*alt_site_homepage_image*

Artimojo netektis

decoration
image

Priėmimas ir konsultavimas

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Informaciniai telefonai: (8 5) 275 1990, (8 5) 275 1961, (8 5) 275 6925

I–IV  7.30–16.30 val.
V– 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

Seniūnijų darbo laikas ir kontaktai

decoration Artimojo netektis

Mirties registravimas

Ši paslauga apima mirties įrašo surašymą. Civilinės metrikacijos įstaiga asmens mirtį registruoja savo iniciatyva, remdamasi asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu medicininiu mirties liudijimu, įsiteisėjusiu teismo sprendimu paskelbti asmenį mirusiu ar nustačius asmens mirties faktą. Nuo 2017 m. sausio 1 d. mirusių asmenų laidojimas (balzamavimas, kremavimas) organizuojamas bei laidojimo pašalpos, socialinės pašalpos ir (ar) kompensacijos išmokamos remiantis asmens sveikatos priežiūros įstaigų išduotu medicininiu mirties liudijimu todėl prašymų registruoti mirtį teikti nebereikia.

Leidimų laidoti išdavimas

Paslaugos aprašymas: Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių atitinkamų seniūnijų kapinėse laidojami ir jiems skiriamos kapavietės vienam kapui arba šeimai (šeimos kapai) arba laidojant kape pakartotinai ne anksčiau kaip pasibaigus kapo ramybės laikotarpiui (25 metai):

- šių seniūnijų gyventojai, kurie savo gyvenamąją vietą deklaravo seniūnijų teritorijoje, ir jų šeimos nariai – tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), vaikaičiai ir jų sutuoktiniai;

- parapijų gyventojai, kurie savo gyvenamąją vietą deklaravo tos seniūnijos (ar kitos seniūnijos) teritorijoje, kuri įeina į parapijos teritoriją;

Kitur gyvenusių mirusių asmenų, kurie yra kilę iš Vilniaus rajono savivaldybės atitinkamos seniūnijos teritorijos, laidojimas, gavus palaidotųjų ir mirusiųjų artimųjų giminaičių raštišką pritarimą, leidžiamas tik į esamas šeimos kapavietes arba esamoje kapavietėje šalia palaidotų artimųjų, jeigu kapavietė turi aiškias (pažymėtas) ribas ir kapavietėje užteks vietos naujam kapui.

Paslaugos kategorija: 29. Seniūnijų paslaugos

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Seniūnija

Paslaugos vadovas: Seniūnas

Paslaugos vykdytojas: Vyriausioji Raštvedė

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo: 

  • Prašymas;
  • Laidojimą organizuojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • Mirties liudijimo kopija.

Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo pateikia prašymą atvykęs į atitinkamą seniūniją arba atsiunčia prašymą seniūnijos oficialiu elektroninio pašto adresu (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją), prideda kitų dokumentų skaitmenines kopijas, – skenuotas, fotografuotas ir pan.
Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.Paslaugos gavėjui atsakymas į pateiktą prašymą pateikiamas  prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykus į seniūniją ar el. paštu.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Žmogaus palaikų gabenimo, saugojimo, laidojimo organizavimas bei kontrolė

Paslaugos aprašymas: Paslauga apima žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar žmogaus palaikų gabenimo teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams, žmogaus palaikų saugojimo, nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, sprendimo laidoti priėmimo, pervežimo, laidojimo, palaikų gabenimo, taip pat žuvusiųjų ir mirusiųjų laikymo (saugojimo) sąlygas, kapavietės skyrimo ir laidojimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarką.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Viešosios tvarkos skyrius

Paslaugos vadovas: Tadeuš Buiko tel. (8 5) 275 3147

Paslaugos vykdytojas: Tadeuš Buiko tel. (8 5) 275 3147

Informacija: Mirusiųjų, žuvusiųjų, nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų ir palaikų, dėl kurių mirusiojo artimieji nesikreipia, gabenimo paslaugos apima pradinį palaikų iš įvykio vietos vežimą, palaikų gabenimą patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams atlikti, palaikų laikymą (saugojimą), laidojimą. Minimas paslaugas teikia Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje konkurso būdu atrinktas žuvusiųjų, mirusiųjų palaikų transportavimo paslaugas teikiantis teikėjas.

Pažymų apie mirusiojo palaidojimo vietą išdavimas

Paslaugos aprašymas: Asmenys turi teisę gauti pažymą apie tai, kad mirusysis yra palaidotas seniūnijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse. Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į pagal gyvenamosios vietos seniūniją ar elektroniniu paštu.

Paslaugos kategorija: 29. Seniūnijų paslaugos

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Seniūnija

Paslaugos vadovas: Seniūnas

Paslaugos vykdytojas: Vyriausioji Raštvedė

Informacija:

Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas registruotu laišku – jo kopiją).
3. Mirties liudijimo kopija.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą

Civilinės metrikacijos įstaiga įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečio, turinčio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, mirtį, remdamasi suinteresuoto asmens pašymu ir mirties įregistravimą užsienio valstybėje patvirtinančiu dokumentu (mirties liudijimu, mirties akto įrašo išrašu, forma C pagal Konvenciją ar kitu dokumentu). Mirtis įtraukiama į apskaitą sudarant mirties įrašą.

Asmuo į civilinės metrikacijos įstaigą gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį arba paslaugą galima užsakyti elektroniniu būdu, naudojantis Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (MGVDIS) https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt.