*alt_site_homepage_image*

Vasario mėnesio Tarybos posėdžio aktualijos

decoration

Tradiciškai, paskutinį mėnesio penktadienį, vyko Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis. Posėdžiavę tarybos nariai priėmė 22 sprendimo projektus, pritardami ilgalaikio nematerialiojo turto perdavimui, Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos ataskaitai, Sužionių herbo kūrimo iniciavimui, ukrainiečiams skiriamai viešojo transporto lengvatai, Užimtumo didinimo programai bei kitiems, gyventojams aktualiems klausimams.

Posėdyje taip pat dalyvavo Savivaldybės administracijos darbuotojai. Tiesioginę transliaciją galima buvo stebėti Savivaldybės YouTube kanale.

Šiandien minint vienerių metų sukaktį nuo Rusijos karinės invazijos į Ukrainą pradžios, Tarybos posėdžio pradžioje Vilniaus rajono savivadybės merė Marija Rekst pakvietė Tarybos posėdžio dalyvius tylos minute pagerbti Rusijos karinių veiksmų aukas Ukrainoje.

„Šiandien sukanka lygiai metai nuo Rusijos karinės invazijos į Ukrainą. Kasdien meldžiuosi už taiką Europoje, mūsų šalyje ir visame pasaulyje ir prie maldos už taikų sugyvenimą kviečiu prisijungti Jus visus. Tylos minute kviečiu pagerbti visas tebevykstančių karinių veiksmų aukas“, – pasakė Tarybos posėdį pradėjusi merė M. Rekst ir po tylos minutes padėkojo visiems kasdien palaikantiems Ukrainą ir suteikiantiems paramą bei pagalbą.

Pritarta Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2022 metų ataskaitai

Vykusio Tarybos posėdžio metu pritarta Vilniaus regiono integruotos teritorijos vystymo programos 2022 metų ataskaitai.

Vilniaus regiono integruota teritorijų vystymo programa skirta spręsti tikslinėms teritorijoms būdingas problemas, didinant konkurencingumą ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą, skatinant ekonomikos augimą ir užtikrinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų efektyvumą.

Gavus Vilniaus rajono savivaldybės tarybos pritarimą ir kitų Vilniaus regiono savivaldybių tarybų pritarimus, Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2022 m. ataskaita bus pateikta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui tvirtinti.

 

Herbo kūrimo procesą inicijavo dar viena Vilniaus rajono gyvenvietė

Turėti savo gyvenvietės herbą, vaizduojantį vietovės ypatumus ir išskirtinius bei skiriamuosius ženklus šįsyk nusprendė Sužionys.

Sužionių herbo kūrimo procesą inicijavo Sužionių seniūnija. Seniūnija didžiuojasi savo turtinga gamta – ežerais, upėmis ir miškais. Seniūnijos teritorijoje yra 13 ežerų, botaniniu požiūriu itin vertingas Pravalo botaninis draustinis, Verdeikių geomorfologinis draustinis, daugybė lankytinų objektų – Tiškevičių dvaras ir parkas Veriškėse, Sužionių buvusi dvaro sodyba, Žingių, Paraisčių, Dvyliškių, Sapiegiškių pilkapiai, Sužionių senovės gyvenvietė, Sužionių piliakalnis (Kalvinų Kalnas).

Sužionių herbo simbolikoje siūloma naudoti su gamta susijusius elementus – gyvūnus ir augalus, gyvenančius ir augančius Sužionių apylinkėse, įrašytus į Lietuvos raudonąją knygą: Paprastasis jūrinis erelis, lūšis, ūdra, Vėjalandė šilagėlė, lynas (žuvis).

Pasirinkimas atvaizduoti herbe gamtos simboliką reiškia vietos žmonių rūpestį ateities kartoms išsaugoti švarius miškus, upes ir ežerus. Sužionių herbo pirminius eskizus sukūrė ir herbo etalono projektavimo darbus atliks dailininkas Rolandas Rimkūnas.

Lietuvos heraldikos komisijai pateikus Tarybos sprendimą, bus įvertinti pirminiai herbo eskizai. Komisija pritars ne daugiau kaip dviem pateiktiems eskizams arba pasiūlys kitus heraldinius simbolius, kurie galėtų tinkamiau atvaizduoti Sužionių tapatybę.

Šiai dienai Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu yra patvirtinta 13 Vilniaus rajono gyvenviečių herbų. Savo heraldika jau džiaugiasi: Buivydžiai, Maišiagala, Medininkai, Mickūnai, Nemenčinės m., Nemėžis, Paberžė, Rudamina, Šilėnai, Riešė, Sudervė, Zujūnai ir Kalveliai. Iniciatyvą sukurti gyvenviečių herbus taip pat išreiškė Bezdonių ir Avižienių seniūnijos.

 

Ukrainiečiai ir toliau viešuoju transportu Vilniaus rajone keliaus nemokamai

Vilniaus rajono savivaldybės taryba iki 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. pratęsė galimybę ukrainiečiams viešuoju transportu Vilniaus rajone keliauti nemokamai. Ukrainos piliečiai, jų šeimos nariai ir be pilietybės gyvenantys Ukrainoje asmenys, pasitraukę iš Ukrainos į Lietuvą dėl Rusijos karinių veiksmų Ukrainoje, ir toliau keliauti viešuoju priemiestiniu transportu Vilniaus rajono teritorijoje galės nemokamai.

