*alt_site_homepage_image*

Licencijos ir leidimai

decoration
image

Priėmimas ir konsultavimas

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Informaciniai telefonai: (8 5) 275 1990, (8 5) 275 1961, (8 5) 275 6925

I–IV  7.30–16.30 val. V– 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

decoration Licencijos ir leidimai

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Įmonėms vienkartinės licencijos išduodamos naudojantis Licencijų informacine sistema www.licencijavimas.lt

Yra šių rūšių vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:
1. verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose;
2. verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose;
3. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose;
4. verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse;
5. verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse.

Vienkartinės licencijos gali būti išduodamos teisę verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais turinčioms įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams.

Vienkartinės licencijos išduodamos ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikui.

Paraišką suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, paštu, per pasiuntinį, elektroniniu paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Pranešimus, susijusius su licencijos išdavimu, galima gauti: telefonu, elektroniniu paštu, tiesiogiai licencijas išduodančioje institucijoje, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą.

Draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais:
1. Lenkų kultūros festivalio „Kwiaty Polskie“ („Lenkų Gėlės“) metu;
2. etnokultūrinių festivalių metu;
3. švenčių, masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių metu, jei renginyje dalyvaus nepilnamečiai;
4. švenčių, masinių renginių, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai, Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų dienai paminėti, metu;
5. sporto varžybų, renginių (bėgimo estafetėse, dviračių maratono, moto kroso, lenktynių) metu.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodamos visų rūšių Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms.

Lietuvos Respublikoje prekiauti leidžiama alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, – nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose savivaldybės tarybos nustatyto kurortinio, poilsio ir turizmo sezono laikotarpiu.

Licencijos išduodamos poilsio ir turizmo sezono trukmės laikotarpiui nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. 

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti papildyta, jeigu įmonė pakeičia sandėlio, kuriame laikomi ir iš kurio paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresą, prekybos alkoholiniais gėrimais laiką arba prekybos vietos adresą.

Licencija gali būti patikslinta, kai įmonė keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, taip pat kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), – jeigu nesikeičia kiti įmonę identifikuojantys duomenys.

Licencijos turėtojas privalo informuoti licenciją išdavusią instituciją apie pasikeitusį įmonės pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą įmonės kodą (suteiktą naują kodą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo įregistravimo.

Licencijos galiojimas sustabdomas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 341 straipsnio 4, 9 ir 10 dalyse nustatytais atvejais.

Licencijos galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16, 17, 18, 19 dalyse nustatytais atvejais.

Paraišką suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją, paštu, per pasiuntinį, elektroniniu paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Įmonėms licencijos išduodamos, patikslinamos, papildomos, licencijų galiojimas sustabdomas, licencijų galiojimo sustabdymas ir licencijų galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema www.licencijavimas.lt.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

 Šiame aprašyme aprašyti visi paslaugos atvejai: išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas.

Įmonėms licencijos išduodamos, patikslinamos, papildomos, licencijų galiojimas sustabdomas, licencijų galiojimo sustabdymas ir licencijų galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema www.licencijavimas.lt

Yra šių rūšių licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:
1. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
2. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų;
3. verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento;
4. verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento. 

Išdavimas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduodamos įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams neterminuotam laikui.

Įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais stacionariosiose viešojo maitinimo vietose, jų turima neterminuota mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencija suteikia teisę aptarnauti pirkėjus lauko sąlygomis ne didesniu kaip 40 metrų atstumu nuo stacionariosios viešojo maitinimo vietos įrengtose aptarnavimo vietose (zonose). 

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, įrengtose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, išduodamos tik tuo atveju, jeigu pagrindinis įėjimas, skirtas pirkėjams, nesutampa su įėjimu į namo laiptinę.

Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi tame pačiame pastate ar skirtinguose pastatuose įrengtuose keliuose savo padaliniuose (alkoholinių gėrimų parduotuvėse, alkoholinių gėrimų skyriuose, restoranuose, kavinėse, bufetuose, įskaitant uždaruosius, baruose, atskirose prekybos salėse ir panašiai), kurie aptarnauja pirkėjus ar išduoda alkoholinius gėrimus padavėjams, išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekviename padalinyje. Jeigu vienoje mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietos aptarnavimo salėje įrengti keli tą pačią veiklą (mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo) vykdantys padaliniai, kuriuose parduodami alkoholiniai gėrimai, išduodama viena licencija. Jeigu vienoje mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietos aptarnavimo salėje įrengti keli padaliniai, kuriuose vykdoma mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo veikla, licencijos išduodamos kiekvienos rūšies veiklai.

