*alt_site_homepage_image*

Gegužės mėnesio tarybos posėdžio aktualijos

decoration

Tradiciškai, paskutinį mėnesio penktadienį, gegužės 27 d., Vilniaus rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko Tarybos posėdis, kuriame buvo svarstyti ir priimti aktualūs bei svarbūs rajono gyventojams sprendimai.

Posėdyje dalyvavo Savivaldybės administracijos darbuotojai, seniūnai. Tiesioginę transliaciją galima buvo stebėti Savivaldybės YouTube kanale.


Sprendimai švietimo srityje: daugiau dėmesio mokyklų tinklui stiprinti bei mokytojų pritraukimui

Tarybos posėdžio pradžioje patvirtinti 2 biudžeto sprendimo projektai susiję su švietimu.

Pirmu sprendimu patvirtintas Lietuvos Respublikos 2022 m. valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašas. Pasak pranešėjos – Biudžeto planavimo skyriaus vedėjos Marinos Symonovič, tvarkos aprašas reglamentuoja naują iniciatyvą, kuri sukurs paskatas ir užtikrins finansines galimybes stiprinti mokyklų tinklą. Vilniaus rajono savivaldybei iš valstybės biudžeto skirta apie 95,5 tūkst. Eur, kurie bus paskirstyti savivaldybės švietimo įstaigoms. Pirmiausia, šios lėšos bus naudojamos mokinių pavėžėjimui užtikrinti, o likusi dalis – ugdymo reikmėms.

Antru sprendimu buvo patvirtintas 2022 m. valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašas. Šis tvarkos aprašas numato naujovę – lėšos mokykloms bus skiriamos ne tik pasitraukiant mokytojui, bet ir siekiant jį pritraukti.

Kaip teigia M. Symonovič, prieš tai tvarkos aprašas numatė dalinį mokytojų išeitinių išmokų finansavimą iš valstybės lėšų, jei buvo pasiekti apraše numatyti rezultatai. Šiandien patvirtintu tvarkos aprašu, valstybės biudžeto lėšos mokytojų pasitraukimui skiriamos išeitinių išmokų išlaidoms iš dalies padengti, kai išeitinės išmokos mokamos mokytojams, su jais šalių susitarimu nutraukiant darbo sutartis šiais atvejais: dėl mokyklų tinklo pertvarkos arba mokytojui įgijus teisę į visą senatvės pensiją. Taip pat valstybės biudžeto lėšos gali būti skiriamos mokytojų pritraukimui, kurios paskatintų asmenį užimti laisvą mokytojo darbo vietą ir dirbti mokykloje. Vienos iš tokių priemonių – kompensuoti važiavimo į darbą ir atgal išlaidas, ką Vilniaus rajono savivaldybė daro jau ketvertus metus, taip pat kompensuoti gyvenamojo ploto nuomos ar kvalifikacijos įgijimo ir tobulinimo išlaidoms kompensuoti ir pan. Šiems tikslams įgyvendinti Vilniaus rajono savivaldybei iš valstybės biudžeto lėšų skirta apie 90,5 tūkst. Eur, kurios bus paskirstytos savivaldybės švietimo įstaigoms.

Patvirtinti švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai

Kiekvienais mokslo metais nustatomas savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose formuojamų priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius bei pagal poreikį tikslinami priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai.

Tarybos nariai patvirtino priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius savivaldybės švietimo įstaigose 2022-2023 m. m.

2022-2023 m. m. priešmokyklinį ugdymą vykdys 50 priešmokyklinio ugdymo grupių, iš jų 10 grupių vykdys priešmokyklinio ugdymo programą pagal I modelį, 26 grupės pagal II modelį, 12 grupių pagal III modelį, 1 grupė pagal IV modelį ir 1 grupė pagal V modelį.

Papildytas trimetis Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių seniūnijų objektų prioritetinės eilės sąrašas

Tarybos posėdžiui įsibėgėjus buvo papildytas 2022 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T3-83 1 punktu patvirtintas trimetis Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių seniūnijų objektų prioritetinės eilės sąrašas (toliau – Sąrašas). Sąrašas papildytas Maišiagalos, Mickūnų, Paberžės, Rukainių ir Sudervės seniūnijų vietinės reikšmės keliais.

