*alt_site_homepage_image*

Senjorų šventė Mickūnų seniūnijoje

decoration

„Senatvė nebūtinai yra apmaudo ir kartėlio metas. Ar gali būti graži? Žinoma. Visi žino paprastas gyvenimo paslaptis, kad tik širdimi galima gerai matyti, kad tai, kas svarbu, akiai nematoma. Reikia klausytis savo širdies“.

Sausio 5 ir 6 dienomis Mickūnuose tradiciškai vyko šventinis senjorų susitikimas. Mūsų bendruomenė džiaugiasi, kad per 10 metų ši šventė jau tapo tradicija, o šios tradicijos iniciatorė ir pradininkė yra Mickūnų seniūnijos seniūnė Renata Mickevič.

Sausio 5 d., jau antrą kartą, Galguose vyko senjorų šventė. Dėkojame gerbiamam parapijos klebonui Eigantui Rudokui už kalėdaičius, už maldą, už senjorams patiektų patiekalų palaiminimą. Didelis ačiū Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijos mokiniams už pasirodymą ir Renatai Gerasim už dalyvavimą renginyje ir vaikų paruošimą. Taip pat dėkojame Tomaševičių šeimai už nemokamai suteiktą „Galgių malūno“ salę. Į senjorų susitikimą atvyko daug pagyvenusių žmonių. Kiekvienas ne tik vaišinosi tuo, kas buvo ant stalo, bet ir gavo po maisto siuntinį. Susitikimo metu vyravo šeimyniška ir labai šilta atmosfera. Visi kartu su kolektyvais dainavo kalėdines giesmes ir smagiai praleido popietę.

Sausio 6 dieną Mickūnų kultūros centre tradiciškai vyko dar vienas senjorų susitikimas. Šią dieną šventėme ir Trijų Karalių šventę. Todėl renginys prasidėjo šv. Mišiomis Mickūnų Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje, kurias aukojo parapijos klebonas kun. Jan Černiavski. Šventų Mišių metu meldėmės už mūsų senjorus. Po pamaldų senjorai rinkosi Mickūnų kultūros centre pažiūrėti kalėdinio vaidinimo, koncerto metu kartu pagiedoti kalėdines giesmes, o taip pat pasidalinti kalėdaičiais, pasveikinti vieni kitus ir gerai praleisti laiką.

Meninė programa prasidėjo kalėdiniu vaidinimu, kurį pristatė Mickūnų gimnazijos  mokiniai. Spektaklyje dalyvavo ir jaunimo tėvai. Dėkojame Liudmilai Lavrinavičienei už renginio paruošimą ir dalyvavimą jame.

Po gražaus kalėdinio vaidinimo Mickūnų seniūnijos seniūnė Renata Mickevič dar kartą pasveikino visus, susirinkusius prie vieno didelio stalo ir tradiciškai kartu pasidalinome kalėdaičiais. Šventėje dalyvavo Mickūnų Mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos klebonas kunigas Jan Černiavski, kuris pasveikino senjorus, palinkėdamas jiems daug sveikatos ir neblėstančios energijos.

Šiais metais į renginį atvyko nepaprastai daug senjorų. Tokio susidomėjimo nesitikėjome. Tačiau žinome, kad žmonės vertina tai, ką darome, perduoda vieni kitiems ir pasinaudoja galimybe bent kartą per metus susirinkti prie vieno didelio stalo, kartu dainuojant kalėdines giesmes ir dalijantis savo šiluma bei gerumu.

Savo talentu ir neblėstančiu optimizmu su mumis pasidalijo ir Mickūnų seniūnijos gyventoja Stanislava Narkevič. Ji papasakojo keletą anekdotų ir padeklamavo eilėraščius, kurie sugraudino visus senjorus.

Senjorų diena – graži šventė ir gera tradicija. Ir žinoma, kad Mickūnų seniūnijoje turime labai aktyvių senjorų. Į mūsų šventę atvyko senjorai iš vokalinių ansamblių „Przyjaciele“ ir „Mickunianka“. Jie mus pradžiugino savo dainavimu ir pakvietė kartu padainuoti gražias kalėdines giesmes. Kolektyvai linksminosi su visais senjorais ir savo dainavimu leido jiems pasijusti gerai, šiltai ir šeimyniškai.

Renginys neturėjo griežtai nustatytų laiko rėmų. Tačiau laikas prabėgo itin greitai ir niekam nebuvo nuobodu. Visi susijaudinę laukė kitų kalėdinių giesmių, kalbų, tvyrojo labai šilta, maloni ir draugiška atmosfera. Tačiau viskas turi pabaigą. Atsisveikindama su senjorais seniūnė Renata Mickevič kiekvienam senjorui įteikė kalėdinę dovaną – maisto davinį.

Ašaros senjorų akyse iš emocijų, džiaugsmas ir šypsenos veiduose – didžiausias atlygis kiekvienam iš mūsų. Galbūt tai gera tradicija ir galimybė parodyti, kad kiekvienam žmogui svarbu būti šalia kito žmogaus. Nesvarbu, kiek mums metų, svarbu, kaip jaučiamės ir kas esame. Senjorai neslėpė pasitenkinimo, kad kažkas kitas juos prisimena ir gali maloniai praleisti laiką, o šių metų susitikimai tikrai išliks visų atmintyje.

 

Mickūnų kultūros centro administratorė Aliona Vengrovska


Įvertinkite naujieną