Lengvatos galiojimo pratęsimas Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje padidins Ukrainos piliečių, jų šeimos narių ir asmenų be pilietybės, gyvenančių Ukrainoje, pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, mobilumą, suteiks galimybę tvarkytis dokumentų, siekti įsidarbinti, lankyti kultūrinius renginius, švietimo įstaigas.

Primename, kad ši lengvata taikoma nuo 2022 m. kovo 25 d. Su šia lengvata susijusios išlaidos kompensuojamos iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

 

Patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės 2023 m. užimtumo didinimo programa

Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo nuostatas ir užtikrinti valstybės perduotos savivaldybėms funkcijos įgyvendinimą – dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas, Taryba patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės 2023 m. užimtumo didinimo programą.

Patvirtintos Užimtumo didinimo programos pagrindinis tikslas – kompleksiškai spręsti Programos dalyvių užimtumo problemas, atsižvelgiant į individualius jų poreikius, kvalifikaciją bei motyvaciją dirbti, ugdyti jų socialinius, darbinius įgūdžius, šalinti kliūtis užimtumui padidinti ir padėti  rasti jų galimybes atitinkantį darbą, sudaryti sąlygas grįžti į darbo rinką.

Vilniaus rajono savivaldybė Užimtumo didinimo programas vykdo nuo 2017 m. liepos 1 d. 2017–2022 metais, įgyvendinant Užimtumo didinimo programas, buvo vykdomi laikinieji darbai. Buvo atliekami teritorijos tvarkymo laikino pobūdžio darbai, laikino pobūdžio pagalbiniai statybos ir remonto darbai, kuriems vykdyti nereikalinga darbuotojų kvalifikacija.

Laikinuosius darbus vykdė Savivaldybės administracijos seniūnijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Vilniaus rinktinė, Labdaros ir paramos fondas Maisto bankas ir Neries regioninio parko direkcija. Laikiniesiems darbams pagal terminuotas sutartis buvo įdarbinta: 2017 m. (II pusmetis) – 113 asmenų, 2018 m.  – 182 asmenys, 2019 m. – 122 asmenys, 2020 m.  – 111 asmenų, 2021 m. – 108 asmenys, 2022 m. – 154 asmenys.

Šiemet, vadovaujantis naujos redakcijos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintu Užimtumo didinimo programų rengimo ir finansavimo aprašu, Užimtumo didinimo programoje neliko priemonės „Įdarbinimas laikino pobūdžio darbams“.

Labiausiai stokojantiems socialinių įgūdžių ir motyvacijos dirbti, turintiems įvairių priklausomybių ilgalaikiams bedarbiams bus teikiama individuali kompleksinė pagalba. Suteikus darbo rinkai besirengiančio asmens statusą, su tokiais gyventojais dirbs atvejo vadybininkai ir teiks individualizuotą pagalbą.

Darbo rinkai besirengiantys asmenys bus mokomi priklausomybių prevencijos, skaitmeninio raštingumo, sveikos gyvensenos, finansinio ir kompiuterinio raštingumo. Jiems bus teikiamos teisininko konsultacijos, pavyzdžiui, dėl įsiskolinimų, psichologo, karjeros konsultanto, krizių įveikimo specialistų pagalba ir kitos socialinės paslaugos, reikalingos siekiant pašalinti esamas kliūtis įsidarbinant. Visos minėtos paslaugos asmenims yra parenkamos individualiai ir tik detaliai išsiaiškinus nedarbo priežastis.

Numatomos taikytinos priemonės: asmens įdarbinimas; palaikymas darbo vietoje, siekiant padėti rasti būdų, kaip išspręsti darbe kylančias problemas; kitos priemonės, skirtos asmeniui įdarbinti, siekiant tvaraus jo užimtumo.

Programos įgyvendinimui šiemet skirta 315,1 tūkst. Eur.

 

Pritarta suformuotoms visuomenės poreikiams skirtoms teritorijoms

Taryba pritarė suformuoti visuomenės poreikiams apie 0,3037 ha ploto ir apie 0,4878 ha ploto žemės sklypus Didžiosiose Kabiškėse, Nemenčinės seniūnijoje. Neužilgo šioje vietoje bus įrengtas patogus, saugus ir apšviestas pėsčiųjų takas bei sutvarkytas apželdinimas.

Taip pat pritarta apie 0,057 ha visuomenės poreikiams teritorijos žemės sklypo suformavimui Veriškių k., Sužionių seniūnijoje. Pasak Sužionių seniūno Tadeušo Aliancevič, šioje vietoje gyventojus ir visus atvykstančius svečius greitu metu pasitiks sveikinantis atvykus užrašas-lenta.

Primename, kad daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas galite rasti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt.

Nespėjusius pamatyti tiesioginės Tarybos posėdžio transliacijos, kviečiame įrašą žiūrėti čia:


Įvertinkite naujieną