenciją, norinčioms vežti keleivius autobusais vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais.

Leidimus vežti keleivius vietinio priemiestinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išduoda Vilniaus rajono savivaldybė.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, sudariusi su vežėju sutartį, šiam vežėjui išduoda leidimą (-us) vežti keleivius sutartyje nurodytu (-ais) maršrutu (-ais). Leidimo galiojimo terminas turi atitikti sutarties galiojimo terminą. Vežėjui išduodama tiek leidimų egzempliorių, kiek transporto priemonių reikia keleiviams vežti sutartyje ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis.

Pasibaigus sutarties ir leidimo (-ų) galiojimo terminui, jis gali būti pratęsiamas, Vilniaus rajono savivaldybės administracijai su vežėju sudarant naują sutartį ir išduodant naują (-us) leidimą (-us), jei pratęsti sutartį ir leidimą (-us) pageidaujantis vežėjas laikėsi Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių reikalavimų ir sutartyje nustatytų sąlygų.

Praradusiam leidimą vežėjui išduodamas naujas leidimas, jam pateikus paaiškinimą apie leidimo praradimo aplinkybes.

Vilniaus rajono savivaldybė turi teisę panaikinti leidimą, jeigu vežėjas nesilaiko šių taisyklių reikalavimų ir sutartyje nustatytų sąlygų, netenka licencijos, pažeidžia Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisykles, vairuotojų darbo ir poilsio režimą, bilietų kainų ir tarifų taikymo reikalavimus arba dirba neturėdamas galiojančios licencijos kortelės, laiku nepateikia arba pateikia suklastotas arba iškraipytas sutartyje numatytas ataskaitas, susijusias su keleivių vežimo veikla, per 14 dienų nuo leidimo išdavimo dienos arba kitos sutartyje nurodytos datos be svarbių priežasčių nepradėjo vežti keleivių leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis arba nutraukė keleivių vežimą, apie tai nustatyta tvarka nepranešęs Vilniaus rajono savivaldybei, siekdamas gauti leidimą pateikė klaidinančią informaciją.

Leidimas panaikinamas, kai vežėjas atsisako vežti keleivius leidime nurodytu maršrutu, kompetentinga įstaiga panaikina maršrutą.

Leidimų važiuoti didžiagabaritiemis ir sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimas juridiniams ir fiziniams asmenims

Ši leidimų važiuoti Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo tvarka ( toliau – vadinama Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr.447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“

Didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) kroviniai gali būti vežami Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis tik gavus leidimą, kurio išdavimą lemia kelių ir jų statinių būklė. Leidimai išduodami tik nedalomiems kroviniams vežti ir kai krovinių negalima arba netikslinga vežti kitos rūšies transporto priemonėmis.

Leidimai išduodami nustatyta tvarka, sumokėjus Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyto dydžio mokestį už naudojimąsi Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis ir jų infrastruktūra.

Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas

Išorinei reklamai, įskaitant iškabą ir trumpalaikę išorinę reklamą įrengti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje reklaminės veiklos subjektas turi gauti Savivaldybės leidimą. Leidimus įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išduoda ir panaikina Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Leidimas nereikalingas, kai:
• reklamos pateikimo priemonės yra nekilnojamojo turto registre įregistruotame statinyje su stogu ir galinėmis sienomis ar be sienų ir ant šių reklamos pateikimo priemonių pateikiama reklama yra susijusi su šiame statinyje vykdoma veikla;
• reklamos pateikimo priemonės yra patalpose, tačiau reklama yra matoma iš lauko pusės;
• išorinė reklama pateikiama ant transporto priemonės, kuri įrengta kaip prekių pardavimo vieta arba naudojama pagal jos tiesioginę paskirtį žmonėms ir (arba) kroviniams vežti, išskyrus atvejus, kai ant transporto priemonės įrengiama speciali reklamos pateikimo priemonė ir ant jos pateikiama išorinė reklama;
• iškaba turi būti įrengiama pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymu įgaliotos institucijos patvirtintą formą;
• įrengiama ne didesnio kaip 0,3 m2 ploto iškaba;
• įrengiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus atitinkanti iškaba, ant kurios ar kurioje pateikiamas tik reklamos davėjo pavadinimas ir (arba) vardas, pavardė arba reklamos davėjo prekybos ar paslaugų teikimo vietos pavadinimas, arba parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas ir (arba) darbo laikas.

 

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Leidimas organizuoti renginį – nustatytos formos dokumentas (toliau – Leidimas), kuriame nurodyta renginio vieta, laikas, forma ir pobūdis (komercinis, nekomercinis), surašyti įpareigojimai organizatoriams. Leidime komercinio pobūdžio renginiui papildomai įrašoma vietinės rinkliavos suma.
1.      Renginiai skirstomi į kategorijas:
1.1.   pirmajai kategorijai priskiriami renginiai, kuriuose dalyvauja ne daugiau kaip 1000 žmonių;
1.2.   antrajai kategorijai priskiriami renginiai, kuriuose dalyvauja 1000 ir daugiau žmonių.
2.      Renginiai pagal savo pobūdį skirstomi:
2.1.   koncertai – renginiai, kuriuose viešai atliekama muzika;
2.2.   sporto renginiai – renginiai, kuriuose vyksta sporto varžybos ar kitos rungtys, propaguojamas sportas, sveikas gyvenimo būdas ir pan.;
2.3.   mugės – renginiai, kurių metu paprastai vyksta amatininkų, liaudies meistrų, menininkų dirbinių prekyba;
2.4.   festivaliai – įvairaus pobūdžio bei žanro renginiai, vienu metu vykstantys skirtingose erdvėse;
2.5.   komerciniai renginiai – renginiai į kuriuos patekimas yra mokamas arba renginiu siekiama finansinės naudos. Prie komercinių renginių priskiriamos reklaminės akcijos, vaizdo klipų ar filmų filmavimas ir pan.;
2.6.   vaikams ir (ar) nepilnamečiams skirti renginiai.
Jeigu renginys komercinis, už leidimo išdavimą imama savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava.
Renginio organizatorius, kuris nori viešojoje vietoje organizuoti renginį, savivaldybės administracijos direktoriui ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų ir ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki I kategorijos renginio dienos pateikia prašymą leisti organizuoti renginį. II kategorijos renginio organizatorius prašymą pateikia ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį ir ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius.
Leidimo nereikia renginiams vykstantiems uždarose patalpose bei privačiose teritorijose. Taip pat nereikia leidimų renginiams, kuriuos organizuoja:
• valstybės valdžios ir valdymo institucijos;
• Seimo nariai ir Savivaldybės tarybos nariai kaip susitikimus su rinkėjais;
•valstybės pripažintos bažnyčios bei kitos religinės organizacijos tikybos apeigoms atlikti bažnyčiose, maldos namuose, kapinėse ir kitose tam skirtose specialiose vietose;
• fiziniai ir juridiniai asmenys, jeigu renginyje dalyvauja iki 10 asmenų, o renginio trukmė ne ilgesnė kaip 1 valanda.“

Prašymas teikiamas tiesiogiai atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais seniūnijos administracijos oficialiu elektroniniu paštu.

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į seniūniją, kuriai pateiktas prašymas, registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis.

Leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis

Suteikia teisę įsigyti, veisti, dresuoti agresyvius šunis ir jais prekiauti. Leidimą gali gauti tik fizinis asmuo, kuriam yra sukakę 18 m. Juridiniams asmenims leidimai išduodami, pateikus juridinio asmens valdymo organo sprendimą paskirti atsakingą asmenį už agresyvų šunį ir atsakingo asmens dokumentus.