Jeigu mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, verčiamasi automobilinėse parduotuvėse, iš kurių aptarnaujami kaimo gyventojai savivaldybių tarybų nustatyta tvarka, išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekvienoje automobilinėje parduotuvėje ir aptarnaujamų kaimų pavadinimai įrašomi į licenciją.

Papildymas.

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildoma, jeigu licencijos turėtojas:
1. pakeičia arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus;
2. pakeičia orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius;
3. pakeičia prekybos alkoholiniais gėrimais laiką;
4. pakeičia prekybos vietos pavadinimą ar adresą;
5. pakeičia arba papildo viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius;
6. įrengia viešbučio kambariuose minibarus.

Patikslinimas.

Licencija patikslinama, kai:
1. licencijos turėtojas prašo išbraukti sandėlių, kuriuose laikomi ir (ar) iš kurių paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, automobilinių parduotuvių, orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius;
2. licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys;
3. kai keičiasi licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo licencijos turėtojo;
4. kai licencijos turėtojas keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, kai keičiamas licencijos turėtojo kodas (suteikiamas naujas kodas), – jeigu nesikeičia kiti licencijos turėtoją identifikuojantys duomenys.
5. Licencija patikslinama ir tais atvejais, kai savivaldybės taryba apriboja įmonės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką.

Galiojimo sustabdymas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas sustabdomas, jeigu:
1. įmonės, Europos juridiniai asmenys ir jų filialai, kurie buvo įspėti apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, per nustatytą laiką nepašalina nurodytų pažeidimų. Licencijas išduodanti institucija nustato licencijos sustabdymo terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir negali būti ilgesnis negu 30 dienų;
2. gautas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos departamento pranešimas apie įmonės, Europos juridinio asmens ar jo filialo kaip maisto tvarkymo subjekto registravimo galiojimo sustabdymą už nustatytus pažeidimus (sustabdomas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas toje prekybos vietoje, kurioje nustatyti maisto tvarkymo subjekto padaryti maisto tvarkymo reikalavimų pažeidimai, licencijos sustabdymo terminas nustatomas atsižvelgiant į maisto tvarkymo subjekto registravimo galiojimo sustabdymo terminą).
3. paaiškėja, kad įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas yra sustabdę licencijoje verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nurodytą veiklą ir apie tai nėra informavę licenciją išdavusios institucijos;
4. įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas, turintys licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, sustabdę licencijoje nurodytą veiklą, pateikia licenciją išdavusiai institucijai prašymą sustabdyti licencijos galiojimą (licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas sustabdomas toje alkoholinių gėrimų prekybos vietoje, kurioje laikinai nevykdoma mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais).
Licencija sustabdoma įmonės nurodytam laikotarpiui arba neterminuotam laikui. Licencijoje nurodytos veiklos sustabdymu laikomas laikinas mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais nevykdymas, trunkantis ne trumpiau kaip vienus metus.

Galiojimo sustabdymo panaikinimas.

 Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu:
1. įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kuriems buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 34(1) straipsnio 4 dalies 1 punktą, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą pašalinę nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, apie tai praneša licenciją išdavusiai institucijai;
2. licenciją išduodanti institucija gauna Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos departamento pranešimą apie įmonės, Europos juridinio asmens ar jo filialo kaip maisto tvarkymo subjekto registravimo galiojimo sustabdymo panaikinimą (kai licencijos galiojimas buvo sustabdytas pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 34(1) straipsnio 4 dalies 2 punktą);
3. įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kuriems buvo sustabdytas licencijos galiojimas, atnaujinę licencijoje nurodytą veiklą, praneša apie tai licenciją išduodančiai institucijai.

Galiojimo panaikinimas.

Licencijos galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16, 17, 18, 19 dalyse nustatytais atvejais.

Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu:
1. įmonė pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą;
2. įmonė likviduojama ar reorganizuojama, baigia veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo;
3. už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus (Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16, 17, 18, 19 dalyse nustatytais atvejais).

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama įmonėms, pageidaujančioms verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams (toliau kartu – juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai).

Jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais:

 keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako visose tuo pačiu adresu esančiose mažmeninės prekybos vietose (tokioje licencijoje turi būti nurodyta kiekviena tuo pačiu adresu esanti mažmeninės prekybos vieta);

keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais, jam išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;

keliose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (tokioje licencijoje turi būti nurodyta kiekviena keleiviams vežti skirta transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir transporto priemonės registravimo valstybinis numeris).

Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (toliau – pranešimas) pateikimo savivaldybės, kurios teritorijoje ketinama verstis šia veikla, vykdomajai institucijai dienos, o verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse – savivaldybės, kurios teritorijoje yra Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo, pageidaujančio verstis (besiverčiančio) mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, buveinė, vykdomajai institucijai. Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos dienos. 

Paslaugos gavėjui licencija išduodama per Licencijų informacinę sistemą (LIS), kurioje paslaugos gavėjas ir kiti suinteresuoti asmenys gali ją peržiūrėti.

Patikslinimas (papildymas).

 Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais turi būti patikslinta, kai:
1. juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;
2. numatomos papildomos ar keičiamos mažmeninės prekybos vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų.

Galiojimo sustabdymas ir galiojimo sustabdymo panaikinimas.

Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas:
1. pateikia prašymą sustabdyti licencijos galiojimą;
2. buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą pagal Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – Tabako kontrolės įstatymas) 11 straipsnio 11 dalies 2 punktą ir per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir nepranešė apie jų pašalinimą licenciją išdavusiai institucijai;
3. buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą pagal Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 11 dalies 3 punktą ir per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos, neinformavo licenciją išdavusios institucijos, kad atnaujino veiklą;
4. pateikia pranešimą, kuris neatitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nustatytų reikalavimų pranešimo turiniui.

Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas:
1. pateikė prašymą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą;
2. per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą pašalino nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, ir pranešė apie jų pašalinimą licenciją išdavusiai institucijai;
3. atnaujino veiklą ir pranešė apie tai licenciją išdavusiai institucijai.

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas panaikinamas:

1. jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje nurodyto pranešimo pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dieną neatitiko 11 straipsnio 2 dalies 1–7 ir (ar) 10 punktuose nustatytų reikalavimų;
2. jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą;
3. jeigu juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba užsienio juridinio asmens filialas baigia ar baigė veiklą ir yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro;
4. jeigu juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, jų vadovams ar kitiems darbuotojams (veikusiems juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vardu ar dėl jų interesų) yra įsiteisėjęs 11 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas, nutartis, įsiteisėjęs muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimas dėl nuobaudos skyrimo;
5. šio Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5, 7 ir 8 dalyse nustatytais pagrindais;
6. jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą pagal 11 straipsnio 12 dalį arba kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal 11 straipsnio 13 dalies 3 punktą, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir apie jų pašalinimą nepranešė licenciją išdavusiai institucijai;
7. kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų filialas 11 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka nepagrindė, kad juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai ar jų filialui, ar jų vadovams nėra įsiteisėjusio 11 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyto apkaltinamojo teismo nuosprendžio, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo.

Pranešimai teikiami (-raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją Rinktinės g. 50, Vilniuje, paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu vrsa@vrsa.lt arba elektroniniu būdu – naudojantis elektroninės valdžios vartais (e-paslaugos).

 

Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama įmonėms, pageidaujančioms verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams (toliau kartu – juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai).

Jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais:

- keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais visose tuo pačiu adresu esančiose mažmeninės prekybos vietose (tokioje licencijoje turi būti nurodyta kiekviena tuo pačiu adresu esanti mažmeninės prekybos vieta);

- keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais, jam išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais;

- keliose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais visose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (tokioje licencijoje turi būti nurodyta kiekviena keleiviams vežti skirta transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir transporto priemonės registravimo valstybinis numeris).

Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais (toliau – pranešimas) pateikimo savivaldybės, kurios teritorijoje ketinama verstis šia veikla, vykdomajai institucijai dienos. Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos dienos. 

Paslaugos gavėjui licencija išduodama per Licencijų informacinę sistemą (LIS), kurioje paslaugos gavėjas ir kiti suinteresuoti asmenys gali ją peržiūrėti.

Patikslinimas (papildymas).

 Licencija uri būti patikslinta, kai:
1. juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;
2. numatomos papildomos ar keičiamos mažmeninės prekybos vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi susiję gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai.

Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas:
1. pateikia prašymą sustabdyti licencijos galiojimą;
2. buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą pagal Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – Tabako kontrolės įstatymas) 11 straipsnio 11 dalies 2 punktą ir per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir nepranešė apie jų pašalinimą licenciją išdavusiai institucijai;
3. buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą pagal Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 11 dalies 3 punktą ir per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos, neinformavo licenciją išdavusios institucijos, kad atnaujino veiklą;
4. pateikia pranešimą, kuris neatitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nustatytų reikalavimų pranešimo turiniui.

Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas:

1. pateikė prašymą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą;
2. per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą pašalino nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, ir pranešė apie jų pašalinimą licenciją išdavusiai institucijai;
3. atnaujino veiklą ir pranešė apie tai licenciją išdavusiai institucijai.

Licencijos galiojimas panaikinamas:

1. jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje nurodyto pranešimo pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dieną neatitiko 11 straipsnio 2 dalies 1–7 ir (ar) 10 punktuose nustatytų reikalavimų;
2. jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą;
3. jeigu juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba užsienio juridinio asmens filialas baigia ar baigė veiklą ir yra išregistruotas iš Juridinių asmenų registro;
4. jeigu juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, jų vadovams ar kitiems darbuotojams (veikusiems juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vardu ar dėl jų interesų) yra įsiteisėjęs 11 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas, nutartis, įsiteisėjęs muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimas dėl nuobaudos skyrimo;
5. Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5, 7 ir 8 dalyse nustatytais pagrindais;
6. jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą pagal 11 straipsnio 12 dalį arba kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal 11 straipsnio 13 dalies 3 punktą, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir apie jų pašalinimą nepranešė licenciją išdavusiai institucijai;
7. kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų filialas 11 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka nepagrindė, kad juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai ar jų filialui, ar jų vadovams nėra įsiteisėjusio 11 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyto apkaltinamojo teismo nuosprendžio, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo.

Pranešimai teikiami (-raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją Rinktinės g. 50, Vilniuje, paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu vrsa@vrsa.lt arba elektroniniu būdu – naudojantis elektroninės valdžios vartais (e-paslaugos). 

Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas

Ši paslauga skirta įmonėms turinčioms atitinkamą licenciją, norinčioms vežti keleivius autobusais vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais.

Leidimus vežti keleivius vietinio priemiestinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išduoda Vilniaus rajono savivaldybė.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, sudariusi su vežėju sutartį, šiam vežėjui išduoda leidimą (-us) vežti keleivius sutartyje nurodytu (-ais) maršrutu (-ais). Leidimo galiojimo terminas turi atitikti sutarties galiojimo terminą. Vežėjui išduodama tiek leidimų egzempliorių, kiek transporto priemonių reikia keleiviams vežti sutartyje ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis.

Pasibaigus sutarties ir leidimo (-ų) galiojimo terminui, jis gali būti pratęsiamas, Vilniaus rajono savivaldybės administracijai su vežėju sudarant naują sutartį ir išduodant naują (-us) leidimą (-us), jei pratęsti sutartį ir leidimą (-us) pageidaujantis vežėjas laikėsi Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių reikalavimų ir sutartyje nustatytų sąlygų.

Praradusiam leidimą vežėjui išduodamas naujas leidimas, jam pateikus paaiškinimą apie leidimo praradimo aplinkybes.

Vilniaus rajono savivaldybė turi teisę panaikinti leidimą, jeigu vežėjas nesilaiko šių taisyklių reikalavimų ir sutartyje nustatytų sąlygų, netenka licencijos, pažeidžia Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisykles, vairuotojų darbo ir poilsio režimą, bilietų kainų ir tarifų taikymo reikalavimus arba dirba neturėdamas galiojančios licencijos kortelės, laiku nepateikia arba pateikia suklastotas arba iškraipytas sutartyje numatytas ataskaitas, susijusias su keleivių vežimo veikla, per 14 dienų nuo leidimo išdavimo dienos arba kitos sutartyje nurodytos datos be svarbių priežasčių nepradėjo vežti keleivių leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis arba nutraukė keleivių vežimą, apie tai nustatyta tvarka nepranešęs Vilniaus rajono savivaldybei, siekdamas gauti leidimą pateikė klaidinančią informaciją.

