*alt_site_homepage_image*

Taryba patvirtino subsidijas gyventojams už centralizuotai teikiamą šilumą

decoration

Vilniaus rajono gyventojai dėl pabrangusio šildymo nuo šiol galės jaudintis mažiau. Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama sumažinti tiekiamos šilumos kainą, tiesia pagalbos ranką – 2022 m. šildymo sezonu už centralizuotai tiekiamą šilumą taikys iki 53 proc. apskaičiuotos faktinės šilumos kainos.

Jau nuo š. m. sausio 1 d. iki š. m. kovo 31 d. už centralizuotai tiekiamą šilumą Vilniaus rajono gyventojams bus subsidijuojama iki 8 ct už kWh su PVM  (šilumos kainos vidurkis šalyje) nuo šilumos tiekėjui nustatytos faktinės šilumos kainos. Subsidijos dydis negalės viršyti numatytos 8 ct/kWh su PVM ribos. Subsidija šilumos tiekėjams bus mokama iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų, šiam tikslui yra numatyti 2 mln. Eur.

Mokestis gyventojams už centralizuotai tiekiamą šiluminę energiją galės keistis kiekvieną mėnesį priklausomai į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos kiekvieną mėnesį skelbiamą vidutinės šilumos kainą Lietuvoje, pvz. sausio mėn. skelbiamos šilumos kainos vidurkis šalyje be PVM siekia 7,55 ct/kWh.

Savivaldybė mokės šilumos tiekėjams subsidiją už gyventojams faktiškai pateiktą šilumos energiją, skaičiuojant ją kaip nustatytos kainos (su PVM) ir nustatyto subsidijos dydžio (su PVM) skirtumą. Šilumos tiekėjams taikomi subsidijos dydžiai nustatomi pagal patvirtintą formulę:

Subsidijos dydis = Šilumos tiekėjo kaina – (Kainosvid x 0.9)

kur:

Subsidijos dydis [ct/kWh be PVM] – dalis, kurią Savivaldybė subsidijuoja šilumos tiekėjui už gyventojams faktiškai pateiktą šilumos energiją, skaičiuojant ją kaip skirtumą tarp Šilumos tiekėjui nustatytos kainos. Maksimalus subsidijos dydis siekia 8 ct/kWh su PVM.

Šilumos tiekėjo kaina [ct/kWh be PVM]  – Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka šilumos tiekėjui nustatyta vienanarė šilumos kaina.

Kainosvid [ct/kWh be PVM] – kiekvieną mėnesį Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos skelbiama praėjusio mėnesio vidutinė šilumos kaina Lietuvoje.

0.9 – Koeficientas, pastovus nesikeičiantis dydis.

Pavyzdžiui:

Šilumos tiekėjo šilumos kaina už sausio mėn. su PVM siekia 15,53 ct/kWh, tuo tarpu pritaikius Savivaldybės subsidiją gyventojui tektų sumokėti dvigubai pigiau – tik 7,53 ct/kWh

Norint pasinaudoti galimybe gauti subsidiją, gyventojams asmeniškai kreiptis niekur nereikės – centralizuotos šilumos tiekėjai pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, pateiks Vilniaus rajono savivaldybei kiekvieno praėjusio mėnesio ataskaitas, o Savivaldybė pagal patvirtintą formulę apskaičiuos subsidijų dydžius ir atsiskaitys su šilumos tiekėjais.

„Savivaldybė reaguoja į smarkiai išaugusias kainas už šiluminę energiją, įskaitant ir gyventojų susirūpinimą gaunant smarkiai padidėjusias sąskaitas už šildymą. Vienareikšmiškai, nepaliksime gyventojų savarankiškai spręsti šio klausimo ir toliau dėsime visas pastangas, kad rajono gyventojai patirtų kuo mažiau išlaidų. Kartu su visa komanda įdėjome nemažai darbo, kad savo gyventojams suteiktume realią ir apčiuopiamą paramą. Ir toliau analizuodami situaciją, svarstysime, kaip Savivaldybė galėtų prisidėti prie gyventojų finansinės naštos mažinimo. Žinoma, gyventojai, kurie nesinaudoja centralizuota šilumos sistema irgi neliks nuskriausti. Šiuo metu Vilniaus rajono savivaldybė rengia dar vieną Tarybos sprendimo projektą, skirti vienkartines išmokas šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui), kurie nesinaudoja centralizuoto šildymo sistema (t. y. nėra prijungti prie centralizuotų šilumos tinklų) ir neturės galimybės gauti Savivaldybės teikiamos subsidijos už centralizuotą šildymą. Planuojama, kad šis sprendimo projektas bus teikiamas svarstyti vasario mėnesio Tarybos posėdyje. Dėkoju Tarybai už palankius mūsų rajono gyventojams sprendimus“, – apie patvirtintų naujų subsidijų svarbą gyventojams po Tarybos sakė merė Marija Rekst


Įvertinkite naujieną