*alt_site_homepage_image*

Pasidalyta įžvalgomis dėl Vilniaus rajono teritorijoje vykdomo 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius-Neris statybos projekto

decoration

Penktadienį Vilniaus rajono savivaldybėje vyko susitikimas su seniūnijų ir Lietuvos elektros perdavimo operatorės „Litgrid“ atstovais, siekiant aptarti 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius-Neris statybos darbus Vilniaus rajone.

Papasakoti ir pristatyti planuojamų vykdyti darbų planą Vilniaus rajone atvyko „Litgrid“ generalinis direktorius Rokas Masiulis su komanda. Susitikime taip pat dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vladislav Kondratovič, vicemeras Algis Vaitkevičius, seniūnijų, per kurių teritorijas eis linija, seniūnai.

„Litgrid“ atstovai, pasidaliję naujausia informacija apie vykdomų projektų eigą ir numatytą progresą, įgyvendinus sinchronizacijos projektus, atsakė ir į savivaldybės bei seniūnijų atstovams rūpimus klausimus.

Vicemeras Algis Vaitkevičius iškėlė klausimą dėl kertamų miškų ir jų atsodinimo.

„Visi darbai numatyti žalioje zonoje, miškingose teritorijose. Be to, Vilniaus rajonas yra šalia sostinės, čia vykdoma nemažai projektų – keliai, kita inžinierinė infrastruktūra, tad nukenčia mūsų rajono miškai. Kai savivaldybės taryboje tvirtinome šį projektą, primygtinai prašiau rasti žemės sklypą ir atsodinti dėl linijos statybų iškertamą mišką Vilniaus rajone, o ne kažkurioje kitoje Lietuvos savivaldybėje. Mums svarbu, kad Vilniaus rajono ir šalia esančio Vilniaus miesto gyventojai ir toliau būtų apsupti žaluma“, – teigė vicemeras A. Vaitkevičius.

Administracijos direktorius Vladislav Kondratovič atkreipė „Litgrid“ atstovų dėmesį, kad statant naujas linijas bei kertant mišką po sunkiasvorės technikos būtų sutvarkyti keliai. „Litgrid“ atstovai patikino, kad rangovas įsipareigoja atstatyti kelių būklę į prieš tai buvusią, tik tam būtina užfiksuoti pradinę kelio būklę iki darbų pradžios, taip pat turėti nuotraukas ir sugadinto kelio.

Jeigu elektros perdavimo linijos statybos darbų metu buvo sugadinti žemės sklypai, privati nuosavybė, sunaikinti pasėliai ar sodiniai, žemės sklypų savininkai turėtų fiksuoti būklę prieš ir po bei kreiptis į „Litgrid“ dėl galimos kompensacijos ar sklypo būklės atstatymo.

Seniūnai savo ruožtu priminė apie ankstesnį „Litgrid“ pažadą, kad prieš darbų pradžią seniūnams bus pranešta apie vykdomus darbus, kad galėtų informuoti gyventojus, o taip pat ir užfiksuoti esamą kelių būklę, jeigu juo judėtų sunkiosios transporto priemonės, nes darbai kaip tik prasidės rudenį ir didelė tikimybė, kad tai atsilieps kelių būklei.

Nuspręsta, kad kai „Litgrid“ turės detalų darbų grafiką, informuos seniūnus apie darbų apimtis ir kokiose vietose jie vyks.

Jeigu gyventojams kiltų kokių klausimų ar norėtų pranešti apie kelio ar sklypo sugadinimus, turėtų kreiptis ir informuoti savo seniūnijos seniūną, kuris savo ruožtu susisieks su „Litgrid“ atstovais.

Seniūnijų kontaktai skelbiami čia: https://www.vrsa.lt/savivaldybes-administracija/seniunijos/3

 

Svarbu: vienkartinė kompensacija žemės savininkams už servitutą

Atkreipiame dėmesį, kad tiesiant naujas elektros linijas per privačius žemės sklypus buvo būtina nustatyti servitutus, už kuriuos savininkams yra išmokamos vienkartinės kompensacijos. Kompensacijos žemės sklypų savininkams apskaičiuojamos pagal Vyriausybės nutarimu patvirtintą metodiką.

Kaip susitikimo metu pažymėjo „Litgrid“ atstovai, ne visi gyventojai, per kurių sklypus įgyvendinamas projektas, kreipėsi dėl kompensacijos. Atkreiptinas dėmesys, kad kompensacijos skyrimo procesą turėtų inicijuoti sklypo savininkas. Gyventojai patys turėtų kreiptis į elektros perdavimo sistemos operatorę „Litgrid“ ir pateikti užpildytą prašymą dėl kompensacijos skyrimo.

Prašymo formą ir kitą informaciją galima rasti čia: https://www.litgrid.eu/index.php/zemes-savininkams/servitutai/31170.

Prašymus vienkartinei kompensacijai gauti elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ priima raštu K. G. E. Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius arba el. paštu info@litgrid.eu.

Pamatyti preliminarų elektros perdavimo linijų išdėstymą ir jų apsaugos zonas galima čia: https://www.regia.lt/lt/zemelapis/.

Išsamiau apie administraciniu aktu nustatytus servitutus kviečiame domėtis čia: https://www.litgrid.eu/index.php/zemes-savininkams/servitutai/administraciniu-aktu-nustatytas-servitutas/31812.

 

330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius–Neris statybos projektas

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ šiuo metu įgyvendina šalies strateginį tikslą – perorientuoti elektros sistemą sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos elektros tinklais ir atjungti Lietuvos elektros energetikos sistemas nuo Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių elektros energetikos sistemų.

„Litgrid“ darbai tiesiant naują ir rekonstruojat esamą 330 kV liniją bus atliekami Vilniaus rajono Marijampolio, Bezdonių, Mickūnų, Lavoriškių, Nemenčinės, Šatrininkų ir Rukainių seniūnijų teritorijose.

Naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius-Neris ilgis bus 80,7 km, iš kurių 59,7 km bus tiesiama nuo Nemenčinės seniūnijoje esančios Neries transformatorių pastotės iki Marijampolio seniūnijos, kur susijungs su esama 330 kV oro linija Vilnius-Molodečno. Nuo šio taško bus rekonstruojama 22,7 km ilgio esamos linijos atkarpa iki Vilniaus transformatorių pastotės Panerių seniūnijoje.

Neries transformatorių pastotės rekonstrukcijos ir sinchroninio kompensatoriaus įrengimas bus atliekamas šiuo metu veikiančioje Neries pastotėje Nemenčinės seniūnijoje.

330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius-Neris statybos projektą planuojama įgyvendinti 2025 m. Šiuo metu yra kreiptasi dėl statybos leidimo ir planuojama, kad statybos darbai prasidės jau šių metų rudenį. Neries transformatorių pastotės rekonstrukcijos ir sinchroninių kompensatorių įdiegimo Neries transformatorių pastotėje darbus numatoma baigti 2024 metais.


Įvertinkite naujieną