Leidimas panaikinamas, kai vežėjas atsisako vežti keleivius leidime nurodytu maršrutu, kompetentinga įstaiga panaikina maršrutą.

Leidimų važiuoti didžiagabaritiemis ir sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimas juridiniams ir fiziniams asmenims

Ši leidimų važiuoti Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo tvarka ( toliau – vadinama Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr.447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“

Didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) kroviniai gali būti vežami Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis tik gavus leidimą, kurio išdavimą lemia kelių ir jų statinių būklė. Leidimai išduodami tik nedalomiems kroviniams vežti ir kai krovinių negalima arba netikslinga vežti kitos rūšies transporto priemonėmis.

Leidimai išduodami nustatyta tvarka, sumokėjus Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyto dydžio mokestį už naudojimąsi Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis ir jų infrastruktūra.

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

Išorinei reklamai, įskaitant iškabą ir trumpalaikę išorinę reklamą įrengti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje reklaminės veiklos subjektas turi gauti Savivaldybės leidimą. Leidimus įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išduoda ir panaikina Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Leidimas nereikalingas, kai:
• reklamos pateikimo priemonės yra nekilnojamojo turto registre įregistruotame statinyje su stogu ir galinėmis sienomis ar be sienų ir ant šių reklamos pateikimo priemonių pateikiama reklama yra susijusi su šiame statinyje vykdoma veikla;
• reklamos pateikimo priemonės yra patalpose, tačiau reklama yra matoma iš lauko pusės;
• išorinė reklama pateikiama ant transporto priemonės, kuri įrengta kaip prekių pardavimo vieta arba naudojama pagal jos tiesioginę paskirtį žmonėms ir (arba) kroviniams vežti, išskyrus atvejus, kai ant transporto priemonės įrengiama speciali reklamos pateikimo priemonė ir ant jos pateikiama išorinė reklama;
• iškaba turi būti įrengiama pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymu įgaliotos institucijos patvirtintą formą;
• įrengiama ne didesnio kaip 0,3 m2 ploto iškaba;
• įrengiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus atitinkanti iškaba, ant kurios ar kurioje pateikiamas tik reklamos davėjo pavadinimas ir (arba) vardas, pavardė arba reklamos davėjo prekybos ar paslaugų teikimo vietos pavadinimas, arba parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas ir (arba) darbo laikas.

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Leidimas organizuoti renginį – nustatytos formos dokumentas (toliau – Leidimas), kuriame nurodyta renginio vieta, laikas, forma ir pobūdis (komercinis, nekomercinis), surašyti įpareigojimai organizatoriams. Leidime komercinio pobūdžio renginiui papildomai įrašoma vietinės rinkliavos suma.

1. Renginiai skirstomi į kategorijas:
1.1. pirmajai kategorijai priskiriami renginiai, kuriuose dalyvauja ne daugiau kaip 1000 žmonių;
1.2. antrajai kategorijai priskiriami renginiai, kuriuose dalyvauja 1000 ir daugiau žmonių.
2. Renginiai pagal savo pobūdį skirstomi:
2.1. koncertai – renginiai, kuriuose viešai atliekama muzika;
2.2. sporto renginiai – renginiai, kuriuose vyksta sporto varžybos ar kitos rungtys, propaguojamas sportas, sveikas gyvenimo būdas ir pan.;
2.3. mugės – renginiai, kurių metu paprastai vyksta amatininkų, liaudies meistrų, menininkų dirbinių prekyba;
2.4. festivaliai – įvairaus pobūdžio bei žanro renginiai, vienu metu vykstantys skirtingose erdvėse;
2.5. komerciniai renginiai – renginiai į kuriuos patekimas yra mokamas arba renginiu siekiama finansinės naudos. Prie komercinių renginių priskiriamos reklaminės akcijos, vaizdo klipų ar filmų filmavimas ir pan.;
2.6. vaikams ir (ar) nepilnamečiams skirti renginiai.

Jeigu renginys komercinis, už leidimo išdavimą imama savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava.
Renginio organizatorius, kuris nori viešojoje vietoje organizuoti renginį, savivaldybės administracijos direktoriui ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų ir ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki I kategorijos renginio dienos pateikia prašymą leisti organizuoti renginį. II kategorijos renginio organizatorius prašymą pateikia ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį ir ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius.

