*alt_site_homepage_image*

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre vyko socialinio darbo specialistų metodinė diena

decoration

Rugsėjo 8 d. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre Geisiškėse vyko metodinė diena, skirta atvejo vadybininkams, socialiniams darbuotojams bei globos koordinatoriams. Renginio tikslas –pasidalyti naujovėmis teisės aktuose, aptarti atvejo vadybininkams, socialiniams darbuotojams bei globos koordinatoriams aktualius klausimus.

Susitikime dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, vyr. specialistė Juliana Lipinska, Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska kartu su skyriaus specialistais, Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centro vadovė Leokadija Pavtel, Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro vadovė Beata Bartkienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Lina Baranauskienė su patarėja Jurgita Žukauskaite, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinių paslaugų grupės vyr. patarėja Indrė Ivanauskienė bei patarėja Eglė Kanopaitė-Gruodienė, VšĮ „Ugdančių patirčių namai“ organizaciją pristatančios psichologė Gabrielė Rimkutė su pedagoge Vaiva Braškute Pelegrime.

Susitikimo metu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinių paslaugų grupės atstovės pristatė pranešimą „Pokyčiai socialinių paslaugų srityje“ bei supažindino susirinkusius specialistus su įsitvirtinusiais pokyčiais jų profesinėje srityje.

Viena iš naujovių – prevencinių socialinių paslaugų galimybė. Ši paslauga bus teikiama visiems, neatsižvelgiant į jų socialinių paslaugų poreikius bei tai, ar pagalbos reikalaujantis asmuo priklauso kuriai nors socialinei grupei. Šios paslaugos gali būti teikiamos savo noru, socialinės įstaigos ar darbuotojo iniciatyva fiziniams asmenims, besikreipiant į socialines pagalbos įstaigas, kai pagalbos jie reikalauja kitam asmeniui.

Pranešimo metu patikslinta kompleksinių paslaugų šeimai, socialinio darbo sąvokos ir naujai įtvirtinta socialinio darbuotojo profesijos reikšmė bei apibrėžimas, kalbėta apie naujai įkuriamą etikos komisiją, jos funkcijas, ateityje įvedamą socialinio darbuotojo etikos kodeksą. Pabrėžiamas buvo socialinio darbuotojo, kaip ir socialinio darbo prestižo stiprinimas, tolimesnis profesinės kompetencijos tobulinimas.

Pranešimą taip pat skaitė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė, kuri papasakojo apie vaiko teises, laikiną globą ir t.t. Pranešimo skaitymo metu taip pat vyko diskusija apie gerąją ir blogąją patirtį, įstatymų bei teisės aktų teorinį bei praktinį aspektą, apie laikinąją globą, siekiant užtikrinti, kad specialistas vaiką atiduos tik į patikimiausias bei saugiausias rankas.

Renginyje pranešimą skaitė ir VšĮ „Ugdančių patirčių namai“ organizacijos atstovės, kurios pristatė ir plačiau papasakojo apie įstaigą bei teikiamas paslaugas. Ši organizacija Švenčionių Seno Strūnaičio buvusios mokyklos patalpose kuria bendruomenę, kuri ūkininkavimo praktikos ir veiklų pagalba siekia terapinių tikslų. Metų trukmės programos metu, nedirbantys bei nestudijuojantys, priklausantys rizikos grupėms jaunuoliai (nuo 16 iki 24 m.), kiekvieną savaitę praleidžia vieną dieną ūkyje, kuriame kuruojami profesionalų bei dirbantys komandoje atranda naujus ar seniai pamirštus gabumus, socializuojasi ir prisideda prie bendrų, pasiekiamų, rezultatų, taip lėtais žingsniais grąžinant juos į švietimo sistemą ar darbo rinką.

Specialistės pabrėžė, kad Norvegijoje tokių ūkių yra jau virš 1 000, Anglijoje – virš 400. Nors Lietuvoje tai ir yra naujovė, specialistės tikina, kad kol kas net ir mažiausiai motyvacijos turintis jaunimas galų gale apsidžiaugia, kad nusprendė išbandyti šią veiklą ir netgi nekantraudamas laukia kito atvykimo į ūkį.

Renginiui pasibaigus, susirinkę specialistai sutarė šias, daug profesinės naudos nešančias bei galimybę patirtimi pasidalinti suteikiančias metodines dienas, organizuoti dažniau.


Įvertinkite naujieną