*alt_site_homepage_image*

Kvietimas dalyvauti tarptautinėje mokslinėje apklausoje „Europos socialinis tyrimas“

decoration

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje apklausoje „Europos socialinis tyrimas“ (EST, https://www.europeansocialsurvey.org/about/country/lithuania), kurioje tiriamos žmonių nuomonės įvairiais Lietuvai ir Europai aktualiais klausimais. Tyrimo metu surinkti duomenys padės nustatyti skirtingų Europos šalių gyventojų pažiūras ir įsitikinimus.

- Tyrimas vienu metu vyksta daugiau nei 20-tyje Europos šalių. Ši apklausa atliekama reguliariai, kas dvejus metus. Lietuvoje vykdytoje apklausoje nuo 2008 m. jau dalyvavo daugiau nei 10 tūkstančių žmonių, o nuo 2002 m. Europoje – daugiau nei 350 tūkstančių.

- Tyrėjai atrenka adresus iš visų Lietuvos adresų registro atsitiktine tvarka, taikant mokslinius statistinius metodus, ir siekiant kuo geriau reprezentuoti Lietuvos žmonių nuomonę. Jei Jūsų adresas bus atrinktas ir pas Jus apsilankys apklausėja (-s) – sudalyvaukite apklausoje, nes Jūsų dalyvavimas tyrime yra itin svarbus.

- Apklausos vykdymą Lietuvoje finansuoja Lietuvos mokslo taryba (www.lmt.lt) ir Vytauto Didžiojo universitetas (www.vdu.lt). Apklausą vykdo visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija UAB „RAIT“.

- Apklausoje užduodami klausimai apima daugelį temų, kurios aktualios visiems šalies gyventojams (pvz. sveikatos apsauga, švietimas, socialinė lygybė), o atsakymai į juos nereikalauja jokių specialių žinių.  Labai svarbu išgirsti Jūsų nuoširdų atsakymą į apklausos atlikėjo užduotus klausimus tam, kad tyrime būtų kuo geriau atspindėta tokių Lietuvos žmonių kaip Jūs nuomonė. Apklausos metu, iš pateiktų atsakymų reikės pasirinkti atsakymo variantą geriausiai atitinkantį Jūsų nuomonę.

- Tyrimas atliekamas 2021 m. liepos - lapkričio mėnesiais. Šiuo laikotarpiu galimai Jūsų namus aplankys UAB „RAIT“ apklausėjas (jis pateiks Jums darbuotojo pažymėjimą). Tyrime gali dalyvauti tik vienas vyresnis nei 15 m. amžiaus namų ūkio narys, kuris yra atrenkamas naudojant specialų algoritmą. Jei apsilankymo metu šis namų ūkio narys apklausoje dalyvauti negalės, maloniai bus prašoma leidimo apklausos atlikėjui apsilankyti kitu Jums ar Jūsų šeimos nariui patogiu metu.

- Už laiką, skirtą atsakyti į tyrimo klausimus, bus atsidėkota s simboline dovanėle.

Tyrimo vykdytojai užtikrina, kad visa tyrimo metu surinkta informacija bus saugoma laikantis visiško konfidencialumo principo ir Lietuvos asmens duomenų apsaugos įstatymo normų bei Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento. Tik apklausą vykdanti kompanija – UAB „RAIT“ ribotą laiką turės prieigą prie Jūsų kontaktinės informacijos (pavyzdžiui, vardo ir adreso), kuri po apklausos įgyvendinimo bus ištrinta.

Ankstesnių metų apklaustųjų nuomone dalyvavimas tyrime buvo įdomi ir naudinga patirtis, kuri privertė susimąstyti apie daugelį dalykų gyvenime bei geriau suprasti save ir aplinkinius.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie tyrimą, su tyrimo vykdymu susijusius klausimus galite užduoti telefonu Vilniuje: 8 (5) 269 12 47,

arba el. paštu: info@raitgroup.com.

Inf. UAB „RAIT“
Nuotr. unsplash.com


Įvertinkite naujieną