Leidimo nereikia renginiams vykstantiems uždarose patalpose bei privačiose teritorijose. Taip pat nereikia leidimų renginiams, kuriuos organizuoja:
• valstybės valdžios ir valdymo institucijos;
• Seimo nariai ir Savivaldybės tarybos nariai kaip susitikimus su rinkėjais;
• valstybės pripažintos bažnyčios bei kitos religinės organizacijos tikybos apeigoms atlikti bažnyčiose, maldos namuose, kapinėse ir kitose tam skirtose specialiose vietose;
• fiziniai ir juridiniai asmenys, jeigu renginyje dalyvauja iki 10 asmenų, o renginio trukmė ne ilgesnė kaip 1 valanda.

Prašymas teikiamas tiesiogiai atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais seniūnijos administracijos oficialiu elektroniniu paštu.

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į seniūniją, kuriai pateiktas prašymas, registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis.

Sutikimų atidaryti, steigti lošimo organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimas

Paslaugos aprašymas: Automatų ar bingo salonai, lošimo namai (kazino), lažybų ir totalizatoriaus punktai, įskaitant žirgų totalizatoriaus punktus (toliau – lošimų organizavimo vietos), steigiami savivaldybių tarybų sutikimu (Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 9 straipsnis).

Paslaugos gavėjas: juridinis asmuo

Atsakingas padalinys: Ekonomikos ir turto skyrius

Paslaugos vadovas: Ekonomikos ir turto skyriaus vedėja Lucija Lipnicka, tel. +370 5 275 0916, el. p.: Lucija.Lipnicka@vrsa.lt

Paslaugos vykdytojas: Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė  Krystyna Siniavskaja, tel. +370 5 2400399, el. p.: Krystyna.Siniavskaja@vrsa.lt

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo: Įmonė, norinti gauti sutikimą atidaryti, steigti lošimo organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje, Savivaldybei raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (vrsa@vrsa.lt ), tiesiogiai (Rinktinės g. 50, Vilnius) ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą turi pateikti:

 1. prašymą, kuriame nurodoma:
  1.1. juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
  1.2. lošimo organizavimo vietos adresas, vieta;
  1.3. numatomų lošimo įrenginių skaičius;
  1.4. organizuojamų lošimų rūšys;
 1. dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (savininko/-ų) sutikimą;
 2. lošimo organizavimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schemą, žemės sklypo planą, nurodant konkrečius atstumus iki lošimo organizavimo vietos);
 3. valstybės narės, kurioje užsienio įmonė yra įsteigta, institucijos, suteikusios teisę užsienio įmonei vykdyti lošimų veiklą toje valstybėje narėje, rašytinį patvirtinimą arba institucijos išduotą leidimą, patvirtinanti, kad užsienio įmonė turi teisę vykdyti lošimų veiklą toje valstybėje narėje, jeigu prašymą pateikia užsienio įmonės filialas, turintis buveinę Lietuvos Respublikoje ir atliekantis visas juridinio asmens funkcijas ar dalį jų;
 4. įgaliojimą, jeigu įmonės vardu prašymą ir dokumentus pasirašo ir pateikia įgaliotas asmuo.

Paslaugos suteikimo trukmė: Prašymo nagrinėjimo terminas (terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos) yra 20 darbo dienų, per kurį:

 • patikrinami pareiškėjo pateikti duomenys;
 • jei prašymas ir (ar) kiti dokumentai, kurių reikia sutikimui išduoti, nevisiškai, neteisingai užpildyti arba juose pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia Tarybos sprendimo projektui parengti,  pareiškėjui per 5 darbo dienas elektroniniu paštu pranešama apie tai ir nustatomas ne trumpesnis kaip 5 darbo dienų terminas trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti, arba
 • pranešama pareiškėjui apie tarybos sprendimo projekto svarstymą Savivaldybės tarybos posėdyje.

Įmonei pateikus visus privalomus pateikti dokumentus ir informaciją, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyrius atlieka konkrečios prašyme nurodytos lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai vertinimą.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Paslaugos aprašymas: Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas.

