*alt_site_homepage_image*

Balandžio mėnesio Tarybos posėdžio aktualijos

decoration

Po ilgos pertraukos, šiandien Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis vyko gyvai. Savivaldybės didžiojoje salėje susirinkę Tarybos nariai priėmė 36 sprendimo projektus biudžeto, švietimo, socialinių paslaugų, infrastruktūros srityse. Taip pat atsisveikinta su Vilniaus rajono savivaldybės vicemeru Robertu Komarovskiu, kuris palieka savo pareigas. 

Posėdyje taip pat dalyvavo Savivaldybės administracijos darbuotojai. Tiesioginę transliaciją galima buvo stebėti Savivaldybės YouTube kanale.


Padidintas ir patikslintas Savivaldybės biudžetas

Atsižvelgiant į gautas lėšas iš valstybės, posėdžio pradžioje buvo patvirtintas padidintas ir patikslintas Vilniaus rajono savivaldybės 2022 biudžetas.

Vilniaus rajono savivaldybei skirta:

 • 17,1 tūkst. Eur dėl ekstremaliosios situacijos, paskelbtos visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio, patirtoms 2021 m. išlaidoms kompensuoti;
 • 5 601,4 tūkst. Eur Savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams;
 • 25,0 tūkst. Eur bendruomeninei veiklai stiprinti kuriant palankią daugiakultūrę aplinką;
 • 95,5 tūkst. Eur savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti;
 • 90,5 tūkst. Eur išlaidoms, susijusioms su Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti;
 • Savivaldybės mokykloms skirta 19,4 tūkst. Eur vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal.

Svarstant biudžeto klausimus, taip pat pritarta padidinti Kuosinės socialinės globos namų asignavimų planą biudžetinių įstaigų pajamų programoms finansuoti bei atsižvelgiant į gautas Europos Sąjungos ir valstybes lėšas, 553,2 tūkst. Eur skirti investiciniams projektams finansuoti.

Sekančiu klausimu buvo perskirstyti Vilniaus rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto asignavimai.


Bus reorganizuojamos kai kurios Vilniaus rajono savivaldybės ugdymo įstaigos

Siekiant sudaryti sąlygas aukštesnei ugdymo kokybei ir užtikrinti racionalų ugdymui skirtų lėšų panaudojimą, pritarta iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuoti kai kurias ugdymo įstaigas:

 • reorganizuoti prijungimo būdu Vilniaus r. Buivydiškių vaikų darželį prijungiant prie Vilniaus r. Buivydiškių pradinės mokyklos;
 • Vilniaus r. Dūkštų pagrindinę mokyklą prijungti prie Vilniaus r. Avižienių gimnazijos ir suteikti pavadinimą Vilniaus r. Avižienių gimnazijos Dūkštų pagrindinio ugdymo skyrius;
 • Vilniaus r. Lavoriškių lopšelį-darželį prijungti prie Vilniaus r. Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijos;
 • Vilniaus r. Mostiškių mokyklą-daugiafunkcį centrą ir Vilniaus r. Mostiškių mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo skyrių prijungti prie Vilniaus r. Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijos, suteikiant pavadinimą Vilniaus r. Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijos skyrius Mostiškių mokykla-daugiafunkcis centras;
 • Vilniaus r. Sužionių pagrindinę mokyklą ir Vilniaus r. Sužionių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrių prijungti prie Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos ir suteikti pavadinimą Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos Sužionių pagrindinio ugdymo skyrius.

Taip pat bus atlikta šių švietimo įstaigų vidaus pertvarka:

 • Vilniaus r. Buivydiškių pradinės mokyklos tipas bus keičiamas iš pradinės mokyklos į mokyklą-darželį, suteikiant pavadinimą Vilniaus r. Buivydiškių mokykla-darželis;
 • bus atliktas Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymas Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos Rastinėnų pradinio ugdymo skyriuje, steigiant specialiąsias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vaikams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

Kitu klausimu Tarybos nariai pritarė Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute bei mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių 2022-2023 mokslo metams nustatymui.


Nemėžyje ateityje planuojama statyti kultūros ir komercinės paskirties pastatą

Posėdžio metu nuskambėjo geros žinios Nemėžio gyventojams. Tarybos nariai pritarė prašyti  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos perduoti Savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Lietuvos Respublikos valstybei nuosavybės teise priklausantį, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomą 0,2100 ha bendro ploto valstybinės žemės sklypą esantį Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės g. 6.

