*alt_site_homepage_image*

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų projektas „Romantizmo keliais“

decoration

VšĮ „SIGNUM INTER“ sėkmingai įgyvendinęs 2022 m. liepos mėn. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų projektą „Romantizmo keliais“, rengia naują projektą.

Projekto tikslas – 2023 m. plačiau informuoti Vilniaus rajone gyvenantį jaunimą apie dalyvavimo projekte galimybes, lūkesčius ir pridėtinę jo vertę.

Džiaugiamės, kad projekto metu buvo pasiekti kokybiniai rodikliai: užtikrintas aktyvus jaunų žmonių dalyvavimas, aktyvi ir lygiavertė partnerystė, tarpkultūrinis dalyvių mokymasis, taikyti neformaliojo ugdymo metodai, užtikrintas skirtingų etninių grupių atstovavimas ir šiuolaikinių technologijų naudojimas vykdant projektą.

 Projekte dalyvavo 20 atstovų iš Lietuvos ir Lenkijos (14-30 metų amžiaus) bei projekto vykdytojai. Į projekto veiklas įtraukta 10 mažiau galimybių turinčių jaunuolių.

Po projekto įgyvendinimo sustiprėjo bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Lenkijos jaunimo, jauni žmonės buvo paskatinti daugiau domėtis abiejų šalių istorija, įsitraukė į kūrybines, menines veiklas. Jaunuoliai taip pat ugdė asmenines, socialines, komunikavimo ir pažinimo kompetencijas.


Įvertinkite naujieną