*alt_site_homepage_image*

Aptarta nauja bepiločių orlaivių naudojimo tvarka

decoration

Balandžio 20 d. vyko Transporto kompetencijų agentūros ir asociacijos „Dronea“ organizuotas internetinis seminaras apie naują bepiločių orlaivių naudojimo tvarką ir įsigaliojusius naujus reikalavimus.

Bepiločiai orlaiviai, arba dronai, yra sparčiai augantis aviacijos sektorius, teikiantis daug galimybių sukurti naujų darbo vietų ir paskatinti ekonomikos augimą Europos Sąjungoje. Todėl ES priėmė reglamentą, kuriuo siekiama saugiai integruoti nuotoliniu būdu valdomus bepiločius orlaivius į Europos oro erdvę. Nuo 2020 m. gruodžio 31 d. įsigaliojęs Europos Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2019/947 visoje Europoje suvienodino skraidymo bepiločiais orlaiviais taisykles. Dėl nuo šių metų įsigaliojusio reglamento ir buvo suorganizuotas vebinaras, kuriame kompetentingi specialistai glaustai ir akcentuotai pristatė naujausias teisines aktualijas ir pateikė pasiūlymus dėl tolesnės bepiločių orlaivių rinkos plėtros.  

„Bepiločiai orlaiviai vis dažniau panaudojami ir įvairiais tikslais: tiek viešojo intereso užtikrinimui, pvz., aplinkos apsaugos kontrolės ar viešojo saugumo užtikrinimo, tiek teikiant įvairias komercines paslaugas, pvz., energetikos ar logistikos sektoriuose, tiek naudojami kaip žaislai, pramoginiais ar asmeniniais tikslais. Dronai yra lygiaverčiai oro erdvės dalyviai, ir, kaip ir pilotuojamamiems orlaiviams, bepiločių orlaivių skrydžiams turi būti taikomos taisyklės ir užtikrintas jų laikymasis. Asmeniniais ar pramoginiais tikslais skraidinamų bepiločių orlaivių naudotojai dažnai net nežino, kad oro erdvėje galioja taisyklės. Todėl šio renginio tikslas – detaliau supažindinti savivaldybes su teisiniais bepiločių orlaivių naudojimo niuansais bei suburti pažangias savivaldybes, siekiančias platesnio bepiločių orlaivių pritaikymo. Tikime, kad savivaldybės pastangomis galima užtikrinti racionalų šios pažangios technologijos panaudojimą“,  – pabrėžia renginio iniciatorius ir moderatorius, asociacijos „Dronea“ pirmininkas Vidmantas Kairys.

Pagrindinė naujovė – bepiločių orlaivių savininkams, turintiems sunkesnį negu 250 gramų arba bet kokio svorio bepilotį su kamera, reikia registruotis specialioje sistemoje. „Ji sugeneruoja unikalų asmens registracijos numerį, kuriuo reikia pažymėti savo droną. Svarbu tai, kad sistemoje registruojamas ne konkretus įrenginys, o asmuo, kuriam jis priklauso, tad jeigu žmogus turi kelis bepiločius orlaivius – tą patį registracijos numerį jis turi pavaizduoti ant jų visų“, – akcentuoja TKA Skrydžių priežiūros skyriaus grupės vadovas Adolfas Kuzborski.

Nuotolinio seminaro metu priminti ir patys esminiai reikalavimai bepiločių orlaivių operatoriams. Atkreiptinas savivaldybės gyventojų ir bepiločių orlaivių naudotojų dėmesys, kad norint saugiai naudoti bepiločius orlaivius, skrydžio metu bepilotis orlaivis visuomet turi būti matomas, draudžiama skraidinti žmonėms virš galvų arba arčiau kaip 50 metrų nuo žmonių, nuosavybės objektų ir transporto priemonių. Taip pat, draudžiama skraidinti aukščiau kaip 120 metrų nuo žemės paviršiaus, reikia laikytis atokiai nuo oro uostų ir sraigtasparnių pakilimo / nusileidimo aikštelių, kitų skraidymui draudžiamų zonų.

Asociacijos „Dronea“ tikslas – šviesti visuomenę apie bepiločių orlaivių veiklos ekonominę, aplinkosauginę ir socialinę naudą, telkti bepiločių orlaivių technologijų pramonę bei dalyvauti formuojant Europos bepiločių orlaivių ekosistemos politiką ir strategijas. „Dronea“ nariai turi gilias profesines kompetencijas IT ir aviacijos srityse, tarptautinių ir inovacinių projektų valdymo, mokslinių rezultatų verifikavimo procesuose, viešojo administravimo ir komercializavimo srityse.

Asociacijos „Dronea“ informacija


Įvertinkite naujieną