Minėtų seniūnijų seniūnaičių išplėstinėse sueigose papildomi objektai iškart nebuvo įrašyti į Sąrašą, nes sueigų metu sudarant 2022-2024 metų planą, buvo nagrinėjami tik tie objektai, kurių darbai susiję su asfaltbetonio atnaujinimu ar naujo įrengimu. Papildomi objektai buvo nagrinėjami išplėstinėse sueigose (nagrinėjant einamųjų metų objektus) ir jiems buvo pritarta.


Suformuotos teritorijos visuomenės poreikiams ir suteikti nauji gatvių pavadinimai

Tarybos posėdžio metu patvirtinti sprendimų projektai dėl visuomenės poreikiams skirtų teritorijų suformavimo. Bus įrengtos dvi automobilių stovėjimo aikštelės, viena – Nemenčinės m., Vilniaus g., kita – Nemenčinės sen. Sklėriškių k., Mokyklos g.

Tarybos nariai balsavo dėl naujų gatvių pavadinimų suteikimo. Dūkštų seniūnijoje esančiame Medviediškių k. bus Lokių gatvė, Granito gatvės pavadinimas bus suteiktas Maišiagalos sen., Eiliokiškių k., Nemėžio sen., Klonių k. turės Žilvičio gatvę.


Sudervės seniūnija turės nauja herbą, vėliavą ir antspaudą

Posėdžio pabaigoje buvo pritarta Vilniaus rajono Sudervės seniūnijos herbo etalono, herbinės vėliavos ir antspaudo projektams.

Sudervės seniūnijos iniciatyva,  š. m. pradžioje buvo pradėti Sudervės herbo kūrimo darbai. Herbo etaloną sukūrė dailininkas Rolandas Rimkūnas. Herbinio skydo raudoname lauke vaizduojama sidabrinės spalvos Sudervės Švč. Trejybės bažnyčia su auksinės spalvos kryžiumi bažnyčios kupolo viršūnėje. Sidabras heraldikoje reiškia dorumą, turtą, skaistumą ir vandenį. Raudona spalva – drąsą, narsą ir meilę. Svarstant Sudervės herbo motyvus, nekilo abejonių, kad jame reikėtų įprasminti unikalią, klasicistinę, savo architektūra išsiskiriančią Sudervės Švč. Trejybės bažnyčią, kuri yra viena iš kelių bažnyčių Lietuvoje, turinti apvalią formą.

Pritarus projektams, bus kreipiamasi į  Lietuvos heraldikos komisiją su prašymu dėl Vilniaus rajono Sudervės heraldikos elementų patvirtinimo. Sudervės seniūnijos heraldikos aprobavimo klausimą Lietuvos heraldikos komisija planuoja svarstyti š. m. birželio 2 d. 

Lietuvos heraldikos komisijai pateikus Tarybos sprendimą ir birželio 2 d. Lietuvos heraldikos komisijai aprobavus Sudervės seniūnijos herbo etaloną, bus ruošiami teikimo dokumentai Lietuvos Respublikos Prezidentui dėl herbo patvirtinimo. Sudervė bus vienuoliktoji gyvenvietė Vilniaus rajone turėsianti savo išskirtinį ženklą – herbą.

2022 m. rugsėjo mėn. pirmąjį sekmadienį Sudervės Švč. Trejybės bažnyčioje vyks atlaidai, kurių metu bus minimas 200 metų jubiliejus. Šio jubiliejaus proga seniūnija norėtų pristatyti gyventojams sukurtą herbo etaloną, vėliavą bei antspaudą.

Posėdžio pabaigoje Vilniaus  rajono savivaldybės merė Marija Rekst pakvietė visus į jau šį sekmadienį Nemenčinėje vyksiantį į lenkų kultūros festivalį „Kwiaty Polskie“. Plačiau apie renginį:

https://www.vrsa.lt/gyventojams/naujienos/40/kvieciame-i-lenku-kulturos-festivali-kwiaty-polskie:2885


Daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas kviečiame skaityti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt.

Taip pat primename, kad Vilniaus rajono gyventojai turi galimybę stebėti tiesioginę Tarybos posėdžių transliaciją internetu bei pasižiūrėti įvykusių posėdžių vaizdo įrašus čia.


Įvertinkite naujieną