Čia Savivaldybė planuoja statyti daugiafunkcinį komercinį centrą su kultūros ir komercinės paskirties patalpomis. Patalpos bus nuomojamos ūkinei komercinei veiklai (pvz., sporto klubų paslaugų, grožio paslaugų, prekybai ar maitinimo paslaugų veikloms) vykdyti.

„Ateityje įgyvendinus projektą, Vilniaus  rajono verslininkai turėtų puikias sąlygas vykdyti savo veiklą bei pasiūlyti gyventojams kokybiškas paslaugas ar prekes. Kultūros centras taip pat taptų nauja traukos vieta vietos gyventojams. Tikimės, kad visos teisinės procedūros praeis sklandžiai ir ateityje Nemėžyje išdygs smulkaus verslo atstovams veikloms vykdyti bei vietos bendruomenių ir gyventojų poreikiams pritaikytas pastatas“, – sakė Ekonomikos ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoja Lucija Lipnicka.


Socialinių paslaugų aktualijos. Patvirtintos naujos paslaugų kainos

Posėdžiui įsibėgėjus buvo priimta nemažai sprendimų dėl socialinių paslaugų kainų. Atsižvelgiant į padidėjusias paslaugų ir prekių kainas, Tarybos posėdžio metu buvo patvirtintos padidintos socialinių paslaugų kainos. Nustatyta socialinės globos kaina vienam vaikui per mėnesį Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre bei Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centre.

Atsižvelgiant į brangstančias transporto paslaugas ir kuro kainas, taip pat patvirtinta dienos socialinės globos paslaugos, teikiamos Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centre, kaina vienam asmeniui su negalia ir kaina vienam asmeniui su sunkia negalia.

Tarybos nariai taip pat patvirtino Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro teikiamos dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos kainą vienam paslaugų gavėjui už valandą.

Svarstant sprendimo projektus taip pat buvo pritarta nustatyti maksimalius dienos socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo dydžius vienam paslaugų gavėjui, kuriam Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius priėmė sprendimą finansuoti dienos socialinės globos paslaugas.

Primenama, kad asmenims su sunkia negalia dienos socialinės globos paslaugoms finansuoti yra skiriama valstybės dotacija. Asmenims, kuriems sunki negalia nenustatyta, dienos socialinės globos paslaugos yra finansuojamos iš Savivaldybės biudžeto.


Permainos Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojų gretose

Atsižvelgus į Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojo Roberto Komarovskio prašymą dėl atsistatydinimo iš Tarybos nario bei mero pavaduotojo pareigų, Tarybos posėdžio metu pritarta sprendimo projektui dėl Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojo Roberto Komarovskio atleidimo iš pareigų prieš terminą.

Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst savo, Tarybos narių ir administracijos darbuotojų vardu padėkojo R. Komarovskiui už ilgametį, nuoširdų darbą bei palinkėjo sėkmės tolimesniuose darbuose. „Linkime, kad naujas pasirinktas kelias būtų sėkmingas. Tegul Jėzus Gailestingas globoja Tave ir Tavo šeimą. <...> Palaikai mūsų idėjas ir toliau bendradarbiausime. Svarbiausia, pasiektum savo tikslus gyvenime ir būtum laimingas. Užaugai mūsų rajone, augai pareigose – tai linkiu augti ir toliau“, – pasakė merė ir įteikė padėkos raštą.

„Ačiū visiems už bendrą darbą: merei, vicemerams, Tarybos nariams ir visai administracijai. Išeinu iš politikos ir realizuosiu save kituose darbuose, o Jums linkiu didžiausios sėkmės“, – atsisveikinimo žodį tarė beveik dvi kadencijas Savivaldybės Taryboje dirbęs ir Vilniaus rajono gyventojų interesus atstovavęs R. Komarovski.


Kiti sprendimai

Tarybos posėdžio pabaigoje buvo patvirtinta Vilniaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija bei jos nuostatai. Plačiau apie želdinių tvarkymą rasite vrsa.lt svetainėje: https://www.vrsa.lt/aplinkos-apsauga/zeldiniu-tvarkymas/848

Kitu klausimu tarybos nariai pritarė siūlymui pertvarkyti Sodžiaus 2-osios g. ir Sodžiaus 5-osios g. trasas Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Daubėnų k., pratęsti Nemėžio g. trasą, Nemėžio sen. Murlinės kaime esančiai gatvei suteikti Grybų gatvės pavadinimą, o Avižienių seniūnijos Gilužių k. gatvę pavadinti Pievų g.


Daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas kviečiame skaityti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt.

Nespėjusius pamatyti tiesioginės Tarybos posėdžio transliacijos, kviečiame įrašą žiūrėti čia.


Įvertinkite naujieną