Paslaugos rūšis: Administracinė

Paslaugos suteikimo trukmė: 30 kalendorinių dienų

Paslaugos gavėjai: juridiniams asmenims verslo tikslais; fiziniams asmenims verslo tikslais

Atsakingas dalinys: Vietinio ūkio skyrius

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys: paslaugos vadovas - skyriaus vedėjas Miroslav Romanovski, tel. Nr. +370 5 27 30 402, el. p. miroslav.romanovski@vrsa.lt; paslaugos vykdytojas - vyresnysis specialistas Kšyštof Švaikovski, tel. Nr.: +370 5 27 30 285, mob. +370 683 81 392, el. p. ksystof.svaikovski@vrsa.lt 

Paslaugos aprašymas: Asmuo, norintis gauti licenciją verstis šilumos tiekimo veiklą, turi pateikti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai nustatytosios formos prašymą (tiesiogiai atvykus adresu Rinktinės g.50, Vilnius, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu – el. p. vrsa@vrsa.lt arba per „Elektroninius valdžios vartus“ (www.epaslaugos.lt).|
Asmuo, norintis pakeisti šilumos tiekimo licenciją, gauti licencijos dublikatą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinti licencijos galiojimą, turi pateikti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai nustatytos formos prašymą (tiesiogiai atvykus adresu Rinktinės g. 50, Vilnius, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu – el. p. vrsa@vrsa.lt arba per „Elektroninius valdžios vartus“ (www.epaslaugos.lt).
Atsakymas asmeniui dėl šilumos tiekimo licencijos išdavimo, pakeitimo, licencijos dublikato išdavimo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo ar licencijos galiojimo panaikinimo įteikiamas asmeniui atvykus į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu – elektroniniu paštu arba per „Elektroninius valdžios vartus“(www.epaslaugos.lt).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
Asmuo, norintis gauti šilumos tiekimo licenciją, turi pateikti:
1.1. nustatytosios formos prašymą;
1.2. numatomą licencijuojamos veiklos teritoriją, kuri nurodoma pridedamuose masteliniuose planuose ir (ar) kitokiu būdu, leidžiančiu nustatyti valdomų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas;
1.3. prie prašymo turi būti pridėti: 1.3.1. asmens – įmonės – įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu arba pateikiama nuoroda į Juridinių asmenų registrą; 1.3.2. įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;1.3.3. su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių asmens turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas arba pateikiama nuoroda į Licencijų informacinę sistemą; 1.3.4. šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai arba pateikiama nuoroda į Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą – registro Nr.; 1.3.5. juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, - pastarųjų metų) veiklos audito ataskaita ir balansas (šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė) arba pateikiama nuoroda į juridinio asmens interneto tinklalapį; 1.3.6. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti arba pateikiama nuoroda į Licencijų informacinę sistemą, arba prašyme nurodomas atestato numeris ir išdavimo data.
2. Asmuo, norintis pakeisti šilumos tiekimo licenciją, gauti licencijos dublikatą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinti licencijos galiojimą, turi pateikti nustatytosios formos prašymus. Informacija / dokumentai, kuriuos Vilniaus rajono savivaldybės administracija gauna pati:
2.1. informacija, ar asmuo, norintis gauti ar pakeisti šilumos tiekimo licencija, neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Vilniaus rajono savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija. Informacija / dokumentai gaunami iš Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (Ulonų g. 2, Vilnius, www.vmi.lt);
2.2. informacija, ar asmuo, norintis gauti ar pakeisti šilumos tiekimo licenciją, nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Informacija / dokumentai gaunami iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos per. 12-101, Vilnius, www.sodra.lt).

Teisės aktai:

Mokėjimo rekvizitai:

Užmokesčio gavėjas, įmonės kodas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752

Įmokos kodas

53041

Banko duomenys:

Banko pavadinimas

Sąskaitos numeris

AB SEB bankas

LT057044060007887175

AB Citadele bankas

LT787290000000130151

AB Šiaulių bankas

LT327180000000141038

Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)

LT744010051001324763

Swedbank, AB

LT247300010112394300

UAB Medicinos bankas

LT427230000000120025

Paslaugos kainos:  376 Eur, už licencijos išdavimą; 20 Eur, už licencijos pakeitimą, patikslinimą ar dublikato išdavimą

Leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis

Suteikia teisę įsigyti, veisti, dresuoti agresyvius šunis ir jais prekiauti. Leidimą gali gauti tik fizinis asmuo, kuriam yra sukakę 18 m. Juridiniams asmenims leidimai išduodami, pateikus juridinio asmens valdymo organo sprendimą paskirti atsakingą asmenį už agresyvų šunį ir atsakingo asmens dokumentus.

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) iš (nuo) laikinojo prekybos įrenginio, transporto priemonės; taip pat fiziniams asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama prekiauti (teikti paslaugas) be verslo liudijimo ar individualios veiklos vykdymo pažymos.
Seniūnai, kurių teritorijoje bus vykdoma prekyba (teikiamos paslaugos), išduoda Leidimus prekiauti (teikti paslaugas) kioske, paviljone, iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos, batutų, pripučiamų atrakcionų, žaislų nuomos, cirko vaidinimų, laipynių, vandens pramogų parko paslaugų ir kitai veiklai, kuriai netaikomos Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių nuostatos. Prekiauti, teikti paslaugas išduodami atskiri leidimai atitinkamoje seniūnijoje.
Išduodamas leidimas gali būti elektroninis ir popierinis. Elektroninis leidimas išduodamas elektroninėmis priemonėmis per Licencijų informacinę sistemą.
Leidimai prekiauti (teikti paslaugas) renginių ir švenčių metu išduodami renginio ir šventės trukmės laikui. Leidimas išduodamas vienai prekybos (paslaugų teikimo) vietai.
Leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:
1. asmuo pateikia prašymą dėl leidimo galiojimo panaikinimo;
2. paaiškėja, jog asmuo leidimui gauti pateikė neteisingus duomenis arba suklastotus dokumentus;
3. asmeniui du kartus leidimo galiojimo metu už Prekybos ir paslaugų teikimo Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių pažeidimus buvo paskirtos nuobaudos;
4. leidimo galiojimo metu buvo gauta pagrįstų skundų (pagrįstais laikomi tokie skundai, kuriuos ištyrus paskirtos administracinės nuobaudos už viešosios tvarkos pažeidimus);
5. vieta reikalinga savivaldybės poreikiams;
6. nutraukiama Kiosko (paviljono) įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus rajono savivaldybės viešojoje vietoje sutartis.
Duomenys apie išduotus, panaikintus Leidimus saugomi Vilniaus rajono savivaldybės Licencijų ir leidimų informacinėje sistemoje (LILIS).
Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt 
Parengtas leidimas išduodamas asmeniui, tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per e. pristatymas informacinę sistemą.

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą.
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai arba jo įgalioti asmenys išduoda leidimus prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir nustatytose vietose.
Leidimai neišduodami prekiaujantiems ar teikiantiems paslaugas nuosavybės teise priklausančiose ar nuomojamose teritorijose, Vilniaus rajono prekyvietėse (turgavietėse). Seniūnai, kurių teritorijoje bus vykdoma prekyba (teikiamos paslaugos), išduoda Leidimus prekiauti (teikti paslaugas) kioske, paviljone, iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos, batutų, pripučiamų atrakcionų, žaislų nuomos, cirko vaidinimų, laipynių, vandens pramogų parko paslaugų ir kitai veiklai, kuriai netaikomos Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių nuostatos. Prekiauti, teikti paslaugas išduodami atskiri leidimai atitinkamoje seniūnijoje. Išduodamas leidimas gali būti elektroninis ir popierinis. Elektroninis leidimas išduodamas elektroninėmis priemonėmis per Licencijų informacinę sistemą. Leidimas išduodamas pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip kalendoriniams metams. Leidimas išduodamas laikotarpiui, už kurį sumokėta rinkliava. Leidimas išduodamas vienai prekybos (paslaugų teikimo) vietai.
Leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:
1. asmuo pateikia prašymą dėl leidimo galiojimo panaikinimo;
2. paaiškėja, jog asmuo leidimui gauti pateikė neteisingus duomenis arba suklastotus dokumentus;
3. asmeniui du kartus leidimo galiojimo metu už Prekybos ir paslaugų teikimo Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių pažeidimus buvo paskirtos nuobaudos;
4. leidimo galiojimo metu buvo gauta pagrįstų skundų (pagrįstais laikomi tokie skundai, kuriuos ištyrus paskirtos administracinės nuobaudos už viešosios tvarkos pažeidimus);
5. vieta reikalinga savivaldybės poreikiams;
6. nutraukiama Kiosko (paviljono) įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus rajono savivaldybės viešojoje vietoje sutartis. Duomenys apie išduotus, panaikintus Leidimus saugomi Vilniaus rajono savivaldybės Licencijų ir leidimų informacinėje sistemoje (LILIS).
Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų ( www.epaslaugos.lt )
Parengtas leidimas išduodamas asmeniui, tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per e. pristatymas informacinę sistemą.